Ezechiel 20:1–49

20  V siedmom roku, desiateho dňa piateho mesiaca, prišlo ku mne niekoľko izraelských starších a posadili sa predo mnou, aby sa pýtali Jehovu.  Vtedy ku mne Jehova prehovoril:  „Syn človeka, hovor s izraelskými staršími a povedz im: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Prichádzate, aby ste sa ma pýtali? Akože žijem, neodpoviem vám,“+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.‘  Si pripravený ich súdiť?* Si pripravený ich súdiť, syn človeka? Povedz im, aké odporné veci robili ich predkovia.+  Povedz im: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „V deň, keď som si vybral Izrael,+ prisahal som* potomkom* Jakoba a dal som sa im spoznať v Egypte.+ Prisahal som im so slovami: ‚Ja som Jehova, váš Boh.‘  V ten deň som prisahal, že ich vyvediem z Egypta a privediem do krajiny, ktorú som pre nich vybral, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom.+ Bola najkrajšia zo všetkých krajín.*  Potom som im povedal: ‚Nech každý z vás odhodí odporné veci, ku ktorým upiera oči. Nepoškvrňujte sa odpornými modlami* Egypta.+ Ja som Jehova, váš Boh.‘+  Ale vzbúrili sa proti mne a nechceli ma počúvať. Neodhodili odporné veci, ku ktorým upierali oči, a nezanechali odporné modly Egypta.+ Preto som povedal, že na nich vylejem svoju zúrivosť, vylejem na nich v Egypte svoj hnev.  Ale kvôli svojmu menu som konal tak, aby nebolo znesvätené v očiach národov, medzi ktorými žili.+ Lebo som sa im* dal spoznať pred očami týchto národov, keď som ich vyviedol z Egypta.+ 10  Vyviedol som ich z Egypta a priviedol do pustatiny.+ 11  Dal som im svoje zákony a oboznámil som ich so svojimi právnymi predpismi,+ vďaka ktorým môže človek žiť, ak ich dodržiava.+ 12  Dal som im aj svoje sabaty+ ako znamenie medzi mnou a nimi,+ aby spoznali, že ja, Jehova, ich posväcujem. 13  Ale Izraeliti sa v pustatine proti mne vzbúrili.+ Nedodržiavali moje zákony a zavrhli moje právne predpisy, vďaka ktorým môže človek žiť, ak ich dodržiava. Úplne znesvätili moje sabaty. Preto som povedal, že na nich v pustatine vylejem svoju zúrivosť a zničím ich.+ 14  Ale kvôli svojmu menu som konal tak, aby nebolo znesvätené v očiach národov, pred ktorých zrakom som ich vyviedol z Egypta.+ 15  V pustatine som im prisahal, že ich nevovediem do krajiny, ktorú som im dal+ – do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom,+ najkrajšej zo všetkých krajín.* 16  Urobil som to preto, že zavrhli moje právne predpisy, nedodržiavali moje zákony a znesväcovali moje sabaty, lebo srdce ich ťahalo k ich odporným modlám.+ 17  Ale ja som* sa nad nimi zľutoval a nezničil som ich. Nevyhladil som ich v pustatine. 18  Ich synom som v pustatine povedal:+ ‚Nedodržiavajte nariadenia svojich predkov+ ani ich právne predpisy a nepoškvrňujte sa ich odpornými modlami. 19  Ja som Jehova, váš Boh. Dodržiavajte moje zákony a moje právne predpisy a konajte podľa nich.+ 20  Sväťte moje sabaty+ a budú znamením medzi mnou a vami, aby ste spoznali, že som Jehova, váš Boh.‘+ 21  Ale ich synovia sa proti mne vzbúrili.+ Nedodržiavali moje zákony a nekonali podľa mojich právnych predpisov, vďaka ktorým môže človek žiť, ak ich dodržiava. Znesväcovali moje sabaty. Preto som povedal, že na nich vylejem svoju zúrivosť, vylejem na nich v pustatine svoj hnev.+ 22  Ale neurobil som to.+ Kvôli svojmu menu som konal tak,+ aby nebolo znesvätené v očiach národov, pred ktorých zrakom som ich vyviedol z Egypta. 23  V pustatine som im prisahal, že ich rozptýlim medzi národy a rozoženiem ich po krajinách,+ 24  lebo nedodržiavali moje právne predpisy a zavrhli moje zákony,+ znesväcovali moje sabaty a uctievali* odporné modly svojich predkov.+ 25  A dovolil som im, aby dodržiavali nariadenia, ktoré neboli dobré, a právne predpisy, ktoré im nemohli dať život.+ 26  Nechal som ich, aby sa poškvrnili svojimi obeťami, keď pálili v ohni* všetky prvorodené deti.+ Urobil som to, aby som ich zničil a aby spoznali, že som Jehova.“‘ 27  Preto, syn človeka, povedz Izraelitom: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Aj vaši predkovia ma urážali tým, že sa voči mne správali neverne. 28  Priviedol som ich do krajiny, o ktorej som prisahal, že im ju dám.