Ezechiel 30:1–26

  • Proroctvo proti Egyptu (1 – 19)

    • Nabuchodonozorov útok predpovedaný (10)

  • Faraón príde o svoju moc (20 – 26)

30  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, prorokuj: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Nariekajte a hovorte: ‚Beda nám, ten deň prichádza!‘   Lebo ten deň je blízko, Jehovov deň sa približuje.+ Bude to deň mrakov,+ čas súdu nad národmi.+   Proti Egyptu príde meč a Etiópiu zachváti hrôza, keď budú v Egypte padať pobití. Jeho bohatstvo poberú a jeho základy zrúcajú.+   Etiópia,+ Put,+ Lúd, ľudia z rôznych národov,Kub a synovia krajiny zmluvy,*tí všetci padnú mečom.“‘   Toto hovorí Jehova: ‚Podporovatelia Egypta padnú tiež a jeho arogantná moc bude zvrhnutá.‘+ ‚Od Migdolu+ až po Syene+ budú v krajine padať mečom,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.  ‚Stane sa najpustejšou krajinou zo všetkých a jeho mestá budú najzničenejšie zo všetkých.+  A spoznajú, že som Jehova, keď v Egypte zapálim oheň a všetci jeho spojenci budú rozdrvení.  V ten deň vyšlem poslov na lodiach, aby vydesili sebavedomú Etiópiu. V deň, ktorý prichádza na Egypt, ich zachváti hrôza, lebo ten deň určite príde.‘ 10  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Zničím egyptské hordy rukou babylonského kráľa Nabuchodonozora.*+ 11  On a jeho vojsko, tí najkrutejší z národov,+ budú privedení, aby zničili krajinu. Vytasia meče proti Egyptu a naplnia krajinu zabitými.+ 12  Vysuším nílske kanály+ a vydám* krajinu do rúk zlých ľudí. Spustoším tú krajinu i všetko, čo je v nej, rukou cudzincov.+ To som povedal ja, Jehova.‘ 13  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Zničím aj odporné modly* a skoncujem s bezcennými bohmi z Nofu.*+ V Egypte už nepovstane knieža a na egyptskú krajinu zošlem strach.+ 14  Spustoším Patros,+ vypálim Coán a vykonám rozsudok nad No.*+ 15  Vylejem svoj hnev na Sin, pevnosť Egypta, a vyhubím obyvateľov No. 16  V Egypte zapálim oheň a Sin bude umierať od strachu, hradby No budú prelomené a Nof* napadnú za bieleho dňa! 17  Mladí muži z Ónu* a Pibesetu padnú mečom a obyvatelia týchto miest pôjdu do zajatia. 18  V Techafnechese sa zatmie deň, keď polámem egyptské jarmo.+ Tak sa skončí jeho arogantná moc,*+ zahalia ho mraky a obyvatelia jeho miest pôjdu do zajatia.+ 19  Vykonám nad Egyptom rozsudok a spoznajú, že som Jehova.‘“ 20  V 11. roku, siedmeho dňa prvého mesiaca, ku mne Jehova prehovoril znovu: 21  „Syn človeka, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa. Nebude obviazané, aby sa zahojilo, nebude obviazané, aby zosilnelo a mohlo sa chopiť meča.“ 22  „Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Som proti faraónovi, egyptskému kráľovi.+ Polámem jeho ramená, to silné i to zlomené,+ a vyrazím mu meč z ruky.+ 23  Rozprášim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po krajinách.+ 24  Posilním ramená* babylonského kráľa+ a dám mu do ruky svoj meč,+ ale faraónove ramená polámem a bude pred ním* hlasno stenať ako smrteľne ranený. 25  Posilním ramená babylonského kráľa, ale faraónove ramená bezvládne ovisnú. A spoznajú, že som Jehova, keď dám svoj meč do ruky babylonského kráľa a on sa ním zaženie proti Egyptu.+ 26  Rozprášim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po krajinách.+ A spoznajú, že som Jehova.‘“

Poznámky pod čiarou

Možno ide o Izraelitov, ktorí uzavreli s Egyptom spojenectvo.
Al. „Nebukadnesara“, dosl. „Nebukadresara“.
Dosl. „predám“.
Pôvodný hebrejský výraz zrejme súvisí so slovom „hnoj“ a vyjadruje opovrhnutie.
Al. „z Memfisu“.
Čiže nad Tébami.
Al. „Memfis“.
Čiže z Heliopolisu.
Čiže arogantná moc Egypta.
Al. „moc“.
Čiže pred babylonským kráľom.