Ezechiel 14:1–23

  • Odsúdenie modlárov (1 – 11)

  • Jeruzalem neunikne vykonaniu rozsudku (12 – 23)

    • Noe, Daniel a Jób vyzdvihnutí vďaka svojej spravodlivosti (1420)

14  Prišlo ku mne niekoľko izraelských starších a posadili sa predo mnou.+  Vtedy ku mne Jehova prehovoril:  „Syn človeka, títo muži sú rozhodnutí uctievať svoje odporné modly* a nastražili osídlo, ktoré privádza ľudí k hriechu. A ja mám odpovedať na ich otázky?+  Povedz im: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Ak je niekto z Izraela rozhodnutý uctievať svoje odporné modly a nastražil osídlo, ktoré privádza ľudí k hriechu, a potom sa príde pýtať proroka, ja, Jehova, mu odpoviem tak, ako si zaslúži pre množstvo svojich odporných modiel.  Naženiem Izraelitom strach,* lebo sa odo mňa všetci odvrátili a chodia za svojimi odpornými modlami.“‘+  Preto povedz izraelskému ľudu: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Vráťte sa ku mne, zanechajte svoje odporné modly a všetky svoje odporné zvyky.+  Poviem vám, čo sa stane, ak sa odo mňa odvráti nejaký Izraelita alebo cudzinec, ktorý žije v Izraeli. Ak je rozhodnutý uctievať svoje odporné modly a kladie osídlo, ktoré privádza ľudí k hriechu, a potom sa príde pýtať môjho proroka,+ ja, Jehova, mu osobne odpoviem.  Vystúpim proti nemu, urobím ho varovným príkladom a terčom prísloví a odstránim ho z môjho ľudu.+ Tak spoznáte, že som Jehova.“‘  ‚Ale ak sa ten prorok dá oklamať a odpovie, oklamal som ho ja, Jehova.+ Vystriem proti nemu ruku a odstránim ho z môjho ľudu Izraela. 10  Obaja ponesú následky za svoju vinu – vina toho, kto sa pýtal, bude rovnaká ako vina proroka. 11  Potom sa už Izraeliti nebudú odo mňa odvracať a nebudú sa poškvrňovať všetkými svojimi hriechmi, ale budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“ 12  A Jehova ku mne prehovoril znovu: 13  „Syn človeka, keď nejaká krajina proti mne zhreší a bude mi neverná, vystriem proti nej ruku, zničím jej zásoby*+ a pošlem na ňu hlad+ a vyhubím v nej ľudí i zvieratá.“+ 14  „‚Aj keby v nej boli títo traja muži – Noe,+ Daniel+ a Jób+ –, vďaka svojej spravodlivosti by zachránili iba seba,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“ 15  „‚Keby som pustil do krajiny divú zver a tá by ju vyľudnila* a zmenila by ju na pustatinu, ktorou by pre tú divú zver nikto neprechádzal,+ 16  potom, akože žijem,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‚aj keby v nej boli títo traja muži, nezachránili by svojich synov ani dcéry. Zachránili by iba seba a z krajiny by sa stala pustatina.‘“ 17  „‚Alebo keby som priviedol proti krajine meč+ a povedal by som: „Nech krajinou prejde meč,“ a vyhubil by som v nej ľudí i zvieratá,+ 18  potom, akože žijem,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‚aj keby v nej boli títo traja muži, nezachránili by svojich synov ani dcéry. Zachránili by iba seba.‘“ 19  „‚Alebo keby som poslal na krajinu mor+ a vylial na ňu svoju zúrivosť, takže by tiekla krv, a vyhubil by som v nej ľudí i zvieratá, 20  potom, akože žijem,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‚aj keby v nej boli Noe,+ Daniel+ a Jób,+ nezachránili by svojich synov ani dcéry. Vďaka svojej spravodlivosti by zachránili iba seba.‘“+ 21  „Lebo toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Tak to bude, aj keď pošlem na Jeruzalem svoje štyri tresty*+ – meč, hlad, divú zver a mor+ –, aby som v ňom vyhubil ľudí i zvieratá.+ 22  Ale niektorí, čo v ňom zostanú, synovia i dcéry, uniknú a budú z neho vyvedení.+ Keď prídu k vám a uvidíte, akí sú a ako konajú, uľaví sa vám, lebo pochopíte, prečo som na Jeruzalem priviedol toto nešťastie a prečo som mu to všetko urobil.‘“ 23  „‚Bude to pre vás útecha, keď uvidíte ich život a ich skutky, lebo pochopíte, že to, čo som mu urobil, nebolo bez príčiny,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“

Poznámky pod čiarou

Pôvodný hebrejský výraz zrejme súvisí so slovom „hnoj“ a vyjadruje opovrhnutie.
Dosl. „Uchopím dom Izraela za srdce“.
Dosl. „polámem jej palice na chlieb“. Možno išlo o palice na skladovanie chleba.
Al. „pripravila o deti“.
Al. „štyri škodiace skutky súdu“.