Ezechiel 32:1–32

32  V 12. roku, prvého dňa 12. mesiaca, ku mne Jehova prehovoril znovu:  „Syn človeka, zaspievaj žalospev o faraónovi, egyptskom kráľovi, a povedz mu: ‚Bol si ako silný mladý lev* medzi národmi,ale bol si umlčaný. Bol si ako morský netvor,+ hádzal si sa vo svojich riekach,svojimi nohami si mútil vody a kalil rieky.‘*   Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Rukami mnohých národov na teba hodím svoju sieťa mojou vlečnou sieťou ťa vytiahnu z vody.   Hodím ťa na súš,vrhnem ťa do údolia. Nechám na teba zosadnúť všetko vtáctvoa nasýtim tebou divé zvieratá celej zeme.+   Porozhadzujem tvoje mäso po vrchocha tvojimi pozostatkami naplním údolia.+   Krvou, ktorá sa bude z teba rinúť, zaplavím krajinu až po vrchy,naplnia sa ňou potoky.‘*   ‚Keď zhasneš, zahalím nebesia a zatemním ich hviezdy. Slnko zakryjem oblakmia mesiac nevydá svoj svit.+   Zatemním nad tebou všetky svetelné telesá, ktoré žiaria na nebi,a tvoju krajinu ponorím do tmy,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.   ‚Znepokojím srdce mnohých národov, keď privediem tvojich zajatých k iným národom,do krajín, ktoré si nepoznal.+ 10  Vydesím tebou mnohé národya ich králi sa budú triasť hrôzou, keď sa pred nimi zaženiem svojím mečom. V deň tvojho pádu sa budú chvieť,budú sa triasť o svoj život.‘ 11  Lebo toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Príde na teba meč babylonského kráľa.+ 12  Nechám tvoje hordy padnúť mečmi mocných bojovníkov,tých najkrutejších z národov.+ Pokoria pýchu Egypta a všetky jeho hordy budú zničené.+ 13  Vyhubím všetok jeho dobytok na brehoch jeho mnohých vôd,+nezakalí ich už noha človeka ani kopyto domáceho zvieraťa.‘+ 14  ‚Vtedy vyčistím ich vodya ich rieky nechám tiecť ako olej,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 15  ‚Keď urobím z Egypta neobývanú púšť, krajinu zbavenú všetkého, čo ju napĺňalo,+keď v nej pobijem všetkých obyvateľov,spoznajú, že som Jehova.+ 16  Toto je žalospev a ľudia ho budú spievať,dcéry národov ho budú spievať. Budú ho spievať nad Egyptom a nad všetkými jeho hordami,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“ 17  V 12. roku, 15. dňa toho mesiaca, ku mne Jehova prehovoril znovu: 18  „Syn človeka, nariekaj nad hordami Egypta a povedz, že bude zhodený do hlbín zeme, on i dcéry mocných národov, spolu s tými, ktorí zostupujú do jamy.* 19  ‚Myslíš si, že pre svoju krásu si niečo viac ako iní? Zostúp a ľahni si k neobrezaným!‘ 20  ‚Egypťania* padnú uprostred zabitých mečom.+ Egypt bol vydaný meču. Odvlečte ho a s ním všetky jeho hordy. 21  Z útrob hrobu* sa mu prihovoria najmocnejší bojovníci a jeho spojenci. Egypťania budú zabití mečom, zostúpia a ľahnú si ako tí neobrezaní. 22  Je tam Asýria a celé jej vojsko. Ich hroby sú všade okolo neho,* všetci padli mečom.+ 23  Jej hroby sú v útrobách jamy* a jej vojsko leží okolo jej hrobu, všetci zabití mečom, lebo šírili hrôzu v krajine živých. 24  Je tam Elam+ a okolo jeho hrobu všetky jeho hordy, všetci zabití mečom. Do hlbín zeme zostúpili neobrezaní, tí, čo šírili hrôzu v krajine živých. A teraz nesú svoju potupu s tými, čo zostupujú do jamy.* 25  Ustlali mu lôžko medzi zabitými. Všetky jeho hordy ležia okolo jeho hrobu.* Všetci sú neobrezaní, zabití mečom, lebo šírili hrôzu v krajine živých. Ponesú si svoju potupu s tými, čo zostupujú do jamy.* Uložili ho medzi zabitých. 26  Sú tam Mešech a Tubal+ a všetky ich hordy. Ich hroby sú všade okolo neho.* Všetci sú neobrezaní, prebodnutí mečom, lebo šírili hrôzu v krajine živých. 27  Či si neľahnú k mocným neobrezaným bojovníkom, ktorí padli a zostúpili do hrobu* so svojimi zbraňami? Ich meče im dajú pod hlavu* a ich hriechy na ich kosti, lebo títo mocní bojovníci šírili hrôzu v krajine živých. 28  Ale ty* budeš rozdrvený uprostred neobrezaných a ľahneš si k tým, čo boli zabití mečom. 29  Je tam Edom,+ jeho králi a všetky jeho kniežatá, ktorí boli napriek svojej sile položení k tým, čo boli zabití mečom. Aj oni si ľahnú k neobrezaným+ a k tým, čo zostupujú do jamy.* 30  Sú tam všetky kniežatá* severu a všetci Sidónci,+ ktorí s hanbou zostúpili so zabitými napriek tomu, že svojou silou šírili hrôzu. Títo neobrezaní si ľahnú k tým, čo boli zabití mečom, a budú zahanbení spolu s tými, čo zostupujú do jamy.* 31  Keď ich faraón všetkých uvidí, prinesie mu to útechu nad tým, čo sa stalo s jeho hordami.+ Faraón a celé jeho vojsko padne mečom,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 32  ‚Za to, že faraón šíril hrôzu v krajine živých, bude so všetkými svojimi hordami uložený k neobrezaným, k tým, čo boli zabití mečom,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“

Poznámky pod čiarou

Al. „mladý lev s hrivou“.
Dosl. „ich rieky“.
Dosl. „naplnia sa z teba (tebou) korytá riek“.
Al. „do hrobu“.
Dosl. „Oni“.
Al. „šeolu“, čiže obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Možno sa to vzťahuje na asýrskeho kráľa.
Al. „hrobu“.
Al. „do hrobu“.
Dosl. „hrobov“.
Al. „do hrobu“.
Možno sa to vzťahuje na kráľa Mešechu a Tubalu.
Al. „do šeolu“, čiže do obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Možno ide o vojakov, ktorých pochovali s ich mečmi, čiže boli pochovaní s vojenskými poctami.
Možno faraón alebo Egypt.
Al. „do hrobu“.
Al. „vodcovia“.
Al. „do hrobu“.