Ezechiel 11:1–25

  • Skazené kniežatá odsúdené (1 – 13)

  • Sľub obnovy (14 – 21)

    • „Vložím do nich nového ducha“ (19)

  • Božia sláva sa vzďaľuje od Jeruzalema (22, 23)

  • Ezechiel sa vo videní vracia do Chaldey (24, 25)

11  Potom ma duch zodvihol a preniesol ma k východnej bráne Jehovovho domu.+ Pri vchode do brány som uvidel 25 mužov. Bol medzi nimi Jaazanjah, Azzúrov syn, a Pelatjah, Benajahov syn, kniežatá ľudu.+  Boh mi povedal: „Syn človeka, títo muži plánujú to, čo je zlé, a dávajú ľuďom v tomto meste* zlú radu.  Hovoria: ‚Nie je azda čas na stavanie domov?+ Mesto* je hrniec+ a my sme mäso.‘  Preto proti nim prorokuj. Prorokuj, syn človeka!“+  Vtedy na mňa začal pôsobiť Jehovov duch.+ Boh mi povedal: „Povedz: ‚Toto hovorí Jehova: „Dobre hovoríte, potomkovia Izraela. Viem, čo si myslíte.*  Zavinili ste smrť mnohých v tomto meste a naplnili ste jeho ulice zabitými.“‘“+  „Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Mŕtvoly, ktorými ste posiali ulice mesta, sú tým mäsom a mesto je tým hrncom.+ Ale vás z neho vyvedú.‘“  „‚Bojíte sa meča+ a meč proti vám privediem,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.  ‚Vyvediem vás z mesta, vydám vás do rúk cudzincov a vykonám nad vami rozsudok.+ 10  Padnete mečom.+ Budem vás súdiť na hraniciach Izraela+ a spoznáte, že som Jehova.+ 11  Mesto pre vás nebude hrncom a vy v ňom nebudete mäsom. Budem vás súdiť na hraniciach Izraela 12  a spoznáte, že som Jehova. Lebo ste nedodržiavali moje nariadenia a moje zákony,+ ale riadili ste sa zákonmi okolitých národov.‘“+ 13  Kým som prorokoval, zomrel Pelatjah, Benajahov syn. Padol som tvárou k zemi a hlasno som zvolal: „Ach, Zvrchovaný Pán Jehova! Chceš zničiť všetkých, ktorí ešte zostali v Izraeli?“+ 14  A Jehova ku mne prehovoril znovu: 15  „Syn človeka, obyvatelia Jeruzalema povedali tvojim bratom, tým, ktorí majú právo vykúpiť dedičné vlastníctvo, a všetkým Izraelitom: ‚Zostaňte od Jehovu ďaleko. Krajina je naša, my sme ju dostali do vlastníctva.‘ 16  Preto povedz: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Hoci som ich zahnal ďaleko medzi národy a rozptýlil som ich po krajinách,+ predsa sa im na malú chvíľu stanem svätyňou v krajinách, do ktorých odišli.“‘+ 17  Preto povedz: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Pozbieram vás spomedzi národov a zhromaždím vás z krajín, do ktorých ste boli rozptýlení, a dám vám izraelskú krajinu.“+ 18  Vrátia sa a odstránia z nej všetky ohavnosti a odporné zvyky.+ 19  Zjednotím ich srdcia*+ a vložím do nich nového ducha.+ Odstránim im z tela kamenné srdce+ a dám im mäkké srdce,*+ 20  aby sa riadili mojimi zákonmi, dodržiavali moje právne predpisy a konali podľa nich. Potom budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom.‘ 21  ‚„Ale tým, ktorých srdce sa drží ohavností a odporných zvykov, odplatím za ich konanie,“ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.‘“ 22  Vtom cherubíni zdvihli krídla. Kolesá boli tesne pri nich+ a sláva Boha Izraela bola nad cherubínmi.+ 23  Jehovova sláva+ sa vzniesla z mesta a presunula sa nad vrch, ktorý je východne od mesta.+ 24  Potom ma duch zodvihol a vo videní, ktoré som dostal prostredníctvom Božieho ducha, ma preniesol k vyhnancom do Chaldey. Nato sa videnie, ktoré som mal, skončilo. 25  A ľuďom vo vyhnanstve som porozprával o všetkom, čo mi Jehova ukázal.

Poznámky pod čiarou

Al. „dávajú proti tomuto mestu“.
Čiže Jeruzalem. Židia si mysleli, že sú v ňom chránení.
Al. „aké veci sa vám v duchu vynorili“.
Dosl. „Dám im jedno srdce“.
Čiže také, ktoré je vnímavé na Božie vedenie.