Ezechiel 39:1–29

39  Syn človeka, prorokuj proti Gógovi+ a povedz: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Som proti tebe, Góg, najvyšší vládca* Mešechu a Tubalu.*+  Obrátim ťa a povediem. Privediem ťa na izraelské vrchy z najvzdialenejších krajov severu.+  Z ľavej ruky ti vyrazím luk a z pravej ti vypadnú šípy.  Padneš na izraelských vrchoch,+ ty a všetky tvoje vojská a národy, ktoré budú s tebou. Dám ťa za pokrm dravým vtákom a divej zveri.“‘+  ‚Padneš na šírom poli,+ lebo som to povedal ja sám,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.  ‚Zošlem oheň na Magóg a na tých, čo v bezpečí bývajú na ostrovoch.+ A spoznajú, že som Jehova.  Zjavím svoje sväté meno medzi svojím izraelským ľudom a už nedovolím, aby bolo znesväcované. A národy spoznajú, že som Jehova,+ Svätý v Izraeli.‘+  ‚Už to prichádza, stane sa to,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. ‚Toto je deň, o ktorom som hovoril.  Obyvatelia izraelských miest vyjdú a budú páliť zbrane – malé i veľké štíty, luky a šípy, kyjaky* a kopije. Budú ich páliť+ sedem rokov. 10  Nebudú musieť zbierať drevo v poli ani poň nebudú musieť chodiť do lesa, lebo budú páliť výzbroj.‘ ‚Zoberú korisť tým, ktorí ich okrádali, a vydrancujú tých, ktorí ich drancovali,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 11  ‚V ten deň dám Gógovi+ pohrebisko v Izraeli, v údolí východne od mora. A ľudia ním už nebudú môcť prechádzať, lebo im zatarasí* cestu. Tam pochovajú Góga a všetky jeho hordy a budú ho volať Údolie Hamon-Góg.*+ 12  Izraeliti ich budú pochovávať sedem mesiacov, aby očistili krajinu.+ 13  Budú ich pochovávať všetci obyvatelia krajiny a v deň, keď sa oslávim, im to prinesie slávu,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 14  ‚Budú určení muži, ktorí budú prechádzať krajinou a pochovávať telá, čo zostali na povrchu zeme, aby ju očistili. Prehľadávať ju budú sedem mesiacov. 15  Keď tí, ktorí budú prechádzať krajinou, zbadajú ľudskú kosť, postavia vedľa nej značku. Potom tí, ktorí budú určení pochovávať, pochovajú tú kosť v Údolí Hamon-Góg.+ 16  Bude tam aj mesto, ktoré sa bude volať Hamona.* Tak bude krajina očistená.‘+ 17  Syn človeka, toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Povedz všetkým vtákom a všetkej divej zveri: „Zhromaždite sa a príďte. Zhromaždite sa okolo mojej obete, ktorú pre vás chystám. Bude to veľká obetná hostina na izraelských vrchoch.+ Budete jesť mäso a piť krv.+ 18  Budete jesť mäso mocných a piť krv kniežat zeme – baranov, jahniat, capov a býkov – samých vykŕmených zvierat z Bášanu. 19  Nažeriete sa tuku a napijete sa krvi, až kým sa neopijete z obete, ktorú pre vás chystám.“‘ 20  ‚Pri mojom stole sa nasýtite koňmi a jazdcami, hrdinami a všetkými bojovníkmi,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 21  ‚Ukážem svoju slávu medzi národmi. Všetky národy uvidia rozsudok, ktorý vykonám, a pocítia na sebe moju moc.*+ 22  Od toho dňa budú Izraeliti vedieť, že som Jehova, ich Boh. 23  A národy spoznajú, že Izraeliti šli do vyhnanstva pre svoje previnenie, lebo mi boli neverní.+ Preto som skryl pred nimi svoju tvár,+ vydal som ich do rúk ich nepriateľov+ a všetci padli mečom. 24  Naložil som s nimi podľa ich nečistoty a podľa ich previnení a skryl som pred nimi svoju tvár.‘ 25  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Privediem Jakobových zajatých z vyhnanstva+ a zľutujem sa nad celým Izraelom.+ Budem horlivo brániť* svoje sväté meno.+ 26  Po tom, čo zažijú poníženie za všetku svoju nevernosť voči mne,+ budú bývať vo svojej krajine v bezpečí a nikto ich nevyľaká.+ 27  Keď ich privediem späť z národov a zhromaždím ich z krajín ich nepriateľov,+ posvätím sa medzi nimi pred očami mnohých národov.‘+ 28  ‚Keď ich pošlem do vyhnanstva medzi národy a potom ich zhromaždím späť do ich krajiny a nikoho z nich tam nenechám,+ spoznajú, že som Jehova, ich Boh. 29  Už nikdy pred nimi neskryjem svoju tvár,+ lebo na nich vylejem svojho ducha,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“

Poznámky pod čiarou

Al. „hlavné knieža“.
Al. „Mešecha a Tubala“.
Al. možno „palice“. Na konci mali ostrý hrot a používali sa ako zbraň.
Čiže údolie.
Al. „Údolie Gógových hord“.
Význ. „hordy“.
Dosl. „ruku“.
Dosl. „Prejavím výlučnú oddanosť pre“.