Ezechiel 42:1–20

42  Potom ma zaviedol na vonkajšie nádvorie smerom na sever.+ Priviedol ma k jedálňam, ktoré boli pri otvorenom priestranstve,+ severne od priľahlej budovy.+  Keď zmeral dĺžku budovy s jedálňami na severnej strane, kde bol vchod, zistil, že má 100 lakťov.* Jej šírka bola 50 lakťov.  Stála medzi vnútorným nádvorím, ktoré bolo široké 20 lakťov,+ a dlažbou vonkajšieho nádvoria. Jej galérie boli jedna oproti druhej v troch poschodiach.  Medzi jedálňami* bol priechod+ široký 10 lakťov a dlhý 100 lakťov.* Ich vchody smerovali na sever.  Horné jedálne budovy boli užšie ako jedálne na spodných a prostredných poschodiach, lebo časť z nich zaberali galérie.  Jedálne boli trojposchodové a nemali stĺpy, ako mali nádvoria. Preto sa budova stupňovito zužovala od spodného poschodia cez prostredné až k hornému poschodiu.  Vonkajší kamenný múr pri jedálňach, ktorý bol na strane vonkajšieho nádvoria oproti ostatným jedálňam, bol dlhý 50 lakťov.  Dĺžka jedální na strane vonkajšieho nádvoria bola 50 lakťov, ale jedálne na strane svätyne mali na dĺžku 100 lakťov.  Do jedální sa dalo vstúpiť z vonkajšieho nádvoria cez vchod na východnej strane. 10  Jedálne boli aj na juhu. Stáli pozdĺž* kamenného múru nádvoria smerom na východ v blízkosti otvoreného priestranstva a budovy.+ 11  Medzi nimi bol priechod, tak ako medzi jedálňami na severnej strane.+ Boli aj rovnako dlhé a široké. Rovnaké boli aj ich východy a ich usporiadanie. Ich vchody 12  boli také ako vchody do jedální, ktoré boli na juhu. Na začiatku priechodu pred priľahlým kamenným múrom na východe bol vchod, ktorým sa dalo vojsť.+ 13  Potom mi povedal: „Jedálne na severe a na juhu, ktoré sú pri otvorenom priestranstve,+ sú sväté jedálne, kde kňazi približujúci sa k Jehovovi jedia najsvätejšie obete.+ Tam ukladajú najsvätejšie obete, obilné obete, obete za hriech a obete za vinu, lebo to miesto je sväté.+ 14  Keď kňazi vojdú, nesmú vyjsť zo svätého miesta na vonkajšie nádvorie, kým si nevyzlečú odev, v ktorom slúžia,+ lebo je svätý. Oblečú si iný odev a až potom smú vstúpiť do priestorov, kam má prístup ľud.“ 15  Keď skončil s meraním vnútorného areálu chrámu,* vyviedol ma cez bránu, ktorej priečelie smerovalo na východ,+ a zmeral celý areál. 16  Zmeral meracou trstinou* východnú stranu. Podľa meracej trstiny mala z jednej strany na druhú dĺžku 500 trstín. 17  Zmeral severnú stranu a podľa meracej trstiny mala dĺžku 500 trstín. 18  Zmeral južnú stranu a podľa meracej trstiny mala dĺžku 500 trstín. 19  Potom prešiel na západnú stranu a meracou trstinou nameral dĺžku 500 trstín. 20  Zmeral to zo štyroch strán. Všade dookola bol múr,+ ktorý bol na každej strane dlhý 500 trstín,+ aby oddeľoval sväté od obyčajného.+

Poznámky pod čiarou

Ide o dlhý lakeť. Pozri dodatok B14.
Al. „miestnosťami“.
Podľa gréckej Septuaginty „dlhý 100 lakťov“. Hebrejský text znie: „Cesta na jeden lakeť.“ Pozri dodatok B14.
Dosl. „v šírke“.
Dosl. „vnútorného domu“.