Ezechiel 22:1–31

22  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, si pripravený vyniesť rozsudok nad mestom* prelievajúcim krv+ a oznámiť mu všetky jeho odporné hriechy?+  Povedz: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Si mesto, ktoré vo svojom strede prelieva krv,+ ktoré si vyrába odporné modly* a poškvrňuje sa nimi.+ Blíži sa tvoj koniec.+  Previnilo si sa prelievaním krvi+ a znečistilo si sa svojimi odpornými modlami.+ Urýchlilo si koniec svojich dní, prichádza koniec tvojich rokov. Preto ťa vystavím na hanbu národom a budeš na posmech všetkým krajinám.+  Blízke i ďaleké krajiny sa ti budú posmievať,+ tebe, ktorého meno je poškvrnené a si plné zmätku.  Všetky izraelské kniežatá v tvojom strede zneužívajú svoju moc, aby prelievali krv.+  V tebe, Jeruzalem, znevažujú otca i matku,+ okrádajú prisťahovalca a utláčajú sirotu* i vdovu.“‘“+  „‚Mojimi svätými miestami pohŕdaš a moje sabaty znesväcuješ.+  V tvojom strede sú krvilační ohovárači.+ Na vrchoch jedávajú obete prinášané modlám a dopúšťajú sa hanebného správania.+ 10  Poškvrňujú v tebe lôžko svojho otca*+ a znásilňujú ženu nečistú v čase jej menštruácie.+ 11  Jeden pácha ohavnosti s manželkou svojho blížneho,+ ďalší hanebne zneucťuje svoju nevestu+ a iný znásilňuje vlastnú sestru, dcéru svojho otca.+ 12  Prijímajú v tebe úplatok, aby prelievali krv.+ Požičiavaš na úrok,+ zarábaš na iných* a vymáhaš peniaze od svojho blížneho.+ Úplne si na mňa zabudlo,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 13  ‚Tleskol som rukami, znechutený z tvojho nečestného zisku a z krviprelievania v tvojom strede. 14  Vydrží tvoja odvaha?* Zostanú tvoje ruky silné, aj keď proti tebe zakročím?+ Ja, Jehova, som to povedal a aj to urobím. 15  Rozptýlim ťa medzi národy a rozoženiem ťa po krajinách,+ skoncujem s tvojou nečistotou.+ 16  Budeš znesvätené pred očami národov a spoznáš, že som Jehova.‘“+ 17  A Jehova ku mne prehovoril znovu: 18  „Syn človeka, Izraeliti sú pre mňa už iba ako bezcenná troska. Všetci sa stali meďou, cínom, železom a olovom v peci, troskou po tavení striebra.+ 19  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Pretože ste sa všetci stali bezcennou troskou,+ zhrniem vás do Jeruzalema, 20  ako sa zhŕňa striebro, meď, železo, olovo a cín doprostred pece, aby sa dúchaním do pahreby roztavili. Tak vás zhrniem vo svojom hneve, vo svojej zúrivosti a budem dúchať a roztavím vás.+ 21  Zhrniem vás dohromady, budem na vás dúchať oheň svojej zúrivosti+ a roztavíte sa v ňom.*+ 22  Roztavíte sa v ňom, ako sa taví striebro v peci. Vtedy spoznáte, že ja, Jehova, som na vás vylial svoj hnev.‘“ 23  A Jehova ku mne prehovoril znovu: 24  „Syn človeka, povedz krajine: ‚Si krajina, ktorá nebude očistená ani skropená dažďom v deň rozhorčenia. 25  Tvoji proroci sa v tebe sprisahali.+ Sú ako revúci lev, ktorý trhá korisť,+ požierajú ľudí. Zmocňujú sa pokladov a cenností. Veľa žien urobili uprostred teba vdovami. 26  Tvoji kňazi porušujú môj zákon+ a znesväcujú moje sväté miesta.+ Nerobia rozdiel medzi tým, čo je sväté, a tým, čo je obyčajné,+ neučia rozlišovať medzi nečistým a čistým,+ nedodržiavajú moje sabaty a ja som medzi nimi znesvätený. 27  Tvoje kniežatá sú v tvojom strede ako vlci trhajúci korisť. Prelievajú krv, zabíjajú ľudí, aby zbohatli.+ 28  Ale tvoji proroci zatierajú ich zločiny vápnom. Predkladajú klamlivé videnia a veštia lož.+ Tvrdia: „Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova,“ hoci k nim Jehova nehovoril. 29  Ľud krajiny kradne a lúpi,+ utláča núdzneho a chudobného, okráda prisťahovalca a zaobchádza s ním nespravodlivo.‘ 30  ‚A hľadal som medzi nimi niekoho, kto by opravil hradby a postavil sa predo mnou do trhliny, aby ochránil krajinu pred zničením,+ ale nenašiel som nikoho. 31  Preto na nich vylejem svoj hnev a zničím ich ohňom svojej zúrivosti. Odplatím im za ich konanie,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „budeš súdiť, budeš súdiť mesto“.
Pôvodný hebrejský výraz zrejme súvisí so slovom „hnoj“ a vyjadruje opovrhnutie.
Dosl. „chlapca bez otca“.
Dosl. „Odkrývajú v tebe nahotu svojho otca“.
Al. „berieš prehnané úroky“.
Dosl. „srdce“.
Čiže v Jeruzaleme.