Ezechiel 28:1–26

 • Proroctvo proti týrskemu kráľovi (1 – 10)

  • „Som boh“ (29)

 • Žalospev o týrskom kráľovi (11 – 19)

  • „Bol si v Edene“ (13)

  • Pomazaný cherubín ochranca (14)

  • Našla sa v ňom skazenosť (15)

 • Proroctvo proti Sidónu (20 – 24)

 • Izrael bude obnovený (25, 26)

28  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, povedz vládcovi Týru: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Pretože tvoje srdce spyšnelo,+ hovoríš: ‚Som boh. Sedím na tróne boha v srdci mora.‘+ Ale si len človek, a nie boh,hoci sa považuješ za boha.   Myslíš si, že si múdrejší ako Daniel+a že žiadne tajomstvo nie je pred tebou skryté.   Svojou múdrosťou a rozumnosťou si si nadobudol bohatstvo,do pokladníc zhromažďuješ zlato a striebro.+   Svojím šikovným obchodovaním si si nahromadil veľký majetok+a pre tvoje bohatstvo spyšnelo tvoje srdce.“‘  ‚Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Pretože sa považuješ za boha,   privediem proti tebe cudzincov, tých najkrutejších z národov.+ Vytasia svoje meče proti všetkému krásnemu, čo si získal svojou múdrosťou,a poškvrnia tvoju žiarivú nádheru.+   Hodia ťa do jamy,*zomrieš násilnou smrťou v srdci mora.+   Budeš aj potom hovoriť: ‚Som boh‘ tomu, kto ťa zabije? V rukách tých, čo ťa poškvrnia, budeš len človek, a nie boh.“‘ 10  ‚Zomrieš smrťou neobrezaných, rukami cudzincov,lebo som to povedal ja sám,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“ 11  A Jehova ku mne prehovoril znovu: 12  „Syn človeka, zaspievaj žalospev o týrskom kráľovi. Povedz mu: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Bol si vzorom dokonalosti,*plný múdrosti+ a dokonalý v kráse.+ 13  Bol si v Edene, v Božej záhrade. Tvoj odev zdobili najrôznejšie drahokamy: rubín, topás, jaspis, chryzolit, ónyx, jadeit, zafír, tyrkys+ a smaragd,všetky vsadené do zlata,pripravené v deň, keď si bol stvorený. 14  Dosadil som ťa za pomazaného cherubína ochrancu.* Bol si na Božom svätom vrchu+ a prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. 15  Odo dňa svojho stvorenia si konal bezchybne,až kým sa v tebe nenašla skazenosť.+ 16  Pre množstvo tvojich obchodov+si sa naplnil násilím a hriechom.+ Pretože si sa znesvätil, zhodím ťa z Božieho vrchu a zničím ťa,+odstránim ťa spomedzi ohnivých kameňov, cherubín ochranca.* 17  Pre tvoju krásu spyšnelo tvoje srdce,+pre svoju žiarivú nádheru si skazil svoju múdrosť.+ Zhodím ťa na zem,+urobím ťa divadlom pre kráľov. 18  Svojou veľkou vinou a nečestným obchodovaním si znesvätil svoje svätyne. Spôsobím, že z tvojho stredu vyšľahne oheň a pohltí ťa.+ Spálim ťa na popol na zemi pred očami všetkých prizerajúcich sa. 19  Všetci, ktorí ťa poznali medzi národmi, budú na teba hľadieť v ohromení.+ Tvoj koniec bude náhly a hrozný,zanikneš naveky.“‘“+ 20  A Jehova ku mne prehovoril znovu: 21  „Syn človeka, obráť sa tvárou k Sidónu+ a prorokuj proti nemu. 22  Povedz: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Som proti tebe, Sidón, oslávim sa uprostred teba. Keď nad tebou vykonám rozsudok a ukážem na tebe, že som svätý, všetci spoznajú, že som Jehova. 23  Pošlem naň mor a jeho ulicami potečie krv. Zo všetkých strán príde proti nemu meč a budú v ňom padať zabití. Vtedy spoznajú, že som Jehova.+ 24  Izrael už nebude obklopený pichľavým tŕním a bodľačím,+ tými, ktorí ním pohŕdajú. A ľudia spoznajú, že som Zvrchovaný Pán Jehova.“‘ 25  ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Keď zozbieram Izraelitov z národov, medzi ktoré boli rozptýlení,+ dokážem pred očami národov, že som svätý.+ A budú bývať vo svojej krajine,+ ktorú som dal svojmu služobníkovi Jakobovi.+ 26  Tam budú bývať v bezpečí,+ stavať domy a sadiť vinice.+ Budú bývať v bezpečí, keď vykonám rozsudok nad všetkými z ich okolia, ktorí nimi pohŕdajú.+ Vtedy spoznajú, že som Jehova, ich Boh.“‘“

Poznámky pod čiarou

Al. „do hrobu“.
Dosl. „Spečaťoval si vzor“.
Al. „prikrývajúceho cherubína“.
Al. „prikrývajúci cherubín“.