Ezechiel 21:1–32

  • Boh tasí meč (1 – 17)

  • Babylonský kráľ napadne Jeruzalem (18 – 24)

  • Skazené knieža Izraela zosadené (25 – 27)

    • „Zlož korunu“ (26)

    • „Kým nepríde ten, kto má na ňu zákonné právo“ (27)

  • Meč proti Ammóncom (28 – 32)

21  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, obráť sa tvárou k Jeruzalemu a hovor proti svätým miestam a prorokuj proti izraelskej krajine.  Povedz izraelskej krajine: ‚Toto hovorí Jehova: „Som proti tebe! Vytasím svoj meč+ a vyhladím z teba spravodlivého i zlého.  Chcem z teba vyhladiť spravodlivého i zlého, a tak vytasím svoj meč proti všetkým ľuďom* od juhu až na sever.  Všetci spoznajú, že ja, Jehova, som vytiahol meč z pošvy. Nevráti sa späť.“‘+  A ty, syn človeka, vzdychaj a tras sa od strachu, horko vzdychaj pred ich očami.+  Ak sa ťa spýtajú: ‚Nad čím vzdycháš?‘, povieš im: ‚Nad správou.‘ Lebo určite príde a každé srdce sa roztopí strachom, všetky ruky zoslabnú, každý duch prepadne skľúčenosti a zo všetkých kolien bude kvapkať voda.*+ ‚Určite príde, stane sa to,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, prorokuj: ‚Toto hovorí Jehova: „Povedz: ‚Meč! Meč+ je naostrený a vyleštený. 10  Je naostrený, aby zabil mnohých, vyleštený, aby sa blyšťal ako blesk.‘“‘“ „Nemáme sa tešiť?“ „‚Zavrhne* žezlo môjho syna+ ako nejakú palicu?* 11  Meč bol daný na vyleštenie, aby sa ním zaháňali. Je naostrený a vyleštený, aby ho dali katovi.+ 12  Krič, nariekaj,+ syn človeka, lebo meč vyšiel proti môjmu ľudu, proti všetkým izraelským kniežatám.+ Tí budú predhodení meču a s nimi aj môj ľud. Preto si v žiali udri po stehne. 13  Veď bola vykonaná skúška+ a čo sa stane, ak meč zavrhne žezlo? Prestane* existovať,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 14  A ty, syn človeka, prorokuj! Tleskni rukami* a trikrát za sebou povedz: ‚Meč!‘ Je to meč zabitých, ktorý krúži okolo nich, meč určený na veľké zabíjanie.+ 15  Ich srdcia sa roztopia strachom+ a mnohí padnú v mestských bránach. Pobijem ich mečom. Ligoce sa ako blesk, je vyleštený na zabíjanie! 16  Sekaj napravo, sekaj naľavo! Choď všade, kam je namierené tvoje ostrie! 17  Tlesknem rukami a upokojím svoj hnev.+ To som povedal ja, Jehova.“ 18  A Jehova ku mne prehovoril znovu: 19  „Syn človeka, označ dve cesty, ktorými má prísť meč babylonského kráľa. Obe budú vychádzať z jednej krajiny. Vyrob ukazovateľ smeru* a postav ho na rázcestie, kde sa cesta rozchádza do dvoch miest. 20  Vyznač pre meč dve cesty: jedna ho privedie proti ammónskemu mestu Rabba+ a druhá proti opevnenému Jeruzalemu+ v Judsku. 21  Babylonský kráľ sa zastaví na rázcestí, kde sa cesty rozchádzajú, aby si dal veštiť. Bude triasť šípmi, pýtať sa modiel* a skúmať pečeň. 22  Veštba v jeho pravej ruke ukáže na Jeruzalem. Tam má rozostaviť baranidlá, vydať rozkaz na zabíjanie, spustiť bojový pokrik, rozostaviť baranidlá proti bránam, navŕšiť obliehací násyp a postaviť obliehací múr.+ 23  V očiach tých,* ktorí sa im* zaviazali prísahou,+ sa to bude javiť ako mylná veštba. Ale on nezabudne na ich vinu a vezme ich do zajatia.+ 24  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Sami ste pripomenuli svoju vinu, keď ste odhalili svoje priestupky a hriechy zjavné v celom vašom konaní. Za to, že ste sa sami pripomenuli, budete násilím* odvedení.‘ 25  Prišiel tvoj deň, ty smrteľne ranené, skazené knieža Izraela,+ čas konečného trestu. 26  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Odlož turban, zlož korunu!+ Všetko sa mení.+ Kto je dole, bude povýšený,+ a kto je hore, bude ponížený.+ 27  Zničím, zničím, zničím ju. Koruna nebude patriť nikomu, kým nepríde ten, kto má na ňu zákonné právo.+ Jemu ju dám.‘+ 28  A ty, syn človeka, prorokuj: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova o Ammóncoch a ich urážkach.‘ Povedz: ‚Meč! Meč je vytasený a pripravený zabíjať. Je vyleštený, aby ničil a blyšťal sa ako blesk. 29  Napriek klamlivým videniam a lživým veštbám budeš nahádzaná* na mŕtvoly* pobitých, zlých, ktorých deň prišiel, nastal čas ich konečného trestu. 30  Vráť meč do pošvy. Budem ťa súdiť na mieste, kde si bola stvorená, v krajine, z ktorej pochádzaš. 31  Vylejem na teba svoj hnev. Vychrlím na teba plamene svojej zúrivosti a vydám ťa do rúk násilníkov, majstrov v ničení.+ 32  Staneš sa potravou pre oheň,+ v krajine potečie tvoja krv. A nikto si už na teba nespomenie, lebo som to povedal ja, Jehova.‘“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „proti každému telu“.
Čiže pomočia sa od strachu.
Vzťahuje sa na Jehovov meč.
Dosl. „každý strom“.
Vzťahuje sa na žezlo.
Gesto vyjadrujúce hnev.
Dosl. „ruku“.
Dosl. „terafim“. Pozri Slovník pojmov.
Čiže obyvateľov Jeruzalema.
Zjavne Babylončanom.
Dosl. „rukou“.
Zjavne Rabba.
Dosl. „na šije“.