Ezechiel 31:1–18

31  V 11. roku, prvého dňa tretieho mesiaca, ku mne Jehova prehovoril znovu:  „Syn človeka, povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, a jeho hordám:+ ‚Komu sa podobáš svojou veľkosťou?   Si ako Asýrčan, ako libanonský cédervypínajúci sa do výšky, s krásnymi vetvami a košatou korunou poskytujúcou tieň,ktorého vrcholec siahal k oblakom.   Vody mu dávali vzrast, vďaka podzemným prameňom vyrástol do výšky. Prúdy obtekali miesto, kde bol zasadený,ich voda zavlažovala všetky stromy.   Preto vyrástol vyššie ako všetky ostatné stromy. Stále viac sa rozvetvoval a jeho konáre rástli do dĺžky,lebo v jeho potokoch bolo mnoho vody.   V jeho korune hniezdili všetky vtáky,pod jeho vetvami rodili všetky divé zvieratáa v jeho tieni bývali všetky ľudnaté národy.   Pre svoju krásu a pre dĺžku svojich konárov bol majestátny,veď jeho korene siahali k hojným vodám.   Nevyrovnali sa mu žiadne iné cédre v Božej záhrade.+ Žiadna borievka* nemala vetvy ako ona konáre žiadneho platana neboli také ako jeho. Ani jeden strom v Božej záhrade sa mu nevyrovnal krásou.   Urobil som ho nádherným, s hustou korunou,závideli mu všetky stromy v Edene, v záhrade pravého Boha.‘ 10  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pretože vyrástol* do takej výšky, že jeho vrcholec siahal až k oblakom, a jeho srdce spyšnelo pre jeho výšku, 11  vydám ho do rúk mocného vládcu národov.+ Ten ho potrestá a ja ho zavrhnem za jeho zlo. 12  Cudzinci, najkrutejší z národov, ho zotnú a nechajú ho na vrchoch. Jeho vetvy popadajú do všetkých údolí, jeho konáre budú ležať polámané vo všetkých potokoch zeme.+ Všetky národy zeme odídu z jeho tieňa a opustia ho. 13  Na jeho padnutom kmeni sa usídlia všetky vtáky a medzi jeho konármi všetky divé zvieratá.+ 14  To preto, aby už žiadne stromy rastúce pri vode nevyrástli tak vysoko, že by ich vrcholce siahali až k oblakom, a aby sa žiaden dobre zavlažovaný strom nepokúšal dosiahnuť oblaky. Lebo všetky budú vydané na smrť, pôjdu do hlbín zeme spolu s ľudskými synmi, ktorí zostupujú do jamy.‘* 15  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚V deň, keď zostúpi do hrobu,* spôsobím, že budú za ním smútiť. Preto zadržím hlboké vody, zahradím ich prúdy a zahatám tie hojné vody. Preňho zahalím Libanon do smútku a všetky stromy vyschnú. 16  Rachotom jeho pádu otrasiem národmi, keď ho zvrhnem do hrobu* s tými, ktorí zostupujú do jamy.* Vtedy sa v hlbinách zeme potešia všetky stromy Edenu,+ tie najvyberanejšie a najlepšie z Libanonu, ktoré sú dobre zavlažované. 17  Aj ony s ním zostúpili do hrobu* k tým, čo boli zabití mečom,+ tak ako jeho podporovatelia,* ktorí bývali v jeho tieni uprostred národov.‘+ 18  ‚Ktorý zo stromov Edenu bol taký slávny a veľký ako ty?+ A predsa budeš strhnutý s edenskými stromami do hlbín zeme. Budeš ležať medzi neobrezanými a medzi tými, čo boli zabití mečom. Tak skončí faraón a všetky jeho hordy,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „si vyrástol“.
Al. „do hrobu“.
Al. „do šeolu“, čiže do obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. „do šeolu“, čiže do obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. „do hrobu“.
Al. „do šeolu“, čiže do obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „rameno“.