Ezechiel 10:1–22

10  Pozeral som sa a nad plošinou, ktorá bola nad hlavami cherubínov, sa objavilo niečo ako zafír a vyzeralo to ako trón.+  Vtedy Boh povedal mužovi oblečenému do plátenného odevu:+ „Vojdi medzi kolesá,+ pod cherubínov, naber si spomedzi cherubínov do hrstí rozžeravené uhlíky+ a rozsyp ich po meste.“+ A videl som, ako tam vošiel.  Keď tam vchádzal, cherubíni stáli napravo od chrámu a oblak napĺňal vnútorné nádvorie.  Vtom sa Jehovova sláva+ zdvihla a preniesla sa od cherubínov k prahu chrámových dverí. Chrám sa naplnil oblakom+ a nádvorie zaliala žiara Jehovovej slávy.  A šum krídel cherubínov bolo počuť až na vonkajšie nádvorie. Znelo to, ako keď hovorí Všemohúci Boh.+  Potom Boh prikázal mužovi oblečenému do plátenného odevu: „Vezmi oheň, ktorý horí medzi kolesami, medzi cherubínmi.“ A tak vošiel a postavil sa vedľa jedného z kolies.  Jeden z cherubínov vystrel ruku k ohňu, ktorý bol medzi cherubínmi,+ nabral z uhlíkov a vložil ich do hrstí muža oblečeného do plátenného odevu.+ Ten ich vzal a odišiel.  Cherubíni mali pod krídlami akoby ľudské ruky.+  Vedľa cherubínov som videl štyri kolesá, po jednom kolese pri každom cherubínovi. Každé koleso žiarilo ako chryzolit.+ 10  Všetky štyri kolesá vyzerali rovnako, akoby bolo koleso v kolese. 11  Keď sa pohybovali, mohli ísť na všetky štyri strany a nemuseli zatáčať, lebo šli vždy tam, kam smerovala hlava cherubína. Nemuseli zatáčať. 12  Celé telo cherubínov, ich chrbát, ruky a krídla boli plné očí. I kolesá pri všetkých štyroch cherubínoch boli plné očí.+ 13  Počul som, ako kolesá dostali príkaz: „Kolesá, vpred!“ 14  Každý mal štyri tváre. Prvá tvár bola tvár cherubína, druhá bola tvár človeka, tretia bola tvár leva a štvrtá bola tvár orla.+ 15  Keď sa cherubíni vzniesli – boli to tie isté živé bytosti,* ktoré som videl pri rieke Kebár+ 16  a keď sa pohybovali, pohybovali sa pri nich aj kolesá. Keď cherubíni zdvihli krídla, aby sa vzniesli nad zem, kolesá sa neotočili iným smerom ani sa od nich nevzdialili.+ 17  Keď sa zastavili, zastavili sa aj kolesá. A keď sa vzniesli, vzniesli sa s nimi aj kolesá, lebo duch, ktorý pôsobil na živé bytosti,* bol aj v kolesách. 18  A Jehovova sláva+ sa vzdialila od prahu chrámových dverí a zastavila sa nad cherubínmi.+ 19  Cherubíni zdvihli krídla a pred mojimi očami sa vzniesli zo zeme. Keď sa pohli, pohli sa s nimi aj kolesá vedľa nich. Zastavili sa pri vchode do východnej brány Jehovovho domu a nad nimi bola sláva Boha Izraela.+ 20  Boli to tie živé bytosti,* ktoré som videl pod trónom Boha Izraela pri rieke Kebár.+ Uvedomil som si, že to boli cherubíni. 21  Každý z nich mal štyri tváre, štyri krídla a pod krídlami akoby ľudské ruky.+ 22  Ich tváre vyzerali ako tie, ktoré som videl pri rieke Kebár.+ Každý sa pohyboval priamo vpred.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „bola to tá živá bytosť“.
Dosl. „duch živej bytosti“.
Dosl. „Je to tá živá bytosť“.