Ezechiel 25:1–17

25  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, obráť sa tvárou k Ammóncom+ a prorokuj proti nim.+  Povedz Ammóncom: ‚Počujte slovo Zvrchovaného Pána Jehovu. Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Za to, že ste hovorili: ‚Tak im treba!‘, keď bola znesvätená moja svätyňa, keď bola spustošená izraelská krajina a keď šli Júdejci do vyhnanstva,  vydám vás do vlastníctva ľuďom z Východu. Rozložia si uprostred vás tábory* a postavia stany. Budú jesť vaše plody a piť vaše mlieko.  Z Rabby+ urobím pastvinu pre ťavy a z krajiny Ammóncov miesto, kde budú odpočívať stáda. Vtedy spoznáte, že som Jehova.“‘“  „Lebo toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pretože si tlieskal rukami+ a dupotal nohami a s hlbokým opovrhnutím si sa tešil z nešťastia, ktoré postihlo izraelskú krajinu,+  vystriem ruku proti tebe a vydám ťa národom na drancovanie. Vyhladím ťa spomedzi národov a odstránim ťa spomedzi krajín.+ Zničím ťa a spoznáš, že som Jehova.‘  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pretože Moáb+ a Seir+ povedali: „Júdejci sú ako všetky ostatné národy,“  sprístupním moábske úbočie nepriateľom. Vydám im jeho hraničné mestá, krásu* jeho krajiny, Bet-Ješimot, Baal-Meon i Kirjatajim.+ 10  Vydám ho spolu s Ammóncami do vlastníctva ľuďom z Východu+ a na Ammóncov sa medzi národmi zabudne.+ 11  Vykonám nad Moábom rozsudok+ a spoznajú, že som Jehova.‘ 12  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Edom konal pomstychtivo proti Júdejcom a tou pomstou sa veľmi previnil.+ 13  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Vystriem ruku proti Edomu, vyhladím z neho ľudí i dobytok a spustoším ho.+ Od Témanu až po Dedan padnú mečom.+ 14  ‚Pomstím sa Edomu rukou Izraela, svojho ľudu,+ ktorý dá Edomu pocítiť môj hnev a moju zúrivosť. Spoznajú moju pomstu,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“‘ 15  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Filištínci, vedení odvekým nepriateľstvom, sa zlomyseľne* usilovali o pomstu a zničenie.+ 16  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Vystriem ruku proti Filištíncom,+ vyhladím Keréťanov+ a zničím aj posledných obyvateľov prímorského kraja.+ 17  Vykonám na nich veľkú pomstu a zúrivo ich potrestám. A keď sa im pomstím, spoznajú, že som Jehova.“‘“

Poznámky pod čiarou

Al. „ohradené tábory“.
Al. „okrasu“.
Al. „s opovrhnutím v duši“.