Ezechiel 23:1–49

23  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, boli dve ženy, dcéry jednej matky.+  V Egypte sa stali prostitútkami.+ Tam im stískali prsia a hladkali ich panenské ňadrá. Smilnili už od mladosti.  Staršia sa volala Ohola* a jej sestra sa volala Oholiba.* Stali sa mojimi a porodili mi synov a dcéry. Ohola je Samária+ a Oholiba je Jeruzalem.  Ohola sa začala oddávať prostitúcii,+ hoci patrila mne. Zahorela túžbou po svojich vášnivých milencoch,+ po svojich susedoch Asýrčanoch.+  Boli to miestodržitelia oblečení do modrej látky a zastupujúci vládcovia, príťažliví mladí muži jazdiaci na koňoch.  Smilnila s nimi všetkými, s výkvetom Asýrie. Poškvrňovala sa+ odpornými modlami* tých, po ktorých túžila.  Neprestala s prostitúciou, s ktorou začala v Egypte, kde s ňou líhali v jej mladosti, hladkali jej panenské prsia a uspokojovali na nej svoju chlípnu žiadosť.+  Preto som ju vydal do rúk jej vášnivých milencov, synov Asýrie,+ po ktorých tak túžila. 10  Tí ju vyzliekli donaha,+ pobrali jej synov a dcéry+ a zabili ju mečom. Stala sa medzi ženami neslávne známou a vykonali nad ňou rozsudok. 11  Hoci to jej sestra Oholiba videla, správala sa vo svojej zmyselnej žiadosti ešte zvrátenejšie a smilnila viac ako jej sestra.+ 12  Zahorela túžbou po svojich susedoch, synoch Asýrie,+ po miestodržiteľoch a zastupujúcich vládcoch, príťažlivých mladých mužoch v nádhernom odeve, ktorí jazdia na koňoch. 13  Poškvrňovala sa a ja som videl, že obe sa vydali tou istou cestou.+ 14  Ona však vo svojej prostitúcii zachádzala stále ďalej. Videla nástenné rezby mužov zdobené rumelkou,* postavy Chaldejcov 15  opásaných opaskom, s veľkým turbanom na hlave, so vzhľadom bojovníkov, postavy Babylončanov, ktorí sa narodili v krajine Chaldejcov. 16  Len čo ich zbadala, zatúžila po nich a poslala k nim do Chaldey+ poslov. 17  A synovia Babylona k nej vchádzali a líhali si s ňou na lôžko ľúbostných hier a poškvrňovali ju svojou chlípnou žiadosťou.* Keď sa nimi poškvrnila, s odporom sa od nich odvrátila. 18  Tak nehanebne sa oddávala prostitúcii a odhaľovala svoju nahotu,+ že som sa od nej s odporom odvrátil, ako som sa s odporom odvrátil od jej sestry.+ 19  Smilnila stále viac+ a pripomínala si svoje mladé časy, keď sa oddávala prostitúcii v Egypte.+ 20  Horela túžbou po svojich milencoch ako konkubíny mužov, ktorých pohlavný úd je ako pohlavný úd oslov a koní. 21  Zatúžila si po hanebnom správaní, ktorému si sa v mladosti oddávala v Egypte,+ keď hladkali tvoje ňadrá, tvoje dievčenské prsia.+ 22  Preto, Oholiba, toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Poštvem proti tebe tvojich milencov,+ od ktorých si sa s odporom odvrátila, a privediem ich proti tebe zo všetkých strán.+ 23  Privediem proti tebe synov Babylona+ a všetkých Chaldejcov,+ mužov z Pekódu,+ Šoy a Kóy a s nimi všetkých synov Asýrie. Všetko sú to príťažliví mladí muži, miestodržitelia a zastupujúci vládcovia, bojovníci a vybraní muži,* ktorí jazdia na koňoch. 24  Napadnú ťa s hrmotom kolies bojových vozov a s veľkým vojskom, s veľkými a malými štítmi a prilbami. Rozostavia sa všade okolo teba a ja im odovzdám právo súdiť ťa a budú ťa súdiť podľa svojej vôle.+ 25  Pocítiš môj hnev a oni budú s tebou zaobchádzať zúrivo. Odrežú ti nos a uši a tí z ľudu, čo uniknú, padnú mečom. Tvojich synov a dcéry odvlečú a ostatných pohltí oheň.+ 26  Strhnú z teba šaty+ a poberú ti tvoje krásne šperky.*+ 27  Skoncujem s tvojím hanebným správaním a s tvojou prostitúciou,+ s ktorou si začala v Egypte.