Ezechiel 13:1–23

13  Jehova ku mne prehovoril znovu:  „Syn človeka, prorokuj proti izraelským prorokom.+ Tým, ktorí si vymýšľajú vlastné proroctvá,*+ povedz: ‚Počujte Jehovovo slovo.  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Beda hlúpym prorokom, ktorí nemajú žiadne videnie a prorokujú z vlastnej hlavy!*+  Tvoji proroci, Izrael, sú ako líšky v zrúcaninách.  Nepôjdu k trhlinám v hradbách, aby ich opravili pre Izrael,+ a tak Izrael v Jehovovom dni neobstojí v boji.“+  „Mali falošné videnia a prorokujú lož. Hoci ich Jehova neposlal, vyhlasujú: ‚Toto hovorí Jehova,‘ a čakajú, že sa ich slová splnia.+  Nemali ste azda falošné videnie a neprorokujete lož, keď vyhlasujete: ‚Toto hovorí Jehova,‘ hoci som nič nehovoril?“‘  ‚Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „‚Za to, že ste hovorili, čo nie je pravdivé, a vaše videnia sú falošné, som proti vám,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“+  Dvíham ruku proti prorokom, ktorí majú falošné videnia a prorokujú lož.+ Nebudú medzi ľudom, ktorému dôverujem, nebudú zapísaní do zoznamu potomkov Izraela a nevrátia sa na pôdu Izraela. A spoznáte, že som Zvrchovaný Pán Jehova.+ 10  To všetko preto, že klamú môj ľud, keď hovoria: „Je pokoj!“, hoci žiaden pokoj nie je.+ Keď ľud postaví chatrnú stenu, oni ju natierajú vápnom.‘*+ 11  Povedz tým, čo natierajú vápnom stenu, že spadne. Príde prudký lejak a krupobitie* a silná víchrica ju zvalí.+ 12  Keď stena spadne, spýtajú sa vás: ‚Kde je ten váš náter?‘+ 13  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Vo svojej zúrivosti rozpútam silnú víchricu, v zápale hnevu zošlem prudký lejak a v ničivej zúrivosti krupobitie. 14  Zbúram stenu, ktorú ste natreli vápnom, a zrovnám ju so zemou, takže sa odkryjú jej základy. Keď mesto padne, zahyniete v ňom. Vtedy spoznáte, že som Jehova.‘ 15  ‚Keď vylejem svoj hnev na stenu a na tých, čo ju natierajú vápnom, poviem vám: „Stena je preč a s ňou aj tí, čo ju natierali.+ 16  Preč sú izraelskí proroci, ktorí prorokovali o Jeruzaleme a mali videnia, že ho čaká pokoj, hoci žiaden pokoj nie je,“‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 17  Teraz, syn človeka, obráť sa tvárou k dcéram svojho ľudu, ktoré si vymýšľajú vlastné proroctvá, a prorokuj proti nim. 18  Povedz im: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Beda ženám, ktoré zošívajú pásky na každú ruku* a robia závoje na hlavu ľudí každej veľkosti, aby lovili ľudské životy! Lovíte životy tých, ktorí patria k môjmu ľudu, a svoj život sa snažíte zachrániť? 19  Znesväcujete ma pred mojím ľudom za hrsť jačmeňa a za kus chleba.+ Klamete môj ľud, ktorý počúva vaše klamstvá, a tak zabíjate tých, ktorí by nemali zomrieť, a zachraňujete tých, ktorí by nemali žiť.“‘+ 20  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Ženy, som proti vašim páskam, ktorými lovíte ľudí ako vtáky. Strhnem vám ich z rúk a oslobodím tých, ktorých lovíte ako vtáky. 21  Strhnem vaše závoje a vyslobodím svoj ľud z vašich rúk. Už ich nebudete môcť loviť. A spoznáte, že som Jehova.+ 22  Lebo ste svojimi klamstvami+ skľučovali spravodlivého, hoci ja som mu nechcel spôsobiť bolesť,* a posilňovali ste ruky zlého,+ aby sa neodvrátil od svojej zlej cesty a nezostal žiť.+ 23  Preto, ženy, už nebudete mať falošné videnia a nebudete už veštiť.+ Vyslobodím svoj ľud z vašich rúk a spoznáte, že som Jehova.‘“

Poznámky pod čiarou

Al. „ktorí prorokujú z vlastného srdca“.
Dosl. „idú za vlastným duchom“.
Čiže slabú vnútornú stenu natierajú vápnom, aby vyzerala pevná.
Dosl. „a vy, krúpy“.
Čiže magické stužky, ktoré sa nosili ovinuté okolo lakťa alebo zápästia.
Al. „utrpenie“.