Habakuk 2:1–20

 • „Budem pozorne sledovať, čo bude hovoriť“ (1)

 • Jehova odpovedá svojmu prorokovi (2 – 20)

  • „Aj keby sa videnie zdržalo, čakaj naň“ (3)

  • Spravodlivý bude žiť vďaka svojej vernosti (4)

  • Beda Chaldejcom (6 – 20)

   • Zem bude naplnená poznaním Jehovu (14)

2  Na svojom strážnom mieste budem stáť,+postavím sa na hradby.* Budem pozorne sledovať, čo bude hovoriť mojím prostredníctvom,a budem premýšľať, čo odpoviem, keď ma pokarhá.   Jehova mi odpovedal: „Zapíš to videnie. Zreteľne ho vyry na tabuľky,+aby ho ten, kto číta nahlas, mohol čítať ľahko.*+   Lebo videnie sa splní v určenom čase,náhli sa k svojmu koncu* a nesklame.* Aj keby sa zdržalo,* čakaj naň!*+ Lebo sa určite splní,neoneskorí sa!   Pozri sa na pyšného,jeho srdce je neúprimné. Ale spravodlivý bude žiť vďaka svojej vernosti.*+   Pretože víno je zradné,pyšný človek nedosiahne svoj cieľ. Je nenásytný ako hrob,*ako smrť, ktorá nikdy nemá dosť. Uchvacuje všetky národya zhromažďuje k sebe všetkých ľudí.+   Či títo všetci nebudú o ňom hovoriť porekadlá, narážky a hádanky?+ Povedia: ‚Beda tomu, kto hromadí, čo mu nepatrí,a kto zväčšuje svoj dlh! Dokedy ešte?   Či náhle nepovstanú tvoji veritelia? Prebudia sa, drsne tebou zatrasúa staneš sa ich korisťou.+   Pretože si vyplienil mnohé národy,všetci, ktorí z nich zostali, vyplienia teba,+lebo si prelieval ľudskú krva páchal násilie proti zemi,mestám a tým, ktorí v nich bývajú.+   Beda tomu, kto hromadí nečestný zisk pre svoj dom,aby si urobil hniezdo vo výškea unikol tak nešťastiu! 10  Svojimi úkladmi si priviedol hanbu na svoj dom. Zhrešil si sám proti sebe, keď si vyvraždil mnohé národy.+ 11  Veď kameň z múru bude kričaťa trám zo strechy mu odpovie. 12  Beda tomu, kto stavia mesto krviprelievaníma zakladá ho nespravodlivosťou! 13  Či to nie je od Jehovu vojsk,* že námaha národov skončí v ohnia že národy sa unavujú zbytočne?+ 14  Lebo zem bude naplnená poznaním Jehovovej slávy,ako je more naplnené vodou.+ 15  Beda tomu, kto svojim druhom dáva piťa do nápoja primiešava zlosť a hnev, aby ich opila mohol sa pozerať na ich nahotu. 16  Nenasýtiš sa slávou, ale hanbou. Pi aj ty a odhaľ svoju neobrezanosť.* Pohár v Jehovovej pravici príde aj k tebe+a potupa zahalí tvoju slávu. 17  Postihne ťa násilie, ktorého si sa dopustil na Libanone,a skaza, ktorá vydesila zver,lebo si prelieval ľudskú krv a páchal násilie proti zemi,mestám a tým, ktorí v nich bývajú.+ 18  Načo je dobrá modla,ktorú niekto vytesal? Načo je liata socha a učiteľ klamstiev? Ich tvorca im síce dôveruje,ale vytvoril len bezcenných nemých bohov.+ 19  Beda tomu, kto hovorí drevu: „Zobuď sa!“ alebo nemému kameňu: „Vstávaj! Uč nás!“ Pozri, je potiahnutý zlatom a striebrom+a dych v ňom nie je.+ 20  Ale Jehova je vo svojom svätom chráme.+ Mlč pred ním, celá zem!‘“+

Poznámky pod čiarou

Al. „na násyp“.
Al. „plynule“.
Al. „splneniu“.
Dosl. „nepovie lož“.
Al. „Aj keby sa zdalo, že sa zdržiava“.
Al. „túžobne naň čakaj“.
Al. možno „viere“.
Al. „šeol“, čiže obrazný hrob ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. možno „a tackaj sa“.