Ezechiel 44:1–31

44  Zaviedol ma späť k vonkajšej bráne svätyne, ktorá bola obrátená na východ,+ a tá bola zavretá.+  Potom mi Jehova povedal: „Táto brána zostane zavretá. Nemá sa otvárať a nikto cez ňu nevojde, lebo cez ňu vošiel Jehova, Boh Izraela.+ Preto zostane zavretá.  Ale náčelník v nej bude sedávať, aby jedol chlieb pred Jehovom,+ lebo je náčelník. Vojde cez predsieň brány a cez ňu aj vyjde.“+  Potom ma zaviedol severnou bránou pred chrám a uvidel som, že Jehovov chrám sa naplnil Jehovovou slávou.+ A padol som tvárou k zemi.+  Potom mi Jehova povedal: „Syn človeka, sústreď sa,* sleduj a pozorne počúvaj všetko, čo ti poviem o predpisoch a zákonoch Jehovovho chrámu. Dobre si všimni vstup do chrámu a všetky východy zo svätyne.+  Povedz spurnému izraelskému ľudu: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Dosť už bolo vašich odporných zvykov, synovia Izraela!  Privádzate do mojej svätyne cudzincov s neobrezaným srdcom a neobrezaným telom a oni znesväcujú môj chrám. Obetujete mi chlieb, tuk a krv, ale svojimi odpornými zvykmi porušujete moju zmluvu.  Nestarali ste sa o moje sväté veci,+ ale povinnosťami v mojej svätyni ste poverili iných.“‘  ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Do mojej svätyne nesmie vojsť nijaký cudzinec s neobrezaným srdcom a neobrezaným telom. To platí pre každého cudzinca, ktorý žije v Izraeli.“‘ 10  ‚Léviti, ktorí sa odo mňa vzdialili,+ keď ma Izrael opustil a šiel za svojimi odpornými modlami,* si za svoje previnenie ponesú následky. 11  Potom budú v mojej svätyni slúžiť ako strážcovia chrámových brán+ a budú slúžiť v chráme. Budú zabíjať zvieratá na zápalné obete a obete za ľud a budú stáť pred ľudom, aby mu slúžili. 12  Pretože slúžili Izraelitom pred ich odpornými modlami a zviedli ich na hriech,+ prisahal som,* že ponesú následky za svoje previnenie,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 13  ‚Nebudú sa ku mne približovať, aby mi slúžili ako kňazi, ani sa nebudú približovať k žiadnej z mojich svätých a najsvätejších vecí. Ponesú hanbu za ohavnosti, ktorých sa dopúšťali. 14  Ale dám im na starosť úlohy v chráme a budú v ňom vykonávať službu a všetko, čo sa v ňom má urobiť.‘+ 15  ‚Lévitskí kňazi, Cádokovi potomkovia,+ ktorí si plnili svoje povinnosti voči mojej svätyni, keď sa Izraeliti odo mňa vzdialili,+ sa budú ku mne približovať, aby mi slúžili. Budú stáť predo mnou, aby mi predkladali tuk+ a krv,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 16  ‚Budú vchádzať do mojej svätyne a pristupovať k môjmu stolu,* aby mi slúžili,+ a budú si plniť svoje povinnosti voči mne.+ 17  Keď vojdú do brán vnútorného nádvoria, oblečú si ľanový odev.+ Keď budú slúžiť v bránach vnútorného nádvoria alebo vnútri, nesmú mať na sebe nič vlnené. 18  Na hlave budú mať ľanový turban a boky im budú zakrývať krátke ľanové nohavice.+ Neoblečú si nič, v čom by sa potili. 19  Pred vstupom na vonkajšie nádvorie – vonkajšie nádvorie ľudu – si vyzlečú odev, v ktorom slúžili,+ a uložia ho vo svätých jedálňach.*+ Potom si oblečú iný odev, aby svojím odevom nepreniesli svätosť na* ľud. 20  Nesmú si holiť hlavu+ ani nosiť dlhé vlasy. Vlasy majú mať pristrihnuté. 21  Kňazi nesmú piť víno, keď majú vojsť na vnútorné nádvorie.+ 22  Nesmú sa oženiť s vdovou ani s rozvedenou ženou.+ Môžu si vziať iba pannu z izraelského rodu alebo vdovu po kňazovi.‘+ 23  ‚Budú poučovať môj ľud o rozdiele medzi tým, čo je sväté, a tým, čo je obyčajné. Budú ho učiť rozoznávať čisté od nečistého.+ 24  V súdnych sporoch majú slúžiť ako sudcovia,+ majú súdiť podľa mojich právnych predpisov.+ Majú dodržiavať moje zákony a moje nariadenia o všetkých mojich sviatkoch+ a svätiť moje sabaty. 25  Nesmú sa priblížiť k žiadnemu mŕtvemu človeku, inak sa znečistia. Ale ak ide o ich otca, matku, syna, dcéru, brata alebo nevydatú sestru, smú sa znečistiť.+ 26  Keď sa kňaz očistí, má počkať ešte sedem dní, kým začne znovu slúžiť. 27  V deň, keď vojde na sväté miesto, na vnútorné nádvorie, aby slúžil na svätom mieste, predloží za seba obeť za hriech,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 28  ‚A toto bude ich dedičstvo: Ich dedičstvom som ja.+ Nedáte im v Izraeli žiadne vlastníctvo, ich vlastníctvom som ja. 29  Budú jesť obilné obete,+ obete za hriech a obete za vinu.+ A pripadne im všetko, čo bude v Izraeli vyhradené na svätý účel.+ 30  Kňazom pripadne to najlepšie zo všetkých prvých zrelých plodov a zo všetkého, čo prinášate.+ Dáte im aj jedlo pripravené z prvej hrubej múky.+ Tak získate požehnanie pre svoje domácnosti.+ 31  Kňazi nesmú jesť vtáky ani zvieratá, ktoré uhynuli alebo ich niečo roztrhalo.‘+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „zameraj svoje srdce“.
Pôvodný hebrejský výraz zrejme súvisí so slovom „hnoj“ a vyjadruje opovrhnutie.
Dosl. „zodvihol som ruku“.
Al. „oltáru“.
Al. „miestnostiach“.
Dosl. „neposvätili“.