Ezechiel 45:1–25

  • Svätý príspevok a mesto (1 – 6)

  • Územie pre náčelníka (7, 8)

  • Náčelníci majú byť poctiví (9 – 12)

  • Príspevky ľudu a úloha náčelníka (13 – 25)

45  ‚Keď budete rozdeľovať krajinu na dedičné podiely,+ časť krajiny vyčleníte ako svätý podiel pre Jehovu.+ Jeho dĺžka bude 25 000 lakťov* a šírka 10 000 lakťov.+ Celé toto územie bude svätým podielom.  Z neho bude pre sväté miesto určený štvorec s rozmermi 500 lakťov krát 500 lakťov.*+ Na každej strane bude pás zeme široký 50 lakťov, ktorý bude slúžiť ako pasienky.+  Z vymeranej plochy odmeraj dĺžku 25 000 a šírku 10 000, kde bude stáť svätyňa, najsvätejšie miesto.  Bude to svätý podiel z krajiny určený kňazom,+ ktorí konajú službu vo svätyni a približujú sa, aby slúžili Jehovovi.+ Bude tam miesto pre ich domy a sväté miesto pre svätyňu.  Lévitom, ktorí konajú službu v chráme, bude patriť územie dlhé 25 000 lakťov a široké 10 000 lakťov.+ Dostanú k tomu aj 20 jedální.*+  Mestu dáte do vlastníctva územie dlhé 25 000 lakťov (toľko, ako má svätý príspevok) a široké 5 000 lakťov.+ Bude patriť celému Izraelu.  Náčelníkovi pripadne územie po oboch stranách svätého príspevku a časti pridelenej mestu. Bude vedľa svätého príspevku a časti pridelenej mestu, na západ a na východ od nich. Hranica tohto územia sa od západu na východ bude tiahnuť pozdĺž jedného z kmeňových podielov.+  To bude jeho vlastníctvo v Izraeli. Moji náčelníci už nebudú utláčať môj ľud.+ Rozdelia krajinu synom Izraela podľa ich kmeňov.‘+  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Zašli ste priďaleko, náčelníci Izraela!‘ ‚Prestaňte s násilím a útlakom! Konajte v súlade s právom a spravodlivosťou.+ Prestaňte zaberať pozemky môjho ľudu,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 10  ‚Používajte presné váhy, presnú efu* a presný bat.*+ 11  Efa a bat majú byť presne stanovené. Bat nech je desatinou chomeru,* aj efa nech je desatinou chomeru. Miera sa má určiť podľa chomeru. 12  Šekel*+ je 20 gér.* A 20 šekelov plus 25 šekelov plus 15 šekelov má byť pre vás jedno mane.‘* 13  ‚Toto je príspevok, ktorý máte prinášať: z každého chomeru pšenice jednu šestinu efy a z každého chomeru jačmeňa jednu šestinu efy. 14  Čo sa týka oleja, ten sa bude odmeriavať v batoch. Bat je desatina kora* a 10 batov je chomer. Desať batov sa rovná jednému chomeru. 15  Zo stád budú Izraeliti odvádzať jednu ovcu z 200 kusov. To všetko sa bude prinášať na obilnú obeť,+ úplnú zápalnú obeť+ a obete spoločenstva,+ aby sa dosiahlo zmierenie za ľud,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 16  ‚Všetok ľud krajiny bude tento príspevok+ odovzdávať náčelníkovi Izraela. 17  Náčelník bude mať na starosti úplné zápalné obete,+ obilné obete+ a tekuté obete počas sviatkov,+ novmesiacov, sabatov+ a počas všetkých sviatkov stanovených pre Izrael.+ On sa postará o obeť za hriech, obilnú obeť, úplnú zápalnú obeť a obete spoločenstva, aby sa dosiahlo zmierenie za Izrael.‘ 18  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Prvého dňa prvého mesiaca vezmeš zdravého mladého býka zo stáda a očistíš svätyňu od hriechu.+ 19  Kňaz vezme trochu krvi obete za hriech a potrie ňou zárubňu chrámu,+ štyri rohy vyššieho stupňa oltára a zárubňu brány vnútorného nádvoria. 20  To isté urobíš siedmeho dňa mesiaca za každého, kto zhrešil nedopatrením alebo z nevedomosti.+ A dosiahnete zmierenie za chrám.+ 21  Štrnásteho dňa prvého mesiaca budete sláviť Pesach.+ Sedem dní budete jesť nekvasené chleby.+ 22  V ten deň predloží náčelník za seba a za celý ľud krajiny mladého býka ako obeť za hriech.+ 23  Počas siedmich dní sviatku bude denne prinášať sedem zdravých mladých býkov a sedem zdravých baranov ako úplnú zápalnú obeť Jehovovi+ a jedného capa denne ako obeť za hriech. 24  Ku každému mladému býkovi a baranovi pridá ako obilnú obeť jednu efu múky a na každú efu hin* oleja. 25  A od 15. dňa siedmeho mesiaca bude počas siedmich dní sviatku+ prinášať rovnakú obeť za hriech, úplnú zápalnú obeť, obilnú obeť a olej.‘“

Poznámky pod čiarou

Ide o dlhý lakeť. Pozri dodatok B14.
Dosl. „500 krát 500“.
Al. „miestností“.
Al. „mína“. Pozri dodatok B14.