Prejsť na článok

Prejsť na obsah

List Hebrejom

Kapitoly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Stručný prehľad

 • 1

 • 2

  • Venovať viac ako bežnú pozornosť (1 – 4)

  • Boh všetko podriadil Ježišovi (5 – 9)

  • Ježiš a jeho bratia (10 – 18)

   • Hlavný Sprostredkovateľ ich záchrany (10)

   • Milosrdný veľkňaz (17)

 • 3

  • Ježiš je väčší ako Mojžiš (1 – 6)

   • „Ten, kto postavil všetko, je Boh“ (4)

  • Varovanie pred stratou viery (7 – 19)

   • „Kiež by ste dnes počúvali jeho hlas“ (7, 15)

 • 4

  • Nepríďme o možnosť vojsť do Božieho odpočinku (1 – 10)

  • Vynasnažme sa vojsť do Božieho odpočinku (11 – 13)

   • „Božie slovo je živé“ (12)

  • Ježiš, vznešený veľkňaz (14 – 16)

 • 5

  • Ježiš je nadradený ľudským veľkňazom (1 – 10)

   • Veľkňaz ako Melchisedek (6, 10)

   • „Naučil sa poslušnosti z toho, čo vytrpel“ (8)

   • Zodpovedný za večnú záchranu (9)

  • Varovanie pred nezrelosťou (11 – 14)

 • 6

  • „Usilovne spejme k zrelosti“ (1 – 3)

  • Tí, ktorí odpadli, znovu pribíjajú Syna na kôl (4 – 8)

  • Istota nádeje (9 – 12)

  • Boží sľub je spoľahlivý (13 – 20)

   • Nezmeniteľnosť Božieho sľubu a prísahy (17, 18)

 • 7

  • Melchisedek, jedinečný kráľ a kňaz (1 – 10)

  • Nadradenosť Kristovho kňazstva (11 – 28)

   • Kristus môže úplne zachrániť (25)

 • 8

  • Svätostánok znázorňuje to, čo je v nebi (1 – 6)

  • Rozdiel medzi starou a novou zmluvou (7 – 13)

 • 9

  • Svätá služba v pozemskej svätyni (1 – 10)

  • Kristus vstúpil do neba so svojou krvou (11 – 28)

   • Sprostredkovateľ novej zmluvy (15)

 • 10

  • Obmedzený účinok zvieracích obetí (1 – 4)

   • Zákon, tieň budúcich vecí (1)

  • Kristus sa obetoval raz navždy (5 – 18)

  • Nová a živá cesta do svätého miesta (19 – 25)

   • „Nezanedbávajme naše zhromaždenia“ (24, 25)

  • Varovanie pred úmyselným hriechom (26 – 31)

  • Smelosť, viera a vytrvalosť (32 – 39)

 • 11

  • Definícia viery (1, 2)

  • Príklady viery (3 – 40)

   • „Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu“ (6)

 • 12

  • Ježiš, Zdokonaľovateľ našej viery (1 – 3)

   • „Veľký oblak svedkov“ (1)

  • Nepodceňuj výchovu od Jehovu (4 – 11)

  • Narovnávať cesty svojim nohám (12 – 17)

  • Priblížili ste sa k nebeskému Jeruzalemu (18 – 29)

 • 13

  • Záverečné nabádania a pozdravy (1 – 25)

   • „Nezabúdajte na pohostinnosť“ (2)

   • Manželstvo nech je v úcte (4)

   • Poslúchajte tých, ktorí vás vedú (7, 17)

   • Prinášajme obeť chvály (15, 16)