Ezechiel 36:1–38

  • Proroctvo o izraelských vrchoch (1 – 15)

  • Obnova Izraela (16 – 38)

    • „Posvätím svoje veľké meno“ (23)

    • „Ako záhrada Eden“ (35)

36  „Syn človeka, prorokuj o izraelských vrchoch a povedz: ‚Izraelské vrchy, počujte Jehovovo slovo.  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Nepriateľ o vás povedal: ‚Tak im treba! Tie dávne vrchy sú teraz naše!‘“‘+  Preto prorokuj a povedz: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Pustošili vás a útočili na vás zo všetkých strán, aby ste sa stali majetkom tých, ktorí prežili* z okolitých národov, a hovoria o vás a ohovárajú vás.+  Preto, izraelské vrchy, počujte slovo Zvrchovaného Pána Jehovu! Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova vrchom a pahorkom, potokom a údoliam, spustošeným troskám+ a opusteným mestám, ktoré sa stali korisťou a terčom posmechu tých, čo prežili z okolitých národov.+  Toto im hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚S planúcou horlivosťou+ prehovorím proti prežijúcim z národov a proti celému Edomu, proti tým, čo si s veľkou radosťou a hlbokým opovrhnutím+ robili nárok na moju krajinu a chceli zabrať jej pastviny a vyplieniť ju.‘“‘+  Preto prorokuj o izraelskej krajine a povedz vrchom a pahorkom, potokom a údoliam: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Prehovorím vo svojej horlivosti a vo svojom hneve, lebo národy vás ponižovali.“‘+  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Prisahám,* že okolité národy ponesú svoju hanbu.+  Ale vy, izraelské vrchy, vyženiete vetvy a prinesiete plody pre môj izraelský ľud,+ lebo sa čoskoro vráti.  Som s vami, obrátim sa k vám a budete obrábané a osievané. 10  Rozmnožím váš ľud, všetkých potomkov Izraela. Mestá budú obývané+ a to, čo je v troskách, bude znovu vystavané.+ 11  Rozmnožím váš ľud i dobytok.+ Budú plodní a bude ich pribúdať. Zaľudním vás ako kedysi+ a bude sa vám dariť viac ako v minulosti.+ Tak spoznáte, že som Jehova.+ 12  Privediem ľudí – môj izraelský ľud – a budú vás obývať a obsadia vás.+ Budete ich dedičstvom a už nikdy ich nepripravíte o deti.‘“+ 13  „Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pretože vám hovoria: „Ty si krajina, ktorá požiera svojich obyvateľov a pripravuje svoje národy o deti,“‘ 14  ‚už nikdy nebudeš požierať ľudí ani pripravovať svoje národy o deti,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 15  ‚Nedovolím viac, aby si počúvala urážky národov a posmech ľudí,+ a svoje národy už neprivedieš k pádu,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“ 16  A Jehova ku mne prehovoril znovu: 17  „Syn človeka, keď Izraeliti bývali vo svojej krajine, znečisťovali ju svojím správaním a svojimi skutkami.+ Ich správanie bolo v mojich očiach ako menštruačná nečistota.+ 18  Vylial som na nich svoj hnev, lebo v krajine prelievali krv+ a poškvrnili ju svojimi odpornými modlami.*+ 19  Preto som ich rozptýlil medzi národy a rozohnal po krajinách.+ Súdil som ich podľa ich správania a podľa ich skutkov. 20  Národy, ku ktorým Izraeliti prišli, však znesvätili moje sväté meno,+ lebo hovorili: ‚Toto je Jehovov ľud, ale museli opustiť jeho krajinu.‘ 21  Ale ja ukážem, že mi záleží na mojom svätom mene, ktoré Izraeliti znesvätili medzi národmi, ku ktorým prišli.“+ 22  „Preto povedz synom Izraela: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Nerobím to kvôli vám, synovia Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvätili medzi národmi, ku ktorým ste prišli.“‘+ 23  ‚Posvätím svoje veľké meno,+ ktoré bolo znesvätené medzi národmi, meno, ktoré ste medzi nimi znesvätili. A národy spoznajú, že som Jehova,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‚keď sa medzi vami posvätím pred ich očami. 24  Vezmem vás spomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a privediem vás späť do vašej krajiny.+ 25  Pokropím vás čistou vodou a budete čistí.+ Očistím vás od všetkého, čo vás znečisťuje,+ a od všetkých vašich odporných modiel.+ 26  Dám vám nové srdce+ a vložím do vás nového ducha.+ Odstránim vám z tela kamenné srdce+ a dám vám mäkké srdce.* 27  Vložím do vás svojho ducha a budete žiť podľa mojich nariadení,+ dodržiavať moje zákony a konať podľa nich. 28  Potom budete žiť v krajine, ktorú som dal vašim predkom, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.‘+ 29  ‚Oslobodím vás od všetkého, čo vás znečisťuje. Poviem obiliu, aby prinieslo bohatú úrodu, a nedopustím na vás hlad.+ 30  Spôsobím, že ovocné stromy a polia bohato zarodia, aby ste už medzi národmi nemuseli znášať hanbu za to, že trpíte hladom.+ 31  Spomeniete si na svoje zlé správanie a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a zhnusíte sa sami sebe pre svoje hriechy a pre svoje odporné zvyky.+ 32  Ale pamätajte: Nerobím to kvôli vám,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. ‚Hanbite sa a červenajte sa za svoje správanie, synovia Izraela.‘ 33  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚V deň, keď vás očistím od všetkých vašich hriechov, znovu osídlim vaše mestá+ a to, čo je v troskách, bude znovu vystavané.+ 34  Spustošená krajina bude obrábaná a nikomu, kto bude prechádzať okolo, sa už nebude zdať pustá. 35  Ľudia povedia: „Tá spustošená krajina teraz vyzerá úplne ako záhrada Eden.+ A mestá, ktoré ležali v troskách, pusté a zborené, sú teraz opevnené a obývané.“+ 36  A národy, ktoré zostanú okolo vás, spoznajú, že ja, Jehova, som postavil to, čo bolo zborené, a vysadil to, čo bolo spustnuté. Ja, Jehova, som to povedal a aj to urobím.‘+ 37  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Dovolím synom Izraela, aby ma požiadali ešte o jednu vec, ktorú pre nich aj urobím: Rozmnožím ich ako stádo oviec. 38  Ako zástup svätých, ako ovce, ktoré napĺňajú Jeruzalem* počas jeho sviatkov,+ tak budú mestá, ktoré ležali v troskách, naplnené ľuďmi.+ Vtedy spoznajú, že som Jehova.‘“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „ostatku; tých, ktorí ostali“.
Dosl. „Dvíham ruku“.
Pôvodný hebrejský výraz zrejme súvisí so slovom „hnoj“ a vyjadruje opovrhnutie.
Čiže také, ktoré je vnímavé na Božie vedenie.
Al. možno „Ako stáda obetných oviec v Jeruzaleme“.