Ezechiel 43:1–27

43  Potom ma zaviedol k bráne obrátenej na východ.+  Tam som videl, ako od východu prichádza sláva Boha Izraela.+ Jeho hlas znel ako hukot mohutných vôd+ a jeho sláva osvietila zem.+  To, čo som videl, sa podobalo videniu, ktoré som mal, keď som prišiel* zničiť mesto, a tomu, čo som videl pri rieke Kebár.+ A padol som tvárou k zemi.  Potom Jehovova sláva vstúpila do chrámu* bránou obrátenou na východ.+  Duch ma zodvihol a preniesol na vnútorné nádvorie. Vtedy som uvidel, že chrám sa naplnil Jehovovou slávou.+  Vtom som z chrámu začul nejaký hlas a ten muž prišiel a postavil sa vedľa mňa.+  Povedal mi: „Syn človeka, toto je miesto môjho trónu+ a miesto pre chodidlá mojich nôh.+ Tu budem navždy bývať uprostred izraelského ľudu.+ Synovia Izraela ani jeho králi už nikdy nepoškvrnia moje sväté meno+ svojím modlárstvom* a mŕtvolami svojich kráľov.*  Keď kládli svoj prah k môjmu prahu a svoju zárubňu vedľa mojej zárubne, takže len múr bol medzi mnou a nimi,+ poškvrnili moje sväté meno svojimi odpornými vecami, ktorých sa dopúšťali. Preto som ich zničil vo svojom hneve.+  Nech odo mňa odstránia svoje modlárstvo* a mŕtvoly svojich kráľov a ja budem bývať medzi nimi navždy.+ 10  Syn človeka, opíš synom Izraela chrám,+ aby sa zahanbili za svoje previnenia.+ Nech si preštudujú jeho plány.* 11  Ak sa zahanbia za to všetko, čoho sa dopustili, oboznám ich s pôdorysom chrámu, s jeho usporiadaním, s jeho východmi i s jeho vchodmi.+ Ukáž im všetky jeho pôdorysy a jeho zákony. Zakresli a zapíš to pred ich očami, aby videli celý jeho pôdorys a dodržiavali jeho zákony.+ 12  Toto je zákon o chráme: Celé územie okolo vrcholu vrchu je mimoriadne sväté.+ To je zákon o chráme. 13  A toto sú rozmery oltára v lakťoch+ (každý lakeť je oproti obyčajnému lakťu o jednu dlaň dlhší).* Jeho podstavec je jeden lakeť vysoký a jeden lakeť široký. Po obvode má obrubu vysokú jednu piaď.* To je podstavec oltára. 14  Od podstavca na zemi po spodný, nižší stupeň sú dva lakte. Jeho šírka je jeden lakeť. Od nižšieho stupňa po vyšší stupeň sú štyri lakte. Jeho šírka je jeden lakeť. 15  Oltárne ohnisko je štyri lakte vysoké a vyčnievajú z neho štyri rohy.*+ 16  Oltárne ohnisko je štvorcové, 12 lakťov dlhé a 12 lakťov široké.+ 17  Každá zo štyroch strán vyššieho stupňa je 14 lakťov dlhá, obruba má pol lakťa. Podstavec má na všetkých stranách jeden lakeť. Jeho schody sú obrátené na východ.“ 18  Povedal mi: „Syn človeka, toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Toto sú predpisy, ktoré sa majú dodržiavať, keď bude oltár postavený, aby sa na ňom obetovali úplné zápalné obete a kropil sa krvou.‘+ 19  ‚Lévitským kňazom z Cádokových potomkov,+ ktorí sa ku mne približujú, aby mi slúžili, dáš mladého býka zo stáda na obeť za hriech,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 20  ‚Vezmeš trochu jeho krvi a potrieš ňou štyri rohy* oltára, štyri rohy vyššieho stupňa a obrubu všade dookola. Tak ho očistíš od hriechu a vykonáš zaň zmierenie.+ 21  Potom vezmeš toho mladého býka, obeť za hriech, a dáš ho spáliť na určenom mieste chrámu, ale mimo svätyne.+ 22  Na druhý deň prinesieš zdravého capa na obeť za hriech. Kňazi očistia oltár od hriechu, tak ako ho očistili od hriechu mladým býkom.‘ 23  ‚Keď dokončíš očisťovanie oltára od hriechu, obetuj zdravého mladého býka zo stáda a zdravého barana zo stáda. 24  Predložíš ich Jehovovi a kňazi ich posypú soľou+ a prinesú ich Jehovovi ako úplnú zápalnú obeť. 25  Sedem dní budeš denne prinášať capa ako obeť za hriech+ i mladého býka a barana zo stáda. Zvieratá na obeť majú byť bezchybné. 26  Po sedem dní budú konať zmierenie za oltár, očistia ho a zasvätia. 27  Keď tie dni uplynú, od ôsmeho dňa+ budú kňazi predkladať na oltári vaše* úplné zápalné obete a obete spoločenstva. A nájdem vo vás potešenie,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“

Poznámky pod čiarou

Al. možno „keď prišiel“.
Dosl. „do domu“.
Al. „duchovnou prostitúciou“.
Dosl. „kráľov pri ich smrti“.
Al. „duchovnú prostitúciu“.
Dosl. „zmerajú vzor“.
Ide o dlhý lakeť. Pozri dodatok B14.
Vzdialenosť medzi palcom a malíčkom roztiahnutej dlane, asi 22 cm. Pozri dodatok B14.
Čiže výčnelky v podobe zvieracích rohov.
Čiže výčnelky v podobe zvieracích rohov.
Čiže ľudu.