Ezechiel 1:1–28

1  V 30. roku,* piateho dňa štvrtého mesiaca, keď som bol medzi vyhnancami+ pri rieke Kebár,+ sa otvorili nebesia a začal som dostávať videnia od Boha.  V piaty deň toho mesiaca, v piatom roku vyhnanstva kráľa Jehojachina,+  Jehova prehovoril k Ezechielovi,* synovi kňaza Búziho, pri rieke Kebár v krajine Chaldejcov.+ Tam naňho začal pôsobiť Jehovov duch.*+  Videl som, ako sa od severu prihnal búrlivý vietor.+ Jasné svetlo obklopovalo veľký oblak a záblesky ohňa*+ a uprostred ohňa bolo niečo, čo vyzeralo ako elektrum.*+  V ohni som videl niečo ako štyri živé bytosti.+ Každá z nich vyzerala ako človek.  Každá mala štyri tváre a štyri krídla.+  Ich nohy boli rovné, ich chodidlá sa podobali kopytám teľaťa a leskli sa ako vyleštená meď.+  Zo všetkých štyroch strán mali pod krídlami ľudské ruky a všetky štyri bytosti mali tváre a krídla.  Ich krídla sa navzájom dotýkali. Keď išli, neotáčali sa, každá sa pohybovala priamo vpred.+ 10  Tváre štyroch bytostí vyzerali takto: každá bytosť mala tvár človeka, vpravo tvár leva,+ vľavo tvár býka+ a všetky štyri mali aj tvár orla.+ 11  Také boli ich tváre. Krídla mali rozprestreté dohora. Dve krídla každej bytosti sa navzájom dotýkali a dve im zakrývali telo.+ 12  Každá bytosť sa pohybovala priamo vpred. Kam ich viedol duch, tam išli.+ Keď išli, neotáčali sa. 13  Ich vzhľad pripomínal rozžeravené uhlíky. Medzi nimi sa sem a tam pohybovalo niečo ako fakle horiace jasným ohňom a z toho ohňa šľahali blesky.+ 14  Keď živé bytosti niekam vychádzali a vracali sa, ich pohyb pripomínal blesk. 15  Pozeral som sa na tie živé bytosti so štyrmi tvárami a pri každej z nich som uvidel na zemi koleso.+ 16  Každé koleso žiarilo ako chryzolit a všetky štyri vyzerali rovnako. Kolesá boli zhotovené tak, akoby bolo koleso v kolese.* 17  Keď sa pohybovali, mohli ísť na všetky štyri strany a nemuseli zatáčať. 18  Kolesá boli také vysoké, že vzbudzovali bázeň, a obruče všetkých štyroch kolies boli plné očí.+ 19  Keď sa živé bytosti niekam pohli, pohli sa s nimi aj kolesá, a keď sa živé bytosti vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá.+ 20  Bytosti išli všade tam, kam ich viedol duch. Spolu s nimi sa zakaždým vzniesli aj kolesá, lebo duch, ktorý pôsobil na živé bytosti,* bol aj v kolesách. 21  Keď sa pohybovali bytosti, pohybovali sa aj kolesá. Keď sa bytosti zastavili, zastavili sa aj kolesá. A keď sa vzniesli zo zeme, spolu s nimi sa vzniesli aj kolesá, lebo duch, ktorý pôsobil na živé bytosti, bol aj v kolesách. 22  Nad hlavami živých bytostí bola akoby plošina, ktorá sa trblietala ako ľad a vzbudzovala úžas.+ 23  Pod plošinou mali bytosti krídla vystreté dohora,* jedno sa dotýkalo druhého. Každá mala dve krídla, ktorými si mohla zakryť jednu stranu tela, a dve, ktorými si mohla zakryť druhú stranu tela. 24  Šum ich krídel znel ako hukot mohutných vôd, ako hlas Všemohúceho.+ Keď sa bytosti pohli, znelo to ako hluk vojska. Keď zastali, spustili krídla. 25  A nad plošinou, ktorú mali nad hlavou, zaznieval hlas. (Keď bytosti zastali, spustili krídla.) 26  Nad plošinou nad ich hlavami bolo niečo, čo vyzeralo ako zafír+ a podobalo sa trónu.+ Na ňom sedel niekto podobný človeku.+ 27  Od pása hore vyzeral ako rozžeravené elektrum,+ okolo ktorého bol oheň. Od pása dole vyzeral ako oheň+ a všade okolo neho bol jas 28  podobný dúhe,+ ktorá sa objavuje v oblakoch za daždivého dňa. Taký bol jas, ktorý ho obklopoval. To bola podoba Jehovovej slávy.+ Keď som to videl, padol som tvárou k zemi a počul som niečí hlas, ktorý ku mne prehovoril.

Poznámky pod čiarou

Tento údaj sa zrejme vzťahuje na Ezechielov vek.
Význ. „Boh posilňuje“.
Dosl. „ruka“.
Al. „a blesky“.
Žiarivá zliatina zlata a striebra.
Možno išlo o kolesá rovnakého priemeru, ktoré boli vsadené do seba a zvierali pravý uhol.
Dosl. „duch živej bytosti“.
Al. možno „rozprestreté do šírky“.