Ezechiel 7:1–27

  • Nastal koniec (1 – 27)

    • Nebývalé nešťastie (5)

    • Ľudia vyhádžu peniaze na ulice (19)

    • Chrám bude znesvätený (22)

7  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova izraelskej krajine: ‚Koniec! Nastal koniec pre celú krajinu.  Prišiel tvoj koniec. Vylejem na teba svoj hnev a budem ťa súdiť za tvoje správanie a volať ťa na zodpovednosť za všetky tvoje odporné skutky.  Moje oko sa nad tebou nezľutuje a nebudem mať s tebou súcit,+ ale odplatím ti podľa tvojich skutkov a ponesieš si následky svojho odporného konania.+ A spoznáš, že som Jehova.‘+  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Prichádza nešťastie, nebývalé nešťastie!+  Blíži sa koniec! Príde koniec a zastihne ťa* nečakane. Už prichádza.  Si na rade,* obyvateľ krajiny. Prichádza ten čas, ten deň je blízko.+ Všade vládne zmätok a na vrchoch nepočuť žiadne radostné volanie.  Už čoskoro na teba vylejem svoju zúrivosť.+ Vylejem na teba svoj hnev+ a budem ťa súdiť za tvoje správanie a volať ťa na zodpovednosť za všetky tvoje odporné skutky.  Moje oko sa nad tebou nezľutuje a nebudem mať s tebou súcit.+ Odplatím ti podľa tvojich skutkov a ponesieš si následky svojho odporného konania. A spoznáš, že to ja, Jehova, ťa trestám.+ 10  Ten deň prichádza!+ Si na rade,* rozkvitla trestajúca palica, vypučala opovážlivosť. 11  Násilie prerástlo do palice, ktorá trestá zlo.+ Nikto z nich neprežije, nezostane nič z ich bohatstva, nič z ich zástupov, nič z ich vznešenosti. 12  Ten čas príde, ten deň nastane. Kto kupuje, nech sa neteší, a kto predáva, nech nesmúti, lebo môj hnev sa rozpálil proti celému ich zástupu.*+ 13  Predávajúci sa nevráti k tomu, čo predal, i keby zostal nažive, lebo toto videnie je zamerané proti celému ich zástupu. Nikto sa nevráti a nikto si nezachráni život, lebo všetci sú vinní. 14  Zatrúbili na trúbke+ a všetci sú pripravení, ale nikto nejde do boja, lebo môj hnev sa rozpálil proti celému ich zástupu.+ 15  Vonku zúri meč,+ vnútri mor a hlad. Kto je mimo mesta, zomrie mečom, a kto je v meste, toho zhltne hlad a mor.+ 16  Tí, ktorí sa zachránia, utečú do hôr a tam budú nariekať nad svojím previnením ako holubice z údolí.+ 17  Ruky všetkých bezvládne ovisnú a z kolien im bude kvapkať voda.*+ 18  Oblečú sa do vrecoviny+ a zachváti* ich triaška. Všetci budú zahanbení a každá hlava bude holá.*+ 19  Svoje striebro vyhádžu na ulice a ich zlato sa im zhnusí. Ani striebro, ani zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Jehovovej zúrivosti.+ Nenasýtia sa ním, nenaplnia si ním žalúdok. Stalo sa im osídlom,* ktoré ich priviedlo k hriechu. 20  Pýšili sa krásou svojich ozdobných predmetov a robili si z nich* ohavné sochy bohov, svoje odporné modly.+ Preto sa postarám, aby sa im zhnusilo.* 21  Vydám ho ako korisť do rúk cudzincom a bezbožným zeme a oni ho znesvätia. 22  Odvrátim od nich svoju tvár+ a oni* znesvätia moje skryté miesto.* Vniknú doň lupiči a znesvätia ho.+ 23  Chystaj reťaz,*+ lebo krajina je plná krvi nespravodlivo odsúdených+ a mesto je plné násilia.+ 24  Privediem tých najhorších z národov+ a tí obsadia ich domy.+ S pýchou mocných skoncujem a ich svätyne budú znesvätené.+ 25  Keď sa ich zmocní úzkosť, budú hľadať pokoj, ale márne.+ 26  Príde nešťastie za nešťastím a jedna správa za druhou. Ľud bude žiadať od proroka videnie,+ ale zbytočne. U kňaza nenájde poučenie* ani u starších radu.+ 27  Kráľ bude smútiť,+ knieža si oblečie zúfalstvo* a ruky ľudu krajiny sa roztrasú od strachu. Naložím s nimi podľa ich skutkov a budem ich súdiť tak, ako súdili oni. A spoznajú, že som Jehova.‘“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „prebudí sa“.
Al. možno „Prichádza veniec“.
Al. možno „Prichádza veniec“.
Čiže ani tí, ktorí kupujú nehnuteľnosť, ani tí, ktorí ju predávajú, z toho nebudú mať nič, lebo všetkých čaká zničenie.
Čiže pomočia sa od strachu.
Dosl. „pokryje“.
Čiže oholia si hlavu na znak smútku.
Al. „kameňom úrazu“.
Čiže zo svojich zlatých a strieborných predmetov.
Čiže striebro a zlato, z ktorého vyrábali modly.
Čiže nepriatelia.
Zrejme ide o najvnútornejšiu časť Jehovovej svätyne.
Čiže reťaz na spútanie zajatcov.
Al. „zákon“.
Al. „spustošenie“.