+ A oni tam na každom vyššom kopci a pod každým košatým stromom+ prinášali svoje obete a dary, ktorými ma urážali. Predkladali tam príjemné* vône a vylievali tekuté obete. 29  Spýtal som sa ich: ‚Čo znamená tá posvätná výšina, na ktorú chodíte?‘“‘ (Dodnes sa to miesto nazýva Posvätná výšina.)+ 30  Preto Izraelitom povedz: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Nepoškvrňujete sa rovnako ako vaši predkovia, keď chodíte za ich odpornými modlami, aby ste ich uctievali?*+ 31  Nepoškvrňujete sa až dodnes, keď obetujete všetkým svojim odporným modlám a pálite svojich synov v ohni?*+ A ja vám mám odpovedať, synovia Izraela?“‘+ ‚Akože žijem,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‚neodpoviem vám.+ 32  To, čo máte na mysli,* keď hovoríte: „Buďme ako iné národy, ako rody iných krajín, ktoré sa klaňajú* drevu a kameňu,“+ sa nikdy nestane.‘“ 33  „‚Akože žijem,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‚budem nad vami vládnuť mocnou rukou, vystretým ramenom a kypiacim hnevom.+ 34  Vyvediem vás z národov a zhromaždím vás z krajín, do ktorých ste boli rozohnaní. Urobím to mocnou rukou, vystretým ramenom a kypiacim hnevom.+ 35  Zavediem vás do pustatiny národov a tam sa s vami budem súdiť tvárou v tvár.‘“+ 36  „‚Ako som sa súdil s vašimi predkami v pustatine Egypta, tak sa budem súdiť s vami,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 37  ‚Prevediem vás pod pastierskou palicou+ a zaviažem vás zmluvou.* 38  Oddelím od vás tých, ktorí sa proti mne búria a hrešia proti mne.+ Vyvediem ich z krajiny, v ktorej žijú ako cudzinci, ale na pôdu Izraela nevstúpia.+ Tak spoznáte, že som Jehova.‘ 39  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova vám, potomkovia Izraela: ‚Len choďte a slúžte každý svojim odporným modlám.+ Ale keď ma nebudete počúvať, príde čas, keď už nebudete môcť znesväcovať moje sväté meno svojimi obeťami a svojimi odpornými modlami.‘+ 40  ‚Lebo celý Izrael, všetci do jedného, mi budú slúžiť v tej krajine. Budú mi slúžiť na mojom svätom vrchu, na vysokom vrchu Izraela.+ Tam si ich obľúbim,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. ‚A budem požadovať vaše príspevky a najvyberanejšie obete, všetky vaše sväté veci.+ 41  Vďaka príjemnej* vôni nájdem vo vás zaľúbenie, keď vás vyvediem z národov a zhromaždím vás z krajín, do ktorých ste boli rozohnaní.+ A tým, ako sa k vám zachovám, pred očami národov dokážem, že som svätý.‘+ 42  ‚A spoznáte, že som Jehova,+ keď vás privediem na izraelskú pôdu,+ do krajiny, o ktorej som prisahal, že ju dám vašim predkom. 43  Tam si spomeniete na svoje správanie a na všetky svoje skutky, ktorými ste sa znečisťovali.+ Zhnusíte sa sami sebe* pre všetko to zlé, čo ste napáchali.+ 44  A spoznáte, že som Jehova, keď kvôli svojmu menu+ s vami nebudem zaobchádzať podľa vašich zlých skutkov a podľa vášho skazeného správania, synovia Izraela,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“ 45  A Jehova ku mne prehovoril znovu: 46  „Syn človeka, obráť sa tvárou na juh, hovor proti juhu a prorokuj proti lesnatej krajine na juhu. 47  Povedz južnému lesu: ‚Vypočuj si Jehovovo slovo. Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Zapálim oheň+ a ten v tebe spáli každý strom, zelený i suchý. Jeho ohnivé plamene nevyhasnú.+ Ich páľavu pocíti každý od juhu až na sever. 48  Všetci ľudia* uvidia, že som ho zapálil ja, Jehova, a nezhasne.“‘“+ 49  A povedal som: „Beda, Zvrchovaný Pán Jehova! Hovoria o mne: ‚Vždy hovorí v hádankách.‘“*

Poznámky pod čiarou

Al. „vyniesť nad nimi rozsudok“.
Dosl. „zodvihol som ruku“.
Dosl. „semenu“.
Al.: „Bola okrasou všetkých krajín.“
Pôvodný hebrejský výraz zrejme súvisí so slovom „hnoj“ a vyjadruje opovrhnutie.
Čiže Izraelitom.
Al. „okrasy všetkých krajín“.
Dosl. „moje oko“.
Dosl. „ich oči išli za“.
Dosl. „dávali prejsť ohňom“.
Al. „uzmierujúce“, dosl. „upokojujúce“.
Al. „sa s nimi dopúšťali duchovnej prostitúcie“.
Dosl. „dávate svojich synov prejsť ohňom“.
Dosl. „na duchu“.
Al. „slúžia; uctievajú“.
Dosl. „uvediem vás do zväzku zmluvy“.
Al. „uzmierujúcej“, dosl. „upokojujúcej“.
Dosl. „si svoje tváre“.
Dosl. „Každé telo“.
Al. „v prísloviach“.