Ezechiel 41:1–26

41  Potom ma zaviedol do vonkajšej svätyne* a zmeral bočné piliere vchodu. Pilier na jednej i na druhej strane mal hrúbku 6 lakťov.*  Šírka vchodu bola 10 lakťov a bočné steny* vchodu mali šírku 5 lakťov na jednej strane a 5 lakťov na druhej strane. Zmeral dĺžku vonkajšej svätyne a bolo to 40 lakťov. Zmeral aj jej šírku a bolo to 20 lakťov.  Potom vošiel dnu* a zmeral bočný pilier vchodu. Mal hrúbku 2 lakte. Bočné steny vchodu mali šírku* 7 lakťov. Šírka vchodu bola 6 lakťov.  Keď zmeral miestnosť vedľa vonkajšej svätyne, zistil, že je 20 lakťov dlhá a 20 lakťov široká.+ A povedal mi: „Toto je Najsvätejšia.“+  Potom zmeral múr chrámu a ten bol hrubý 6 lakťov. Okolo chrámu boli bočné miestnosti, ktoré boli 4 lakte široké.+  Bočné miestnosti boli jedna nad druhou v troch poschodiach. Na každom poschodí bolo 30 miestností. Trámy miestností spočívali na rímsach, ktoré boli okolo múru chrámu, takže nemuseli byť zapustené do múru chrámu.+  Na oboch stranách chrámu bolo točité schodisko, ktoré bolo na každom ďalšom poschodí širšie. Zo spodného poschodia sa na horné poschodie prechádzalo cez prostredné a miestnosti sa na každom poschodí rozširovali.*+  Videl som, že chrám bol postavený na vyvýšenej plošine, ktorá presahovala múry chrámu. Základy bočných miestností odspodu po roh merali 6 lakťov, čiže celú jednu trstinu.  Hrúbka vonkajšieho múru bočných miestností bola 5 lakťov. Pozdĺž bočných miestností, ktoré boli súčasťou chrámu, bola voľná plocha.* 10  Medzi chrámom a jedálňami*+ bolo z oboch strán otvorené priestranstvo široké 20 lakťov. 11  Do bočných miestností sa vchádzalo z voľnej plochy dvoma vchodmi. Jeden vchod bol na severnej strane a druhý na južnej strane. Šírka voľnej plochy bola všade dookola chrámu 5 lakťov. 12  Na západ od chrámu stála budova široká 90 lakťov a dlhá 70 lakťov. Priečelím bola otočená k otvorenému priestranstvu. Jej múry boli 5 lakťov hrubé. 13  Zmeral chrám, ktorý bol 100 lakťov dlhý. Otvorené priestranstvo a budova* vrátane jej múrov mali na dĺžku 100 lakťov. 14  Šírka priečelia chrámu, ktoré bolo otočené na východ, spolu so šírkou otvoreného priestranstva bola 100 lakťov. 15  Odmeral šírku budovy, ktorá bola priečelím otočená k otvorenému priestranstvu za chrámom, spolu s jej galériami po oboch stranách a bolo to 100 lakťov. Zmeral aj vonkajšiu svätyňu, vnútornú svätyňu+ a predsieň, ktorá viedla na nádvorie. 16  Zmeral aj prahy, okná so zužujúcimi sa rámami+ a galérie v týchto troch priestoroch. Od prahu ďalej boli steny od podlahy až po okná obložené drevom.+ Drevom boli obložené aj okná. 17  A meral aj nad vchodom, vo vnútornom chráme a vonku a celý múr dookola. 18  Na stenách boli vyrezávaní cherubíni+ a palmy.+ Každá palma bola medzi dvoma cherubínmi a každý cherubín mal dve tváre. 19  Ľudská tvár bola obrátená k palme na jednej strane a tvár leva* bola obrátená k palme na druhej strane.+ Takto bol vyzdobený celý chrám. 20  Steny svätyne boli od podlahy až po priestor nad vchodom ozdobené vyrezávanými cherubínmi a palmami. 21  Zárubne* svätyne boli štvorcové.+ Pred svätým miestom* bolo niečo ako 22  drevený oltár+ vysoký 3 lakte a dlhý 2 lakte. Mal rohové podpery a jeho spodok* i steny boli z dreva. Povedal mi: „Toto je stôl, ktorý je pred Jehovom.“+ 23  Vonkajšia svätyňa aj sväté miesto mali dvojkrídlové dvere.+ 24  Jedno i druhé krídlo oboch dverí sa skladalo z dvoch otočných častí. 25  Na dverách svätyne boli podobne ako na stenách vyrezávaní cherubíni a palmy.+ Zvonku bola nad priečelím predsiene drevená rímsa.* 26  Na oboch stranách predsiene, na stenách bočných miestností chrámu a pozdĺž rímsy boli okná so zužujúcimi sa rámami+ a zobrazenia paliem.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „do chrámu“. Výraz „chrám“ sa v 41. a 42. kapitole vzťahuje na vonkajšiu svätyňu (Svätú) alebo na celú svätyňu (chrám pozostávajúci zo Svätej a Najsvätejšej).
Ide o dlhý lakeť. Pozri dodatok B14.
Dosl. „boky“.
Čiže do vnútornej svätyne, do Najsvätejšej.
Dosl. „Šírka vchodu bola“.
Na každom poschodí bola hrúbka múru zjavne o niečo menšia.
Zjavne úzky chodník okolo chrámu.
Al. „miestnosťami“. Ide o jedálne na vnútornom nádvorí.
Čiže budova západne od svätyne.
Al. „mladého leva s hrivou“.
Dosl. „Stojka zárubne“. Zjavne sa tu opisuje vchod do Svätej.
Zjavne ide o Najsvätejšiu.
Dosl. „dĺžka“.
Al. „strieška“.