Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kniha Ezechiel

Kapitoly

Stručný prehľad

 • 1

 • 2

  • Ezechiel ustanovený za proroka (1 – 10)

   • „Či už ťa budú počúvať, alebo nie“ (5)

   • Zvitok so žalospevmi (9, 10)

 • 3

  • Ezechiel má zjesť zvitok od Boha (1 – 15)

  • Ezechiel má slúžiť ako strážca (16 – 27)

   • Za nesplnenie úlohy bude braný na zodpovednosť (18 – 21)

 • 4

  • Ezechiel má predviesť obliehanie Jeruzalema (1 – 17)

   • Ponesie vinu 390 dní a potom 40 dní (4 – 7)

 • 5

  • Ezechiel má predviesť pád Jeruzalema (1 – 17)

   • Ezechiel si holí vlasy i bradu a rozdelí to na tri diely (1 – 4)

   • Jeruzalem je horší ako okolité národy (7 – 9)

   • Tri tresty pre neposlušných obyvateľov (12)

 • 6

  • Proroctvo proti izraelským vrchom (1 – 14)

   • Odporné modly budú pokorené (4 – 6)

   • „Spoznáte, že som Jehova“ (7)

 • 7

  • Nastal koniec (1 – 27)

   • Nebývalé nešťastie (5)

   • Ľudia vyhádžu peniaze na ulice (19)

   • Chrám bude znesvätený (22)

 • 8

  • Ezechiel sa vo videní dostáva do Jeruzalema (1 – 4)

  • Ohavnosti v chráme (5 – 18)

   • Ženy oplakávajú boha Tammúza (14)

   • Muži uctievajú slnko (16)

 • 9

  • Šesť ozbrojených mužov a muž s pisárskym náčiním (1 – 11)

   • Vykonanie rozsudku sa má začať od svätyne (6)

 • 10

 • 11

  • Skazené kniežatá odsúdené (1 – 13)

  • Sľub obnovy (14 – 21)

   • „Vložím do nich nového ducha“ (19)

  • Božia sláva sa vzďaľuje od Jeruzalema (22, 23)

  • Ezechiel sa vo videní vracia do Chaldey (24, 25)

 • 12

  • Ezechiel predvádza odchod do vyhnanstva (1 – 20)

   • Veci zbalené do vyhnanstva (1 – 7)

   • Knieža odíde za tmy (8 – 16)

   • „Chlieb budú jesť s úzkosťou a vodu budú piť s hrôzou“ (17 – 20)

  • Nepravdivé príslovie sa ukáže ako falošné (21 – 28)

   • „Žiadne z mojich slov sa už neoddiali“ (28)

 • 13

 • 14

  • Odsúdenie modlárov (1 – 11)

  • Jeruzalem neunikne vykonaniu rozsudku (12 – 23)

   • Noe, Daniel a Jób vyzdvihnutí vďaka svojej spravodlivosti (14, 20)

 • 15

  • Jeruzalem je ako nepoužiteľné drevo viniča (1 – 8)

 • 16

 • 17

  • Hádanka o dvoch orloch a viniči (1 – 21)

  • Z mladého výhonku vyrastie nádherný céder (22 – 24)

 • 18

  • Každý je zodpovedný za svoje hriechy (1 – 32)

   • Duša, ktorá hreší, zomrie (4)

   • Syn sa nebude zodpovedať za hriech svojho otca (19, 20)

   • Boh sa neteší zo smrti zlého (23)

   • Pokánie vedie k životu (27, 28)

 • 19

  • Žalospev o izraelských kniežatách (1 – 14)

 • 20

 • 21

  • Boh tasí meč (1 – 17)

  • Babylonský kráľ napadne Jeruzalem (18 – 24)

  • Skazené knieža Izraela zosadené (25 – 27)

   • „Zlož korunu“ (26)

   • „Kým nepríde ten, kto má na ňu zákonné právo“ (27)

  • Meč proti Ammóncom (28 – 32)

 • 22

 • 23

 • 24

  • Jeruzalem je ako hrdzavý hrniec (1 – 14)

  • Smrť Ezechielovej manželky je znamením (15 – 27)

 • 25

 • 26

  • Proroctvo proti Týru (1 – 21)

   • Miesto na sušenie sietí (5, 14)

   • Kamene a hlinu pohádžu do mora (12)

 • 27

  • Žalospev nad Týrom, potápajúcou sa loďou (1 – 36)

 • 28

  • Proroctvo proti týrskemu kráľovi (1 – 10)

   • „Som boh“ (2, 9)

  • Žalospev o týrskom kráľovi (11 – 19)

   • „Bol si v Edene“ (13)

   • Pomazaný cherubín ochranca (14)

   • Našla sa v ňom skazenosť (15)

  • Proroctvo proti Sidónu (20 – 24)

  • Izrael bude obnovený (25, 26)

 • 29

 • 30

  • Proroctvo proti Egyptu (1 – 19)

   • Nabuchodonozorov útok predpovedaný (10)

  • Faraón príde o svoju moc (20 – 26)

 • 31

 • 32

 • 33

  • Zodpovednosť strážcu (1 – 20)

  • Správa o páde Jeruzalema (21, 22)

  • Posolstvo pre obyvateľov zrúcanín (23 – 29)

  • Ľudia nebudú reagovať na posolstvo (30 – 33)

   • Ezechiel je „ako ten, čo spieva piesne o láske“ (32)

   • „Bol medzi nimi prorok“ (33)

 • 34

  • Proroctvo proti izraelským pastierom (1 – 10)

  • Jehova sa stará o svoje ovce (11 – 31)

   • Bude ich pásť jeho služobník Dávid (23)

   • Zmluva pokoja (25)

 • 35

  • Proroctvo proti hornatému kraju Seir (1 – 15)

 • 36

  • Proroctvo o izraelských vrchoch (1 – 15)

  • Obnova Izraela (16 – 38)

   • „Posvätím svoje veľké meno“ (23)

   • „Ako záhrada Eden“ (35)

 • 37

  • Videnie údolia plného suchých kostí (1 – 14)

  • Dve palice spojené v jednu (15 – 28)

   • Jeden národ s jedným kráľom (22)

   • Večná zmluva pokoja (26)

 • 38

  • Gógov útok na Izrael (1 – 16)

  • Proti Gógovi vzplanie Jehovov hnev (17 – 23)

   • „Národy spoznajú, že som Jehova“ (23)

 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 45

  • Svätý príspevok a mesto (1 – 6)

  • Územie pre náčelníka (7, 8)

  • Náčelníci majú byť poctiví (9 – 12)

  • Príspevky ľudu a úloha náčelníka (13 – 25)

 • 46

 • 47

  • Rieka vytekajúca z chrámu (1 – 12)

   • Voda je čoraz hlbšia (2 – 5)

   • Voda v Mŕtvom mori sa uzdraví (8 – 10)

   • Močiare sa neuzdravia (11)

   • Stromy poskytujúce jedlo a uzdravenie (12)

  • Hranice krajiny (13 – 23)

 • 48

  • Rozdelenie krajiny (1 – 29)

  • 12 brán mesta (30 – 35)

   • Mesto sa bude nazývať „Jehova je tam“ (35)