Ezechiel 35:1–15

  • Proroctvo proti hornatému kraju Seir (1 – 15)

35  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, obráť sa tvárou k hornatému kraju Seir+ a prorokuj proti nemu.+  Povedz mu: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Som proti tebe, hornatý kraj Seir. Vystriem proti tebe ruku a urobím z teba neobývanú púšť.+  Tvoje mestá zmením na trosky a staneš sa neobývanou púšťou.+ Tak spoznáš, že som Jehova.  Lebo si voči Izraelitom prechovával odveké nepriateľstvo+ a v čase ich pohromy, v čase ich konečného trestu, si ich vydal napospas meču.“‘+  ‚Preto, akože žijem,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‚vydám ťa krviprelievaniu, neunikneš mu.+ Prelieval si krv tých, ktorých si nenávidel, a krviprelievanie ťa dostihne.+  Urobím z hornatého kraja Seir neobývanú púšť+ a usmrtím každého, kto tadiaľ prechádza.  Tvoje vrchy naplním zabitými a na tvojich pahorkoch, v údoliach a vo všetkých tvojich potokoch budú padať zabití mečom.  Urobím z teba večnú pustatinu a tvoje mestá nebudú obývané.+ Vtedy spoznáte, že som Jehova.‘ 10  Povedal si: ‚Tieto dva národy a tieto dve krajiny budú moje, zmocníme sa ich,‘+ hoci tam bol sám Jehova. 11  ‚Preto, akože žijem,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‚budem s tebou zaobchádzať s rovnakým hnevom, žiarlivosťou a nenávisťou, akú si ty prejavoval voči nim.+ Dám sa im spoznať, keď ťa budem súdiť. 12  Zistíš, že ja, Jehova, som počul všetky slová, ktorými si urážal izraelské vrchy. Hovoril si: „Sú spustošené, sú nám vydané na zničenie.“* 13  Drzo ste hovorili proti mne a vašich slov proti mne bolo veľa.+ Ja som to počul.‘ 14  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Keď z teba urobím neobývanú púšť, celá zem sa bude radovať. 15  Pretože si sa tešil, keď bolo spustošené dedičstvo potomkov Izraela, to isté urobím s tebou.+ Budeš spustošený, hornatý kraj Seir, i celý Edom.+ A ľudia spoznajú, že som Jehova.‘“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „za pokrm“.