Ezechiel 6:1–14

  • Proroctvo proti izraelským vrchom (1 – 14)

    • Odporné modly budú pokorené (4 – 6)

    • „Spoznáte, že som Jehova“ (7)

6  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, obráť sa tvárou k izraelským vrchom a prorokuj proti nim.  Povedz: ‚Izraelské vrchy, počujte slovo Zvrchovaného Pána Jehovu: Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova vrchom, pahorkom, potokom a údoliam: „Privediem proti vám meč a zničím vaše posvätné výšiny.  Vaše oltáre budú zničené, vaše kadidlové oltáre budú rozbité+ a pred vaše odporné modly* nahádžem vašich zabitých.+  Mŕtvoly Izraelitov pohádžem pred ich odporné modly, vaše kosti rozmetám okolo vašich oltárov.+  Všade, kde bývate, budú mestá zrúcané+ a posvätné výšiny spustošené a zostanú z nich len trosky.+ Vaše oltáre budú zničené a rozbité, vaše odporné modly zmiznú, vaše kadidlové oltáre budú porozbíjané a diela vašich rúk budú odstránené.  Keď budú zabití padať uprostred vás,+ spoznáte, že som Jehova.+  Ale keď budete rozptýlení po krajinách, niektorých z vás nechám medzi národmi uniknúť meču.+  A tí, čo uniknú, si na mňa v zajatí medzi národmi spomenú.+ Uvedomia si, ako ma trápilo, keď sa ich zradné* srdce odo mňa odvrátilo+ a ich oči prahli po ich odporných modlách.*+ Zahanbia sa za všetky tie zlé a odporné veci, ktoré robili, a zhnusia si ich.+ 10  Spoznajú, že som Jehova a že som nehovoril nadarmo, keď som ich vystríhal, že na nich privediem toto nešťastie.“‘+ 11  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Tleskni rukami,* dupni nohou a nariekaj nad všetkými zlými a odpornými vecami, ktoré robili Izraeliti, lebo padnú mečom, hladom a morom.+ 12  Kto bude ďaleko, zomrie na mor, kto bude blízko, padne mečom, a kto to prežije, zomrie od hladu. Tak na nich vylejem svoj zúrivý hnev.+ 13  A spoznajú, že som Jehova,+ keď ich zabití budú ležať medzi svojimi odpornými modlami okolo svojich oltárov,+ na každom vyššom kopci, na všetkých vrcholkoch hôr, pod každým košatým stromom a pod konármi veľkých stromov, kde prinášali voňavé obete,* aby si udobrili všetky svoje odporné modly.+ 14  Vystriem proti nim ruku a ich krajinu spustoším. Ich obývané miesta budú pustejšie ako pustatina pri Dible. A spoznajú, že som Jehova.‘“

Poznámky pod čiarou

Pôvodný hebrejský výraz zrejme súvisí so slovom „hnoj“ a vyjadruje opovrhnutie.
Al. „nemravné; promiskuitné“.
Al. „a nemravne chodili za svojimi odpornými modlami“.
Týmto gestom sa v dávnych dobách vyjadroval smútok.
Al. „príjemné vône“.