Ezechiel 47:1–23

  • Rieka vytekajúca z chrámu (1 – 12)

    • Voda je čoraz hlbšia (2 – 5)

    • Voda v Mŕtvom mori sa uzdraví (8 – 10)

    • Močiare sa neuzdravia (11)

    • Stromy poskytujúce jedlo a uzdravenie (12)

  • Hranice krajiny (13 – 23)

47  Potom ma priviedol späť ku vchodu do chrámu+ a tam som videl, že spod prahu chrámu vyteká voda+ a tečie na východ, lebo priečelie chrámu bolo obrátené na východ. Voda vytekala spod pravej strany chrámu a tiekla južne od oltára.  Potom ma vyviedol cez severnú bránu+ von a viedol ma okolo k vonkajšej bráne, ktorá je obrátená na východ.+ Z pravej strany tiekla voda.  Ten muž sa s meracou šnúrou v ruke+ vydal na východ. Odmeral 1 000 lakťov* a previedol ma cez vodu. Voda siahala po členky.  Odmeral ďalších 1 000 a previedol ma cez vodu. Siahala po kolená. Znova odmeral 1 000 a previedol ma cez vodu. Tentoraz siahala po pás.  Keď odmeral ďalších 1 000, už to bola rieka, cez ktorú som nemohol prejsť, lebo voda bola taká hlboká, že sa ňou nedalo prebrodiť, dala sa len preplávať.  „Vidíš, syn človeka?“ spýtal sa ma. Potom ma vzal späť na breh rieky.  Keď som sa tam vrátil, videl som na oboch brehoch rieky veľmi mnoho stromov.+  „Táto voda tečie do východnej oblasti, steká cez Arabu*+ a vlieva sa do mora,“* povedal mi. „Keď sa vleje do mora,+ jeho voda sa uzdraví.  Všade, kam rieka* pritečie, sa to bude hemžiť životom. Bude tam množstvo rýb, lebo tam potečie táto voda. Morská voda sa uzdraví a tam, kde bude tiecť táto rieka, všetko ožije. 10  Na brehu budú stáť rybári od En-Gedi+ až po En-Eglajim. Bude tam miesto na sušenie vlečných sietí. Bude tam toľko druhov rýb a také množstvo ako vo Veľkom mori.*+ 11  Ale jeho močiare sa neuzdravia, zostanú slané.+ 12  Po oboch brehoch rieky budú rásť ovocné stromy každého druhu. Ich lístie nikdy neuschne a neprestanú prinášať ovocie. Zarodia každý mesiac, lebo voda, ktorá ich bude zavlažovať, vyteká zo svätyne.+ Ich ovocie bude na jedenie a ich lístie na uzdravovanie.“+ 13  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Toto je krajina, ktorú rozdelíte ako dedičstvo medzi 12 kmeňov Izraela. Jozef dostane dva diely.+ 14  Každý z nej dostane do dedičstva rovnaký diel.* Vašim predkom som prisahal, že im túto krajinu dám,+ a teraz vám pripadne do dedičstva. 15  Toto sú hranice krajiny: Na severe povedie hranica od Veľkého mora pozdĺž cesty do Chetlonu+ smerom na Cedád,+ 16  Chamat,+ Berotu+ a Sibrajim, ktorý leží medzi územím Damasku a územím Chamatu. Hranica bude ďalej pokračovať k Chacer-Hattikonu, ktorý leží pri hranici Chauránu.+ 17  Hranica sa teda bude tiahnuť od mora po Chacar-Enon,+ pozdĺž hranice Damasku smerom na sever po hranicu Chamatu.+ To je severná hranica. 18  Na východe povedie hranica medzi Chauránom a Damaskom a pozdĺž Jordánu medzi Gileádom+ a izraelskou krajinou. Merajte od hranice* po východné more.* To je východná hranica. 19  Južná hranica* povedie od Támaru po vody Meriba-Kádeš+ cez riečne údolie* po Veľké more.+ To je južná hranica.* 20  Západnú hranicu bude tvoriť Veľké more od hranice* až po miesto oproti Lebo-Chamatu.*+ To je západná hranica.“ 21  „Túto krajinu si rozdelíte medzi 12 kmeňov Izraela. 22  Rozdelíte si ju ako dedičstvo pre seba a pre cudzincov, ktorí sa medzi vami usadili a ktorým sa uprostred vás narodili deti. Nech sú pre vás ako rodení Izraeliti. Dostanú dedičstvo medzi izraelskými kmeňmi spolu s vami. 23  Cudzincovi dajte dedičstvo na území kmeňa, kde sa usadil,“ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.

Poznámky pod čiarou

Ide o dlhý lakeť. Pozri dodatok B14.
Al. „cez údolnú pláň“.
Čiže do Mŕtveho mora.
Dosl. „dva toky“.
Čiže v Stredozemnom mori.
Dosl.: „Zdedíte ju, každý toľko ako jeho brat.“
Čiže od severnej hranice.
Čiže po Mŕtve more.
Dosl. „Južná strana smerom na juh“.
Čiže cez Egyptské riečne údolie. Pozri Slovník pojmov, heslo „vádí“.
Dosl. „južná strana smerom na juh“.
Čiže od južnej hranice.
Al. „oproti vstupu do Chamatu“.