Ezechiel 17:1–24

  • Hádanka o dvoch orloch a viniči (1 – 21)

  • Z mladého výhonku vyrastie nádherný céder (22 – 24)

17  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, povedz izraelskému ľudu hádanku a podobenstvo.+  Povedz im: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Do Libanonu+ priletel veľký orol+ s veľkými krídlami, dlhými brkami a s hustým pestrým perím a vzal vrcholok cédra.+  Odtrhol jeho najvrchnejší výhonok a priniesol ho do krajiny kupcov,* kde ho zložil v meste obchodníkov.+  Potom vzal semeno z tej krajiny+ a zasadil ho do úrodnej pôdy. Zasadil ho tak ako vŕbu pri hojných vodách.  A semeno vyklíčilo a vyrástol z neho nízky, rozvetvený vinič.+ Jeho výhonky sa neťahali doširoka a jeho korene rástli pod ním. A tak zo semena vyrástol vinič, ktorý vyhnal výhonky a konáriky.+  Vtom priletel iný veľký orol+ s veľkými krídlami a dlhými brkami.+ Vinič k nemu túžobne obrátil korene zo záhona, kde bol zasadený, a vystrel k nemu svoje výhonky, aby ho zavlažoval.+  Pritom bol zasadený do dobrej pôdy, pri hojných vodách, aby sa rozkonáril a prinášal ovocie, aby sa stal nádherným viničom.“‘+  Povedz: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Bude sa mu dariť? Nevytrhne ho niekto aj s koreňmi,+ nenechá zhniť jeho ovocie a uschnúť jeho výhonky?+ Vyschne tak, že nebude treba veľkú silu ani veľa ľudí, aby ho vytrhli aj s koreňmi. 10  Bude sa mu dariť, keď bol presadený? Nevysuší ho východný vietor? Vyschne v záhone, kde vyrástol.“‘“ 11  A Jehova ku mne prehovoril znovu: 12  „Prosím, povedz tomu spurnému ľudu: ‚Nechápete, čo to znamená?‘ Povedz: ‚Babylonský kráľ prišiel do Jeruzalema, vzal jeho kráľa i jeho kniežatá a priviedol ich k sebe do Babylona.+ 13  Vzal aj jedného z kráľovského potomstva,*+ uzavrel s ním zmluvu a zaviazal ho prísahou.+ A odviedol významných mužov krajiny,+ 14  aby bolo kráľovstvo ponížené a nemohlo povstať a aby pretrvalo iba pod podmienkou, že bude dodržiavať jeho zmluvu.+ 15  Ale kráľ sa proti nemu vzbúril+ a poslal svojich poslov do Egypta, aby mu dali kone+ a veľké vojsko.+ Uspeje? Unikne trestu ten, čo tak robí? Môže porušiť zmluvu a uniknúť trestu?‘+ 16  ‚„Akože žijem,“ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, „zomrie v Babylone, v sídle kráľa,* ktorý ho* dosadil za kráľa, v sídle toho, ktorého prísahou pohrdol a ktorého zmluvu porušil.+ 17  Ani všetci vojaci z faraónovho vojska mu nepomôžu,+ keď Babylončania navŕšia proti mestu obliehací násyp a postavia obliehací múr, aby vyhasili mnoho životov. 18  Pohrdol prísahou a porušil zmluvu. Urobil všetky tieto veci, hoci dal sľub.* Neunikne trestu.“‘ 19  ‚Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Akože žijem, odplatím mu za to, že pohrdol mojou prísahou+ a porušil moju zmluvu. 20  Hodím naňho svoju loveckú sieť a on sa do nej chytí.+ Privediem ho do Babylona a tam sa s ním budem súdiť za nevernosť, ktorej sa dopustil proti mne.+ 21  Tí, čo utečú z jeho vojska, padnú mečom a tí, čo zostanú, budú rozohnaní na všetky strany.*+ Tak spoznáte, že som to povedal ja, Jehova.“‘+ 22  ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Vezmem výhonok z vrcholka vysokého cédra+ a zasadím ho. Odlomím mladý výhonok+ z jeho vrchných vetvičiek a zasadím ho na veľmi vysokom vrchu.+ 23  Zasadím ho na vysokom vrchu Izraela. Rozkonári sa, zarodí a stane sa nádherným cédrom. Usadia sa pod ním najrôznejšie vtáky a nájdu tieň pod jeho vetvami. 24  A všetky stromy spoznajú, že ja, Jehova, ponižujem vysoký strom a vyvyšujem nízky strom.+ Nechávam vyschnúť zelený strom a vyschnutý nechávam zakvitnúť.+ Ja, Jehova, som to povedal a aj to urobím.“‘“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „do kanaánskej krajiny“.
Dosl. „semena“.
Čiže Nabuchodonozora (Nebukadnesara).
Čiže Sedekiáša (Cedekijaha).
Dosl. „ruku“.
Dosl. „do každého vetra“.