Ezechiel 16:1–63

16  A Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, oznám Jeruzalemu, aké odporné sú jeho zvyky.+  Povedz: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova Jeruzalemu: „Pochádzaš z Kanaánu a tam si sa narodila.* Tvoj otec bol Amorejec+ a tvoja matka Chetitka.+  Keď si prišla na svet, v deň, keď si sa narodila, ti neprerezali pupočnú šnúru, neumyli ťa vodou, nepotreli ťa soľou a nezavinuli ťa do látky.  Nikto sa nad tebou nezľutoval, aby pre teba aspoň niečo z toho urobil. Nikto s tebou nesúcitil. Vyhodili ťa na šíre pole, lebo v deň tvojho narodenia ťa znenávideli.  Keď som prechádzal okolo teba, videl som, ako sa tam bezmocne zmietaš vo svojej krvi. Ako si tam ležala v krvi, povedal som ti: ‚Ži!‘ Povedal som ti celej zakrvavenej: ‚Ži!‘  Urobil som ťa takou početnou ako poľné rastlinstvo a ty si vyrástla a dospela. Ozdobila si sa najkrajšími ozdobami. Prsia sa ti vyvinuli a vlasy ti narástli, ale bola si úplne nahá.“‘  ‚Keď som prechádzal okolo teba, všimol som si, že si už zrelá na prejavy lásky. Rozprestrel som cez teba svoj plášť*+ a zakryl som tvoje nahé telo. Dal som ti sľub a uzavrel s tebou zmluvu,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‚a stala si sa mojou.  Umyl som ťa vodou, opláchol som ťa od krvi a natrel som ťa olejom.+ 10  Obliekol som ti vyšívané šaty, obul sandále z jemnej kože,* hlavu som ti ovinul jemným plátnom a zahalil som ťa drahým rúchom. 11  Ozdobil som ťa šperkmi, na ruky som ti dal náramky a okolo hrdla náhrdelník. 12  Navliekol som ti nosný krúžok, do uší som ti dal náušnice a na hlavu nádhernú korunu. 13  Zdobila si sa zlatom a striebrom, obliekala si sa do jemného plátna, do vzácnych látok a vyšívaných šiat. Jedávala si jemnú múku, med a olej a vyrástla si do mimoriadnej krásy.+ Bola si pripravená stať sa kráľovnou.‘“* 14  „‚Chýr o tvojej kráse* sa rozniesol medzi národmi.+ Tvoja krása bola dokonalá, lebo som ťa skrášlil svojou nádherou,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“ 15  „‚Ale začala si sa na svoju krásu spoliehať+ a tvoja sláva ťa priviedla k prostitúcii.+ Bez zábran si sa oddávala každému okoloidúcemu+ a tvoju krásu mohol mať, kto chcel. 16  Vzala si niektoré zo svojich pestrých šiat a vyzdobila si nimi posvätné výšiny, kde si sa dopúšťala prostitúcie.+ Ale také veci sa nesmú robiť ani sa nikdy nemali stať. 17  A vzala si svoje krásne šperky* zo zlata a zo striebra, ktoré som ti dal, a urobila si si sochy mužov a smilnila si s nimi.+ 18  Obliekla si ich do svojich vyšívaných šiat a obetovala si im môj olej a moje kadidlo.+ 19  A jedlo, ktoré som ti dával – jedlo z jemnej múky, oleja a medu, ktorým som ťa hostil –, aj to si im obetovala ako príjemnú* vôňu.+ Tak to bolo,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“ 20  „‚Vzala si svojich synov a dcéry, ktorých si mi porodila,+ a obetovala si ich modlám.+ To ti nestačilo, že si sa dopúšťala prostitúcie? 21  Zabíjala si mojich synov a pálila ich v ohni* ako obeť svojim modlám.+ 22  Pri všetkých svojich odporných zvykoch a svojej prostitúcii si zabudla na dni svojej mladosti, keď si bola úplne nahá a bezmocne si sa zmietala vo svojej krvi. 23  Beda! Beda ti za všetko to zlo, čo si napáchala!‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 24  ‚Na každom námestí si si urobila posvätnú výšinu. 25  Postavila si si výšiny na najviditeľnejšom mieste každej ulice a tvoja krása sa stala odpudivou, pretože si sa ponúkala* každému okoloidúcemu+ a bezuzdne si sa oddávala prostitúcii.+ 26  Smilnila si s Egypťanmi,+ svojimi žiadostivými susedmi,* a urážala si ma zástupmi svojich milencov. 27  Vystriem proti tebe ruku, znížim ti prídel potravín+ a vydám ťa napospas ženám, ktoré ťa nenávidia,+ filištínskym dcéram, ktoré sú znechutené tvojím hanebným správaním.+ 28  A pretože si nemala dosť, oddávala si sa prostitúcii aj s Asýrčanmi,+ ale ani to ti nestačilo. 29  Preto si sa dopúšťala prostitúcie ešte viac a ponúkala si sa aj v krajine kupcov* a Chaldejcov.+ Ale ani s tým si sa neuspokojila. 30  Aké choré* bolo tvoje srdce,‘* vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‚keď si robila všetky tieto veci ako nejaká nehanebná prostitútka!+ 31  Postavila si si posvätnú výšinu na najviditeľnejšom mieste každej ulice a na každom námestí, ale na rozdiel od prostitútky si za svoje služby nechcela peniaze. 32  Si cudzoložná manželka, ktorá miluje cudzích namiesto svojho manžela!+ 33  Všetkým prostitútkam dávajú dar,+ ale ty sama dávaš dary všetkým, ktorí po tebe vášnivo túžia.+ Podplácaš ich, aby k tebe chodili zo všetkých strán a smilnili s tebou.+ 34  Nie si ako iné prostitútky. Tak ako sa ponúkaš ty, to nerobí žiadna z nich. U teba je to úplne naopak: ty platíš druhým, nie oni tebe.‘ 35  Preto počuj Jehovovo slovo, ty prostitútka.+ 36  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Za to, že si nespútane prejavovala svoju zmyselnosť a odhaľovala svoju nahotu, keď si smilnila so svojimi milencami a so všetkými svojimi ohavnými, odpornými modlami,*+ ktorým si dokonca obetovala krv svojich synov,+ 37  zhromaždím všetkých tvojich milencov, ktorým si poskytovala rozkoš, všetkých, ktorých si milovala, i tých, ktorých si nenávidela. Zhromaždím ich proti tebe zo všetkých strán, odhalím im tvoju nahotu a uvidia ťa úplne nahú.+ 38  Potrestám ťa tak, ako si zaslúžia ženy, ktoré cudzoložia+ a prelievajú krv.+ V hneve a žiarlivosti vykonám nad tebou prísny rozsudok.+ 39  Vydám ťa do rúk tvojich milencov a oni zničia tvoje posvätné výšiny.+ Strhnú z teba šaty,+ vezmú ti tvoje krásne šperky*+ a zanechajú ťa úplne nahú. 40  Privedú proti tebe dav+ a budú ťa kameňovať+ a zabijú ťa mečmi.+ 41  Tvoje domy vypália+ a pred očami mnohých žien nad tebou vykonajú rozsudok. Skoncujem s tvojou prostitúciou,+ nebudeš už platiť svojich milencov. 42  Vtedy sa môj hnev proti tebe utíši+ a moje rozhorčenie sa od teba odvráti.+ Upokojím sa a už nebudem urazený.‘ 43  ‚Pretože si nepamätala na dni svojej mladosti+ a hnevala si ma všetkými týmito vecami, odplatím ti za tvoje konanie,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. ‚Nebudeš už pokračovať vo svojom hanebnom správaní ani vo všetkých svojich odporných zvykoch. 44  Každý, kto hovorí v prísloviach, o tebe povie: „Aká matka, taká dcéra!“+ 45  Si dcérou svojej matky, ktorá pohrdla svojím manželom i svojimi deťmi. A si sestrou svojich sestier, ktoré pohrdli svojimi manželmi i svojimi deťmi. Vaša matka bola Chetitka a váš otec Amorejec.