Filipanom 1:1–30

1  Ja, Pavol, a Timotej, otroci Krista Ježiša, posielame tento list všetkým svätým,* učeníkom Krista Ježiša, ktorí sú vo Filipách,+ aj dozorcom* a služobným pomocníkom:+  Nech vás Boh, náš Otec, a Pán Ježiš Kristus obdaria nezaslúženou láskavosťou a pokojom.  Ďakujem svojmu Bohu vždy, keď si na vás spomeniem,  zakaždým, keď sa za vás všetkých úpenlivo modlím. Robím to s radosťou,+  lebo prispievate k šíreniu* dobrej správy odo dňa, keď ste ju prijali, až doteraz.  A som si istý, že ten, ktorý vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí+ do dňa Krista Ježiša.+  Mám všetky dôvody takto o vás zmýšľať, lebo vás mám v srdci. Veď ma podporujete tak vo väzení,+ ako aj vtedy, keď treba obhajovať dobrú správu a presadzovať právo na jej zvestovanie.+ Tak vy i ja máme úžitok z Božej nezaslúženej láskavosti.  Boh mi je svedkom, že vás všetkých túžim vidieť, lebo vás milujem tak vrúcne ako Kristus Ježiš.  Modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla+ a s ňou aj vaše presné poznanie+ a dobrý úsudok+ 10  a aby ste boli schopní rozlišovať, čo je dôležité.+ Potom budete až do Kristovho dňa bez chyby a nebudete privádzať druhých k pádu.*+ 11  Modlím sa aj o to, aby ste vďaka Ježišovi Kristovi prinášali mnoho dobrého ovocia+ na Božiu slávu a chválu. 12  Bratia, chcem, aby ste vedeli, že moja situácia prispieva k šíreniu dobrej správy. 13  O tom, že som vo väzení+ pre vieru v Krista, sa dozvedela celá prétoriánska stráž a všetci ostatní.+ 14  Väčšina bratov, ktorí slúžia Pánovi, je vďaka mojim putám smelšia a ešte odvážnejšie a bez strachu zvestujú Božie slovo. 15  Je pravda, že niektorí zvestujú Krista zo závisti a súperenia, ale iní to robia z dobrých pohnútok 16  a hlásajú Krista z lásky, lebo vedia, že som bol určený obhajovať dobrú správu.+ 17  Ale tých prvých poháňa ctižiadosť,* nie čisté pohnútky, lebo mi chcú vo väzení priťažiť. 18  No čo na tom? Hlavne, že sa zvestuje o Kristovi, či z pretvárky, alebo úprimne. Ja sa z toho teším a budem sa tešiť aj ďalej, 19  lebo viem, že to povedie k mojej záchrane vďaka vašim úpenlivým prosbám+ a vďaka tomu, že ma podporuje duch Ježiša Krista.+ 20  Dychtivo očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že budem odvážne* hovoriť a tak ako vždy, aj teraz bude Kristus oslávený mojím prostredníctvom,* či už mojím životom, alebo smrťou.+ 21  Lebo ak zostanem žiť, budem žiť pre Krista,+ a ak zomriem, bude to pre mňa výhoda.+ 22  Ak zostanem žiť v tele, moja práca prinesie ešte viac ovocia – ale čo by som si vybral, neprezradím. 23  Priťahuje ma oboje. Túžim po vyslobodení, aby som bol s Kristom,+ lebo to by bolo omnoho lepšie.+ 24  No pre vás by bolo omnoho lepšie, aby som zostal v tele. 25  Keďže som si tým istý, viem, že zostanem v tele a budem ďalej s vami všetkými, aby ste robili pokrok a mali radosť, ktorá pramení z viery. 26  Keď sa k vám vrátim, vy, nasledovníci Krista Ježiša, budete prekypovať veľkou radosťou. 27  Svojím životom dokazujte, že ste* hodní dobrej správy o Kristovi,+ aby som o vás počul – či už prídem a uvidím vás, alebo nie* –, že stojíte pevne a zmýšľate jednotne* a že ako jedna duša*+ zápasíte bok po boku za vieru v dobrú správu 28  a v ničom sa nedáte zastrašiť svojimi protivníkmi. To je pre nich jasným znamením, že budú zničení,+ a pre vás, že budete zachránení.+ A toto znamenie je od Boha. 29  Veď vám bola preukázaná česť, že ste mohli nielen uveriť v Krista, ale preňho aj trpieť.+ 30  Vediete rovnaký boj, aký ste videli viesť mňa+ a o ktorom teraz počúvate, že ho ešte stále vediem.

Poznámky pod čiarou

Po grécky episkopos. Tento výraz označuje niekoho, kto dohliada na druhých a chráni ich. Pozri Slovník pojmov.
Al. „sa podieľate na podpore“.
Al. „oslabovať vieru druhých“.
Al. „hašterivosť“.
Al. „so všetkou voľnosťou reči“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „v mojom tele“.
Al. „Správajte sa ako občania“.
Dosl. „budem neprítomný“.
Dosl. „v jednom duchu“.
Al. „ako jeden muž“.