Filemonovi 1:1–25

 Ja, Pavol, uväznený+ pre vieru v Krista Ježiša, spolu s bratom Timotejom,+ píšem tebe, nášmu milovanému spolupracovníkovi Filemonovi,  sestre Apfii, spolubojovníkovi Archippovi+ a zboru, ktorý sa schádza v tvojom dome:+  Nech vás Boh, náš Otec, a Pán Ježiš Kristus obdaria nezaslúženou láskavosťou a pokojom.  Zakaždým, keď sa o tebe zmieňujem v modlitbách, ďakujem svojmu Bohu,+  lebo počúvam o tvojej viere a láske, ktorú máš k Pánovi Ježišovi a ku všetkým svätým.*  Modlím sa, aby ti viera, ktorú máš tak ako ostatní, pomohla chápať, koľko dobrého máme vďaka Kristovi.  Brat môj, keď som počul o tvojej láske, prinieslo mi to veľa radosti a povzbudenia,* lebo si roznietil lásku* svätých.  Preto hoci by som ti v Kristovom mene mohol bez zábran* rozkázať, aby si urobil to, čo je správne,  radšej ťa povzbudzujem, aby si konal z lásky, ja, Pavol, starý muž a teraz aj väzeň pre vieru v Krista Ježiša. 10  Prosím ťa za svoje dieťa, ktorému som sa vo väzení* stal akoby otcom,+ za Onezima.+ 11  Kedysi ti nebol užitočný, ale teraz je užitočný tebe i mne. 12  Posielam ti ho späť, toho, ktorý mi prirástol k srdcu.* 13  Rád by som si ho nechal pri sebe, aby mi slúžil miesto teba, kým som uväznený pre dobrú správu.+ 14  Nechcem však nič robiť bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol z donútenia, ale z tvojej vlastnej vôle.+ 15  Možno práve preto na chvíľu* odišiel, aby sa ti navždy vrátil, 16  už nie ako otrok,+ ale viac než otrok, ako milovaný brat,+ zvlášť pre mňa. Ty ho určite budeš milovať ešte viac, nielen ako otroka, ale aj ako spoluveriaceho.* 17  Ak ma teda považuješ za priateľa,* prijmi ho tak, ako by si prijal mňa. 18  A ak ti spôsobil nejakú škodu alebo ti niečo dlhuje, pripíš to na môj účet. 19  Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou: Zaplatím to. Nechcem ti pripomínať, že mi dlhuješ sám seba. 20  Áno, brat, preukáž mi túto láskavosť, lebo sme zjednotení v Pánovi. Ako Kristov nasledovník osviež moje srdce. 21  Píšem ti, lebo som presvedčený, že mi vyhovieš. A viem, že urobíš nielen to, o čo prosím, ale ešte viac. 22  Zároveň mi priprav ubytovanie, lebo dúfam, že vďaka vašim modlitbám sa k vám vrátim.*+ 23  Pozdravuje ťa Epafras,+ ktorý je uväznený so mnou pre vieru v Krista Ježiša, 24  a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos,+ Démas+ a Lukáš.+ 25  Nech ste požehnaní nezaslúženou láskavosťou Pána Ježiša Krista za to, akého ducha prejavujete.

Poznámky pod čiarou

Al. „útechy“.
Al. „osviežil srdce“.
Al. „s veľkou voľnosťou reči“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „v putách“.
Al. „ku ktorému prechovávam nežné city“.
Dosl. „na hodinu“.
Dosl. „v tele i v Pánovi“.
Dosl. „za podielnika“.
Al. „vám budem prepustený“.