Ezechiel 38:1–23

  • Gógov útok na Izrael (1 – 16)

  • Proti Gógovi vzplanie Jehovov hnev (17 – 23)

    • „Národy spoznajú, že som Jehova“ (23)

38  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, obráť sa tvárou ku Gógovi z krajiny Magóg,+ najvyššiemu vládcovi* Mešechu a Tubalu,*+ a prorokuj proti nemu.+  Povedz: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Som proti tebe, Góg, najvyšší vládca* Mešechu a Tubalu.  Obrátim ťa, do čeľustí ti vložím háky+ a privediem ťa s celým tvojím vojskom+ – kone a jazdcov, všetkých v nádhernom odeve, obrovskú vojenskú silu s veľkými i malými štítmi, všetkých vyzbrojených mečom.  S nimi príde aj Perzia, Etiópia a Put,+ všetci s malým štítom a prilbou,  príde aj Gomer a všetky jeho vojská a potomkovia Togarmu+ z najvzdialenejších krajov severu a všetky ich vojská. Príde s tebou mnoho národov.+  Buď pripravený, prichystaj sa, ty aj všetky tvoje vojská, ktoré sa k tebe zhromaždili. Budeš ich veliteľom.*  Po mnohých dňoch obrátim na teba svoju pozornosť.* V konečnej časti rokov vtrhneš do krajiny zničenej mečom, ktorej ľud sa už zotavil zo skazy a bol zhromaždený z mnohých národov na izraelské vrchy, dlhý čas spustošené. Obyvatelia tejto krajiny sa vrátili spomedzi národov a všetci bývajú v bezpečí.+  Priženieš sa proti nim ako búrka a pokryješ krajinu ako mračná, ty i všetky tvoje vojská a mnoho národov s tebou.“‘ 10  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚V ten deň sa ti v srdci zrodia myšlienky a vymyslíš zlomyseľný plán. 11  Povieš si: „Vtrhnem do krajiny neopevnených miest.*+ Pritiahnem proti tým, čo bývajú v bezpečí a v pokoji, na miestach bez hradieb, závor a brán.“ 12  Budeš chcieť získať veľkú korisť a plieniť, zaútočiť na spustošené miesta, ktoré sú znovu obývané,+ a na ľud zhromaždený z národov,+ ktorý hromadí bohatstvo a majetok+ a býva v strede sveta. 13  Sába*+ a Dedan,+ kupci z Taršíša+ a všetci jeho bojovníci* ti povedia: „Prichádzaš, aby si získal veľkú korisť a plienil? Zhromaždil si svoje vojská, aby si odniesol zlato a striebro, bohatstvo a majetok a získal veľmi veľkú korisť?“‘ 14  Preto prorokuj, syn človeka, a povedz Gógovi: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „V ten deň, keď bude môj izraelský ľud bývať v bezpečí, si to určite všimneš.+ 15  Pritiahneš zo svojho miesta, z najvzdialenejších krajov severu,+ ty a mnoho národov s tebou, všetci na koňoch, veľká vojenská sila, obrovské vojsko.+ 16  Pritiahneš proti môjmu izraelskému ľudu ako mračno, ktoré prikrýva krajinu. V konečnej časti dní ťa privediem, Góg, proti svojej krajine,+ aby ma národy spoznali, keď sa pred ich očami posvätím tým, čo s tebou urobím.“‘+ 17  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Či nie si ten, o ktorom som hovoril už dávno prostredníctvom svojich služobníkov, izraelských prorokov, ktorí dlhé roky prorokovali, že ťa privediem proti Izraelu?‘ 18  ‚V ten deň, v deň, keď Góg vtrhne do izraelskej krajiny,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‚vzplanie môj veľký hnev.+ 19  Prehovorím vo svojom rozhorčení, v zápale hnevu. V ten deň nastane v izraelskej krajine veľké zemetrasenie. 20  Budú sa predo mnou triasť morské ryby, nebeské vtáky, divá zver, všetky plazy a všetci ľudia na celej zemi. Vrchy a skalné útesy sa zrútia,+ zvalí sa i každý múr.‘ 21  ‚Na všetkých svojich vrchoch pošlem proti nemu meč,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. ‚Budú bojovať jeden proti druhému.+ 22  Privediem naňho svoj rozsudok* v podobe moru+ a krviprelievania. Zošlem prudký lejak, krupobitie,+ oheň+ a síru+ naňho a na jeho vojská a na mnohé národy, ktoré budú s ním.+ 23  Tak ukážem svoju veľkosť a svätosť a dám sa spoznať mnohým národom. Vtedy spoznajú, že som Jehova.‘

Poznámky pod čiarou

Al. „hlavnému kniežaťu“.
Al. „Mešecha a Tubala“.
Al. „hlavné knieža“.
Dosl. „strážcom“.
Al. „ťa povolám“.
Al. „na vidiek“.
Al. „Šeba“.
Al. „mladé levy s hrivou“.
Al. „Budem sa s ním súdiť“.