Efezanom 2:1–22

2  Okrem toho vás Boh oživil, lebo ste boli mŕtvi pre svoje priestupky a hriechy.+  V nich ste kedysi žili, tak ako žije tento svet,*+ a podriaďovali sa vládcovi, ktorý má moc nad vzduchom+ – duchom,+ ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch.  Kedysi sme k nim patrili my všetci, lebo sme žili podľa svojich telesných túžob+ a robili sme to, čo chcelo naše telo a myšlienky,+ a tak ako ostatní sme boli od prirodzenosti ľuďmi, ktorí si zasluhujú Boží hnev.+  Ale Boh, ktorý je bohatý v milosrdenstve,+ nás veľmi miloval,+ a preto  nás oživil spolu s Kristom, hoci sme boli mŕtvi pre hriechy+ – boli ste zachránení vďaka nezaslúženej láskavosti.  A ako učeníkov Krista Ježiša nás oživil spolu s ním a posadil v nebesiach,+  aby nám, ktorí sme spojení s Kristom Ježišom, ukázal v prichádzajúcom usporiadaní sveta* nesmierne bohatstvo svojej nezaslúženej láskavosti a tak prejavil svoju dobrotu.*  Touto nezaslúženou láskavosťou, a pretože máte vieru,+ ste získali záchranu. No nezískali ste ju vlastným pričinením, je to Boží dar.  Nedá sa vyslúžiť skutkami,+ aby nikto nemal dôvod chváliť sa. 10  Sme Božím dielom, a pretože sme učeníkmi Krista Ježiša,+ boli sme stvorení,+ aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh vopred určil. 11  Pamätajte, že tí, čo sú označovaní za obrezaných, lebo ich obrezali ľudia, kedysi označovali vás, pôvodom* ľudí z národov, za neobrezaných. 12  V tom čase ste boli bez Krista, oddelení od izraelského národa, neboli ste účastníkmi zmlúv týkajúcich sa sľubu+ a boli ste v tomto svete bez nádeje a bez Boha.+ 13  Ale hoci ste kedysi boli Bohu vzdialení, teraz, keď ste učeníkmi Krista Ježiša, ste sa mu prostredníctvom Kristovej krvi stali blízkymi. 14  Veď Kristus nám priniesol pokoj,+ on, ktorý spojil dva tábory do jedného+ a zbúral múr, ktorý ich oddeľoval.+ 15  Svojím telom odstránil príčinu nepriateľstva, Zákon zložený z prikázaní a nariadení, aby z týchto dvoch táborov, ktoré sú s ním zjednotené, urobil jeden nový ľud,*+ nastolil pokoj 16  a aby prostredníctvom mučeníckeho kola*+ úplne zmieril s Bohom oba tábory spojené do jedného ľudu,* lebo svojou smrťou ukončil nepriateľstvo.+ 17  Keď prišiel, zvestoval dobrú správu o pokoji vám, ktorí ste boli vzdialení Bohu, i tým, ktorí k nemu boli blízko. 18  Vďaka nemu máme my, oba tábory, voľný prístup k Otcovi prostredníctvom jedného ducha. 19  Teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci,+ ale ste spoluobčania+ svätých a členovia Božej rodiny.+ 20  Boli ste vybudovaní na základe, ktorý tvoria apoštoli a proroci,+ a základným kameňom+ je sám Kristus Ježiš. 21  V spojení s ním celá pevne pospájaná stavba rastie,+ aby z nej bol svätý chrám pre Jehovu.*+ 22  A v spojení s ním sa aj z vás spoločne stáva stavba, v ktorej Boh prebýva svojím duchom.+

Poznámky pod čiarou

Al. „chodili podľa systému vecí tohto sveta“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „v prichádzajúcich systémoch vecí; v budúcich vekoch“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „priazeň“.
Dosl. „telom“.
Dosl. „jedného nového človeka“.
Dosl. „tela“.