Ezechiel 46:1–24

46  „Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Brána vnútorného nádvoria obrátená na východ+ bude počas šiestich pracovných dní+ zatvorená.+ Ale v sabat a v deň novmesiaca sa má otvoriť.  Náčelník vojde z vonkajšieho nádvoria do predsiene brány+ a zastaví sa pri zárubni brány. Kňazi predložia jeho úplnú zápalnú obeť a jeho obete spoločenstva a náčelník sa bude klaňať na prahu brány. Potom z nej vyjde, ale brána sa nezatvorí až do večera.  Aj ľud krajiny sa bude počas sabatov a novmesiacov klaňať pred Jehovom+ pri vchode tej brány.  V sabat má náčelník predložiť Jehovovi ako úplnú zápalnú obeť šesť zdravých barančekov a zdravého barana.+  Ako obilnú obeť pridá k baranovi jednu efu* múky a k barančekom toľko, koľko môže dať. Ku každej efe pridá hin* oleja.+  V deň novmesiaca prinesie zdravého mladého býka zo stáda, šesť barančekov a barana. Všetky majú byť zdravé.+  Ako obilnú obeť pridá k mladému býkovi jednu efu, k baranovi jednu efu a k barančekom, koľko môže. A ku každej efe pridá hin oleja.  Náčelník má vojsť cez predsieň brány a tou istou cestou má aj vyjsť.+  A keď počas sviatkov príde pred Jehovu ľud krajiny,+ tí, ktorí vojdú severnou bránou,+ aby sa klaňali, majú vyjsť južnou bránou a tí, ktorí vojdú južnou bránou,+ majú vyjsť severnou bránou. Nikto nemá vyjsť tou bránou, ktorou vošiel, ale bránou naproti. 10  Náčelník, ktorý bude medzi nimi, vojde vtedy, keď vojdú oni, a vyjde vtedy, keď vyjdú oni. 11  Počas sviatkov a sviatočných období má byť obilná obeť jedna efa na mladého býka, jedna efa na barana a na barančeky toľko, koľko môže dať, a k tomu na každú efu hin oleja.+ 12  Keď bude náčelník prinášať úplnú zápalnú obeť+ alebo obete spoločenstva ako dobrovoľnú obeť Jehovovi, otvoria mu bránu obrátenú na východ a on prinesie svoju úplnú zápalnú obeť a obete spoločenstva tak ako v sabat.+ Keď vyjde, bránu za ním zavrú.+ 13  Denne pripravíš ako úplnú zápalnú obeť Jehovovi zdravého ročného barančeka.+ Budeš to robiť každé ráno. 14  K tomu priprav každé ráno ako obilnú obeť šestinu efy a tretinu hinu oleja na pokropenie jemnej múky. Bude to každodenná obilná obeť Jehovovi. Je to trvalé ustanovenie. 15  Každé ráno budú pripravovať barančeka, obilnú obeť a olej ako každodennú úplnú zápalnú obeť.‘ 16  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Keď dá náčelník každému zo svojich synov do dedičstva kus zeme, bude to patriť jeho synom. Bude to ich dedičné vlastníctvo. 17  Ale keď dá zo svojho dedičstva dar niektorému zo svojich sluhov, bude mu to patriť až do roku slobody+ a potom sa to vráti náčelníkovi. Len synom bude natrvalo patriť to, čo dostanú do dedičstva. 18  Náčelník nesmie brať nič z dedičstva ľudu, nesmie ho okradnúť o majetok. Svojim synom má dať dedičstvo z vlastného majetku, aby nikto z môjho ľudu nebol vyhnaný zo svojho vlastníctva.‘“ 19  Potom ma priviedol vchodom,+ ktorý bol vedľa brány vedúcej k svätým jedálňam* pre kňazov, k tým, ktoré boli obrátené na sever.+ Tam som vzadu, na západnej strane, uvidel nejaké miesto. 20  Povedal mi: „To je miesto, kde budú kňazi variť obeť za vinu a obeť za hriech a kde budú piecť obilnú obeť,+ aby nemuseli nič vynášať na vonkajšie nádvorie a tak nepreniesli svätosť na* ľud.“+ 21  Potom ma vyviedol na vonkajšie nádvorie a previedol ma popri štyroch rohoch nádvoria. V každom rohu vonkajšieho nádvoria som videl ešte jedno nádvorie. 22  V štyroch rohoch nádvoria boli malé nádvoria, 40 lakťov* dlhé a 30 lakťov široké. Všetky štyri mali rovnaké rozmery.* 23  Okolo všetkých štyroch boli rímsy* a pod rímsami boli miesta na varenie. 24  Potom mi povedal: „To sú kuchyne, v ktorých chrámoví služobníci varia obete ľudu.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „miestnostiam“.
Dosl. „neposvätili“.
Ide o dlhý lakeť. Pozri dodatok B14.
Al.: „Všetky štyri a ich rohové stavby mali rovnaké rozmery.“
Al. „rady“.