‘“+ 46  „‚Tvoja staršia sestra je Samária,+ ktorá býva so svojimi dcérami*+ severne* od teba, a tvoja mladšia sestra, ktorá býva južne* od teba, je Sodoma+ so svojimi dcérami.+ 47  Nielenže si sa správala ako ony a napodobňovala ich odporné zvyky, ale veľmi rýchlo si začala konať ešte skazenejšie ako ony.+ 48  Akože žijem,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‚tvoja sestra Sodoma a jej dcéry sa nesprávali tak ako ty a tvoje dcéry. 49  Toto bola vina tvojej sestry Sodomy: Ona a jej dcéry+ boli pyšné,+ mali nadbytok jedla+ a viedli bezstarostný, pokojný život,+ ale nepomáhali utrápeným a chudobným.+ 50  Boli povýšené+ a pred mojimi očami sa oddávali svojim odporným zvykom.+ Preto som ich musel odstrániť.+ 51  Samária+ sa nedopustila ani polovice tvojich hriechov. Ty si svojimi odpornými zvykmi zatienila svoje sestry, takže pre všetky tvoje odporné zvyky vyzerajú pri tebe ako neviniatka.+ 52  Teraz musíš znášať svoje poníženie, lebo si ospravedlnila správanie* svojich sestier. Pretože si páchala ohavnejšie hriechy ako ony, majú menšiu vinu ako ty. Hanbi sa a znášaj svoje poníženie, lebo v porovnaní s tebou sa tvoje sestry zdajú nevinné.‘ 53  ‚Zhromaždím ich zajatcov, zajatcov zo Sodomy a jej dcér a zajatcov zo Samárie a jej dcér. A zhromaždím aj tvojich zajatcov,+ 54  aby si znášala svoje poníženie. Budeš sa cítiť ponížená, lebo tým, čo si robila, si ich utešovala. 55  Tvoje sestry, Sodoma a Samária so svojimi dcérami, budú znovu tým, čím bývali kedysi, a aj ty a tvoje dcéry budete znovu tým, čím ste bývali kedysi.+ 56  Svoju sestru Sodomu si v čase svojej pýchy nepovažovala za hodnú toho, aby si sa o nej zmieňovala, 57  predtým ako bola odhalená tvoja skazenosť.+ Teraz ťa dcéry Sýrie a jej susedia zosmiešňujú a dcéry Filištíncov,+ všetci naokolo, tebou pohŕdajú. 58  Za svoje hanebné správanie a za svoje odporné zvyky ponesieš následky,‘ vyhlasuje Jehova.“ 59  „Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Zachovám sa k tebe tak, ako si sa zachovala ty,+ lebo si pohrdla prísahou a porušila si moju zmluvu.+ 60  Ale ja sa rozpamätám na zmluvu, ktorú som s tebou uzavrel v dňoch tvojej mladosti, a uzavriem s tebou večnú zmluvu.+ 61  Spomenieš si, ako si sa správala, a zahanbíš sa,+ keď prijmeš svoje sestry, staršie i mladšie ako ty. Dám ti ich za dcéry, ale nie na základe zmluvy s tebou.‘ 62  ‚Uzavriem s tebou zmluvu a spoznáš, že som Jehova. 63  Potom si spomenieš a zahanbíš sa. Budeš sa tak hanbiť, že ani neotvoríš ústa,+ keď sa s tebou zmierim napriek všetkému, čo si robila,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“

Poznámky pod čiarou

V tejto kapitole Jehova oslovuje Jeruzalem ako ženu.
Al. „okraj svojho plášťa“.
Al. „z tulenej kože“.
Al. „vhodná pre kráľovské postavenie“.
Dosl. „Tvoje meno“.
Al. „ozdoby“.
Al. „uzmierujúcu“, dosl. „upokojujúcu“.
Dosl. „dávala ich prejsť ohňom“.
Dosl. „si rozťahovala svoje nohy“.
Dosl. „svojimi susedmi veľkého tela“.
Dosl. „v kanaánskej krajine“.
Al. „slabé“.
Al. možno „Ako sa len na teba hnevám“.
Pôvodný hebrejský výraz zrejme súvisí so slovom „hnoj“ a vyjadruje opovrhnutie.
Al. „ozdoby“.
Vzťahuje sa pravdepodobne na okolité mestečká.
Dosl. „naľavo“.
Dosl. „napravo“.
Al. „poskytla argumenty v prospech“.