Ezechiel 48:1–35

  • Rozdelenie krajiny (1 – 29)

  • 12 brán mesta (30 – 35)

    • Mesto sa bude nazývať „Jehova je tam“ (35)

48  „Toto sú mená kmeňov začínajúc od severnej hranice: Dánov podiel+ sa bude tiahnuť pozdĺž cesty do Chetlonu, Lebo-Chamatu*+ a Chacar-Enanu, na sever pozdĺž hranice Damasku vedľa Chamatu.+ Dánov podiel sa bude tiahnuť od východnej hranice po západnú.  Ašerov podiel+ bude od východnej hranice po západnú hraničiť s Dánovým podielom.  Naftaliho podiel+ bude od východnej hranice po západnú hraničiť s Ašerovým podielom.  Manaššeho podiel+ bude od východnej hranice po západnú hraničiť s Naftaliho podielom.  Efraimov podiel bude od východnej hranice po západnú hraničiť s Manaššeho podielom.+  Rúbenov podiel bude od východnej hranice po západnú hraničiť s Efraimovým podielom.+  Júdov podiel bude od východnej hranice po západnú hraničiť s Rúbenovým podielom.+  S Júdom bude od východnej hranice po západnú hraničiť územie, ktoré vyčleníte ako príspevok. Bude 25 000 lakťov* široké+ a bude rovnako dlhé ako susedné kmeňové podiely. Bude sa tiahnuť od východu na západ. Uprostred neho bude svätyňa.  Príspevok, ktorý máte venovať Jehovovi, bude 25 000 lakťov dlhý a 10 000 lakťov široký. 10  Tento svätý príspevok pripadne kňazom.+ Na severe i na juhu bude 25 000 lakťov dlhý, na západe i na východe 10 000 lakťov široký. Uprostred bude Jehovova svätyňa. 11  Bude patriť posväteným kňazom z Cádokových potomkov,+ ktorí si voči mne plnili svoje povinnosti a nevzdialili sa odo mňa, keď sa odo mňa odvrátili Izraeliti a Léviti.+ 12  Z príspevku krajiny dostanú podiel, ktorý bude vyčlenený ako niečo mimoriadne sväté. Bude vedľa podielu Lévitov. 13  Léviti budú mať podiel hneď vedľa územia kňazov. Ich podiel bude 25 000 lakťov dlhý a 10 000 lakťov široký. (Celková dĺžka bude 25 000 a šírka 10 000.) 14  Nič z tejto najlepšej časti krajiny nesmú predať, vymeniť ani previesť na niekoho iného, lebo je pre Jehovu svätá. 15  Zostávajúce územie, 5 000 lakťov široké a 25 000 lakťov dlhé, bude slúžiť mestu na bežné účely,+ na bývanie a pastviny. Mesto bude uprostred.+ 16  Toto sú rozmery mesta: Severná strana bude mať 4 500 lakťov, južná strana bude mať 4 500 lakťov, východná strana bude mať 4 500 lakťov a západná strana bude mať 4 500 lakťov. 17  Na každej strane mesta bude pás zeme, ktorý bude slúžiť ako pasienky. Na severe bude široký 250 lakťov, na juhu 250 lakťov, na východe 250 lakťov a na západe 250 lakťov. 18  Zostávajúce územie po oboch stranách mesta sa bude tiahnuť pozdĺž svätého príspevku+ 10 000 lakťov na východ a 10 000 lakťov na západ. Dĺžka celého podielu bude rovnaká ako dĺžka svätého príspevku. Jeho úroda bude poskytovať potravu pre tých, čo slúžia mestu. 19  Budú ho obrábať tí, čo slúžia mestu a pochádzajú zo všetkých kmeňov Izraela.+ 20  Celý príspevok je štvorec so stranou 25 000 lakťov. Vyčleníte ho ako svätý príspevok vrátane časti pridelenej mestu. 21  Územie po oboch stranách svätého príspevku a časti pridelenej mestu bude patriť náčelníkovi.+ Bude sa rozprestierať od východnej i západnej hranice príspevku, ktorá má 25 000 lakťov. Tento podiel bude rovnako dlhý ako susedné podiely a pripadne náčelníkovi. Uprostred neho bude svätý príspevok a svätyňa chrámu. 22  Podiel Lévitov a časť pridelená mestu sa bude nachádzať uprostred územia, ktoré bude patriť náčelníkovi. Náčelníkov podiel bude medzi podielmi Júdu+ a Benjamína. 23  Čo sa týka ostatných kmeňov, Benjamínov podiel sa bude tiahnuť od východnej hranice po západnú.+ 24  Simeonov podiel bude od východnej hranice po západnú hraničiť s Benjamínovým podielom.+ 25  Isacharov podiel+ bude od východnej hranice po západnú hraničiť so Simeonovým podielom. 26  Zebulúnov podiel bude od východnej hranice po západnú+ hraničiť s Isacharovým podielom.+ 27  Gádov podiel bude od východnej hranice po západnú hraničiť so Zebulúnovým podielom.+ 28  Južná hranica pri Gádovom podiele sa bude tiahnuť od Támaru+ po vody Meriba-Kádeš+ cez riečne údolie*+ po Veľké more.* 29  To je krajina, ktorú rozdelíte ako dedičstvo izraelským kmeňom,+ a to budú ich podiely,“+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 30  „Toto budú východy z mesta. Severná strana bude mať 4 500 lakťov.+ 31  Brány mesta budú pomenované podľa izraelských kmeňov. Tri brány budú na severe: jedna brána Rúbenova, jedna Júdova a jedna Léviho. 32  Východná strana bude dlhá 4 500 lakťov a budú tam tri brány: jedna brána Jozefova, jedna Benjamínova a jedna Dánova. 33  Južná strana bude mať 4 500 lakťov a budú tam tri brány: jedna brána Simeonova, jedna Isacharova a jedna Zebulúnova. 34  Západná strana bude dlhá 4 500 lakťov a budú tam tri brány: jedna brána Gádova, jedna Ašerova a jedna Naftaliho. 35  Obvod mesta bude 18 000 lakťov. A mesto sa bude od toho dňa nazývať: Jehova je tam.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „vstupu do Chamatu“.
Ide o dlhý lakeť. Pozri dodatok B14.
Čiže cez Egyptské riečne údolie. Pozri Slovník pojmov, heslo „vádí“.
Čiže po Stredozemné more.