Ezechiel 37:1–28

  • Videnie údolia plného suchých kostí (1 – 14)

  • Dve palice spojené v jednu (15 – 28)

    • Jeden národ s jedným kráľom (22)

    • Večná zmluva pokoja (26)

37  Potom na mňa začala pôsobiť Jehovova moc* a Jehova ma svojím duchom odniesol doprostred údolia,+ ktoré bolo plné kostí.  Povodil ma okolo nich a videl som, že v údolí je veľmi veľa kostí a sú veľmi suché.+  „Syn človeka,“ spýtal sa ma, „môžu tieto kosti ožiť?“ Odpovedal som mu: „Zvrchovaný Pán Jehova, ty to vieš.“+  Vtedy mi povedal: „Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: ‚Suché kosti, počujte Jehovovo slovo!  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova týmto kostiam: „Privediem do vás dych a ožijete.+  Dám na vás šľachy a mäso, potiahnem vás kožou, vložím do vás dych a ožijete. A spoznáte, že som Jehova.“‘“  Prorokoval som teda, ako mi prikázal. Kým som prorokoval, náhle sa ozval zvuk. Nastal hrkot a kosti sa začali približovať jedna k druhej.  Videl som, ako sa pokrývajú šľachami a mäsom a nakoniec kožou. Ale dych v nich ešte nebol.  Potom mi povedal: „Syn človeka, prorokuj k vetru. Prorokuj a povedz mu: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Vietor,* príď zo štyroch strán* a zafúkaj na týchto zabitých, nech ožijú.“‘“ 10  Keď som prorokoval, ako mi prikázal, vstúpil do nich dych* a oni ožili a postavili sa na nohy.+ Bolo to veľmi veľké vojsko. 11  „Syn človeka,“ povedal mi, „tieto kosti, to je celý Izrael.+ Hovoria: ‚Naše kosti uschli a naša nádej zahynula.+ Sme stratení.‘ 12  Preto prorokuj a povedz im: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Otvorím vaše hroby+ a vyvediem vás z nich, ľud môj, a privediem vás do izraelskej krajiny.+ 13  A spoznáte, že som Jehova, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z nich, ľud môj.“‘+ 14  ‚Vložím do vás svojho ducha a ožijete.+ Usídlim vás vo vašej krajine a spoznáte, že ja, Jehova, som to povedal a aj som to urobil,‘ vyhlasuje Jehova.“ 15  A Jehova ku mne prehovoril znovu: 16  „Syn človeka, vezmi si palicu a napíš na ňu: ‚Pre Júdu a pre izraelský ľud, ktorý je s ním.‘*+ Potom si vezmi inú palicu a napíš na ňu: ‚Efraimova palica, pre Jozefa a pre celý Izrael, ktorý je s ním.‘*+ 17  Prilož ich k sebe, aby boli v tvojej ruke jednou palicou.+ 18  Keď sa ťa tvoj ľud* spýta: ‚Nepovieš nám, čo to znamená?‘, 19  povedz im: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Vezmem Jozefovu palicu, ktorá je v Efraimovej ruke, a izraelské kmene, ktoré sú s ním, a priložím ich k Júdovej palici. Urobím z nich jednu palicu,+ v mojej ruke sa spoja v jednu.“‘ 20  Tie popísané palice drž v ruke, aby ich videli. 21  A povedz im: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Vezmem Izraelitov z národov, kam odišli, zhromaždím ich zo všetkých strán a privediem ich do ich krajiny.+ 22  V tej krajine, na izraelských vrchoch, z nich urobím jeden národ+ a bude nad nimi vládnuť jeden kráľ.+ Nebudú už dvoma národmi ani už nebudú rozdelení na dve kráľovstvá.+ 23  Už sa nebudú poškvrňovať svojimi odpornými modlami,* svojimi odpornými zvykmi a všetkými svojimi hriechmi.+ Oslobodím ich od všetkej nevernosti, ktorou sa previnili, a očistím ich. Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom.+ 24  Môj služobník Dávid bude ich kráľom+ a všetci budú mať jedného pastiera.+ Budú sa riadiť mojimi právnymi predpismi a svedomito dodržiavať moje zákony.+ 25  Budú bývať v krajine, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jakobovi a v ktorej bývali vaši predkovia.+ Navždy v nej budú bývať oni,+ ich deti* a deti ich detí.+ Môj služobník Dávid bude navždy ich kniežaťom.+ 26  Uzavriem s nimi zmluvu pokoja,+ bude to večná zmluva. Upevním ich a rozmnožím+ a svoju svätyňu postavím navždy medzi nich. 27  Môj stan* bude s* nimi, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.+ 28  Keď bude moja svätyňa navždy v ich strede, národy spoznajú, že ja, Jehova, posväcujem Izrael.“‘“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „ruka“.
Al. „Dych; Duch“.
Dosl. „od štyroch vetrov“.
Al. „duch“.
Al. „ktorý je jeho spojencom“.
Al. „ktorý je jeho spojencom“.
Dosl. „synovia tvojho ľudu“.
Pôvodný hebrejský výraz zrejme súvisí so slovom „hnoj“ a vyjadruje opovrhnutie.
Dosl. „synovia“.
Al. „príbytok; dom“.
Al. „nad“.