+ Už sa po nich nebudeš obzerať a na Egypt si viac nespomenieš.‘ 28  Lebo toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Vydám ťa do rúk tých, ktorých nenávidíš, do rúk tých, od ktorých si sa s odporom odvrátila.+ 29  Vo svojej nenávisti ťa oberú o všetko, čo si si tvrdou prácou nahromadila,+ a nechajú ťa úplne nahú. Všetci uvidia tvoju nemravnú nahotu, tvoje hanebné správanie a tvoju prostitúciu.+ 30  To sa ti stane, lebo si behala za národmi ako prostitútka,+ lebo si sa poškvrnila ich odpornými modlami.+ 31  Šla si cestou svojej sestry,+ a tak ti dám do ruky jej pohár.‘+ 32  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Budeš piť z pohára svojej sestry,+ hlbokého a širokého. Budeš vystavená posmechu a hanbe, ktorými ten pohár preteká.+ 33  Premôže* ťa opitosť a žiaľ,budeš piť z pohára hrôzy a spustošenia,z pohára svojej sestry Samárie. 34  Vypiješ ho až do dna+ a rozhryzieš jeho črepy,v žiali si rozdriapeš* prsia. „Ja sám som to povedal,“ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.‘ 35  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pretože si na mňa zabudla a zavrhla si ma,*+ ponesieš si následky svojho hanebného správania a svojej prostitúcie.‘“ 36  Potom mi Jehova povedal: „Syn človeka, vynesieš rozsudok nad Oholou a Oholibou?+ Povieš im, akých odporných vecí sa dopúšťali? 37  Cudzoložili*+ a ruky majú od krvi. Nestačilo im, že cudzoložili so svojimi odpornými modlami, ešte aj svojich synov, ktorých mi porodili, pálili v ohni* a dávali ich za pokrm svojim modlám.+ 38  A to nie je všetko, čo mi urobili: V ten deň poškvrnili moju svätyňu a znesvätili moje sabaty. 39  A keď pozabíjali svojich synov ako obeť svojim odporným modlám,+ v ten istý deň vošli do mojej svätyne, aby ju znesvätili.+ Toto robili v mojom dome! 40  Dokonca poslali po mužov z ďalekých krajín.+ Kvôli nim si sa umyla, namaľovala si si oči a skrášlila si sa ozdobami.+ 41  Posadila si sa na nádherné lôžko,+ pred ním si prestrela stôl+ a položila si naň moje kadidlo+ a môj olej.+ 42  Rozliehala sa tam vrava bezstarostnej mužskej spoločnosti. Boli medzi nimi opilci z pustatiny, ktorí tým dvom ženám dávali náramky na ruky a krásne koruny na hlavu. 43  Potom som povedal o tej, čo bola zodratá cudzoložstvom: ‚Ona sa bude ďalej dopúšťať prostitúcie.‘ 44  A vchádzali k nej, ako sa vchádza k prostitútke. Tak vchádzali k tým nehanebniciam Ohole a Oholibe. 45  Ale spravodliví muži nad ňou vynesú rozsudok, aký si zaslúži za cudzoložstvo+ a krviprelievanie.+ Lebo sú to cudzoložnice a ruky majú od krvi.+ 46  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pritiahne proti nim vojsko a stanú sa predmetom hrôzy a drancovania.+ 47  A to vojsko ich ukameňuje+ a rozseká mečom. Pozabíjajú ich synov a dcéry+ a ich domy spália ohňom.+ 48  Skoncujem s hanebným správaním v krajine a pre všetky ženy to bude výstraha, aby nenapodobňovali vaše hanebné správanie.+ 49  Potrestajú vás za vaše hanebné správanie a za vaše hriechy, ktorých ste sa dopúšťali so svojimi odpornými modlami. Potom spoznáte, že som Zvrchovaný Pán Jehova.‘“+

Poznámky pod čiarou

Význ. „jej stan“.
Význ. „môj stan je v nej“.
Pôvodný hebrejský výraz zrejme súvisí so slovom „hnoj“ a vyjadruje opovrhnutie.
Al. „červenou farbou“.
Al. „nemravným stykom“.
Dosl. „povolaní“.
Al. „ozdoby“.
Dosl. „Naplní“.
Dosl. „vytrhneš“.
Dosl. „hodila si ma za chrbát“.
Išlo o duchovné cudzoložstvo.
Dosl. „dávali prejsť ohňom“.