Efezanom 3:1–21

  • Sväté tajomstvo sa týka ľudí z iných národov (1 – 13)

    • Ľudia z iných národov budú spoludedičmi s Kristom (6)

    • Boží večný zámer (11)

  • Modlitba, aby Efezania pochopili hĺbku pravdy (14 – 21)

3  Preto som ja, Pavol, väzňom+ pre Krista Ježiša a pre vás, ľudí z národov...  Určite ste počuli, že som bol poverený pomáhať vám,+ aby ste mali úžitok z Božej nezaslúženej láskavosti,  teda že mi bolo zjavené sväté tajomstvo, ako som o tom už stručne napísal.  Keď to čítate, môžete sa presvedčiť, že rozumiem svätému tajomstvu+ o Kristovi.  Toto tajomstvo nebolo známe minulým generáciám, ale teraz bolo prostredníctvom ducha odhalené svätým apoštolom a prorokom+  a spočíva v tom, že ľudia z iných národov, ktorí sú učeníkmi Krista Ježiša vďaka dobrej správe, budú spoludedičmi, časťami jedného tela+ a účastníkmi sľubu.  Služobníkom tohto tajomstva som sa stal z nezaslúženej láskavosti, ktorú som dostal ako dar vďaka Božej moci.+  Ja, menší než najmenší zo všetkých svätých,+ som z nezaslúženej láskavosti dostal poverenie+ oznamovať národom dobrú správu o Kristovom bezhraničnom bohatstve  a všetkým objasňovať, ako sa odhaľuje a uskutočňuje sväté tajomstvo,+ ktoré celé veky skrýval Boh,* Stvoriteľ všetkého. 10  To všetko preto, aby vlády a mocnosti v nebesiach teraz prostredníctvom zboru+ spoznali Božiu múdrosť, ktorá sa prejavuje rozmanitými spôsobmi.+ 11  Je to v súlade s večným zámerom, ktorý stanovil v spojitosti s Kristom Ježišom,+ naším Pánom. 12  Jeho prostredníctvom a vďaka našej viere v neho môžeme smelo hovoriť* a s dôverou pristupovať k Bohu.+ 13  A tak vás prosím, nestrácajte odvahu pre ťažkosti, ktoré znášam pre vás. Slúžia vám na slávu.+ 14  Preto kľakám na kolená pred Otcom, 15  ktorému každá rodina v nebi i na zemi vďačí za svoje meno. 16  Modlím sa, aby ten, ktorý oplýva slávou, posilnil človeka, ktorým ste vnútri,+ silou svojho ducha 17  a aby pre vašu vieru býval vo vašom srdci Kristus i vzájomná láska.+ Kiež ste zakorenení+ a postavení na pevnom základe,+ 18  aby ste spolu s ostatnými svätými dokázali úplne pochopiť, aká je šírka, dĺžka, výška a hĺbka pravdy, 19  a spoznať Kristovu lásku,+ ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste boli naplnení všetkými Božími vlastnosťami. 20  A tomu, ktorý v nás pôsobí svojou mocou+ a dokáže urobiť oveľa viac ako to, o čo prosíme alebo čo sme schopní si predstaviť,+ 21  patrí sláva prostredníctvom zboru a Krista Ježiša po všetky generácie na veky vekov. Amen.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „bolo skryté v Bohu“.
Al. „mať voľnosť reči“. Pozri Slovník pojmov.