Ezechiel 34:1–31

  • Proroctvo proti izraelským pastierom (1 – 10)

  • Jehova sa stará o svoje ovce (11 – 31)

    • Bude ich pásť jeho služobník Dávid (23)

    • Zmluva pokoja (25)

34  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, prorokuj proti izraelským pastierom. Prorokuj a povedz im: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Beda izraelským pastierom,+ ktorí pasú sami seba. Či pastieri nemajú pásť stádo?+  Jete tuk, obliekate sa do vlny a zabíjate najtučnejšie kusy,+ ale stádo nepasiete.+  Slabé neposilňujete, choré neliečite, ranené neobväzujete, zatúlané neprivádzate späť a stratené nehľadáte,+ ale vládnete nad nimi drsne a kruto.+  Rozpŕchli sa, lebo nemali pastiera.+ Rozpŕchli sa a zožrala ich divá zver.  Moje ovce blúdili po všetkých vrchoch a po všetkých kopcoch. Rozpŕchli sa po celej zemi a nikto ich nehľadá, nikto nejde za nimi.  Preto, pastieri, počujte Jehovovo slovo:  ‚„Akože žijem,“ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, „pretože sa moje ovce stali korisťou a potravou divej zveri, lebo nemali pastiera a moji pastieri nehľadali moje ovce, ale pásli sami seba, a nie moje ovce,“‘  preto, pastieri, počujte Jehovovo slovo. 10  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Som proti pastierom a budem ich brať na zodpovednosť za svoje ovce.* Nedovolím im pásť* moje ovce+ a nebudú už pásť ani sami seba. Vytrhnem im svoje ovce z úst a nebudú im viac pokrmom.‘“ 11  Lebo toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Tu som, ja sám budem hľadať svoje ovce a budem sa o ne starať.+ 12  Budem sa starať o svoje ovce ako pastier, ktorý našiel svoje roztratené stádo a pasie ho.+ Vyslobodím ich zovšadiaľ, kam boli rozohnané v deň mrakov a hustej temnoty.+ 13  Vyvediem ich z národov a zhromaždím ich z krajín a privediem ich do ich krajiny. Budem ich pásť na izraelských vrchoch,+ popri potokoch a v okolí všetkých obývaných miest krajiny. 14  Budem ich pásť na dobrých pasienkoch, budú sa pásť na vysokých izraelských vrchoch.+ Tam budú odpočívať na dobrej pastve+ a pásť sa na šťavnatej paši na izraelských vrchoch.“ 15  „Sám budem pásť svoje ovce+ a sám ich nechám líhať,“+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 16  „Stratenú budem hľadať,+ zatúlanú privediem späť, ranenú obviažem a slabú posilním, ale vykŕmenú a silnú odstránim. Budem ich súdiť a potrestám ich, ako si zaslúžia.“ 17  Vám, moje stádo, hovorí Zvrchovaný Pán Jehova toto: „Budem súdiť medzi ovcou a ovcou, medzi baranmi a capmi.+ 18  Nestačí vám, že sa pasiete na tých najlepších pastvinách? To musíte podupať aj zvyšok svojich pastvín? Pijete tú najčistejšiu vodu, tak prečo ostatnú mútite nohami? 19  Majú sa moje ovce pásť na pastvine, ktorú ste podupali, a piť vodu, ktorú ste zamútili svojimi nohami?“ 20  Preto im Zvrchovaný Pán Jehova hovorí: „Tu som, ja sám budem súdiť medzi tučnou ovcou a chudou ovcou, 21  lebo všetky choré ovce ste strkali bokmi a plecami a klali ste ich rohami, až ste ich odohnali. 22  Zachránim svoje ovce a nebudú už korisťou,+ budem súdiť medzi ovcou a ovcou. 23  Ustanovím nad nimi jedného pastiera,+ ktorý ich bude pásť, svojho služobníka Dávida.+ On ich bude pásť a bude ich pastierom.+ 24  Ja, Jehova, budem ich Bohom+ a môj služobník Dávid bude medzi nimi kniežaťom.+ To som povedal ja, Jehova. 25  Uzavriem s nimi zmluvu pokoja+ a vyženiem z krajiny dravú zver,+ aby mohli bývať bezpečne v pustatine a spať v lesoch.+ 26  Urobím ich aj okolie svojho pahorka požehnaním*+ a zošlem im dážď v pravý čas. Požehnania budú prúdiť ako lejúci sa dážď.+ 27  Ovocné stromy zarodia a zem vydá svoju úrodu.+ Môj ľud bude bývať vo svojej krajine v bezpečí. A spoznajú, že som Jehova, keď polámem ich jarmo+ a vyslobodím ich z rúk tých, čo ich zotročovali. 28  Už nebudú korisťou národov a nebude ich už požierať divá zver. Budú bývať v bezpečí a nikto ich nevyľaká.+ 29  Zriadim pre nich slávny sad* a v krajine už nebudú umierať od hladu+ a národy ich už nebudú ponižovať.+ 30  ‚A spoznajú, že ja, Jehova, ich Boh, som s nimi a že oni, potomkovia Izraela, sú mojím ľudom,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“‘ 31  ‚A vy, moje ovce,+ ktoré pasiem, ste len ľudia a ja som váš Boh,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“

Poznámky pod čiarou

Al. „a vyžiadam si svoje ovce späť z ich ruky“.
Al. „starať sa o“.
Al. možno „zdrojom požehnania“.
Dosl. „sad pre meno“.