Daniel 9:1–27

 • Daniel v modlitbe vyznáva hriechy (1 – 19)

  • Jeruzalem má byť spustošený 70 rokov (2)

 • Za Danielom prichádza Gabriel (20 – 23)

 • Proroctvo o 70 týždňoch (24 – 27)

  • Mesiáš sa má objaviť po 69 týždňoch (25)

  • Mesiáš má byť zabitý (26)

  • Mesto a sväté miesto majú byť zničené (26)

9  V prvom roku Ahasverovho syna Dária+ – potomka Médov, ktorý bol ustanovený za kráľa nad chaldejským kráľovstvom –+  v prvom roku jeho vlády som ja, Daniel, z kníh* porozumel, koľko rokov bude Jeruzalem spustošený.+ Podľa toho, čo povedal Jehova prorokovi Jeremiášovi, to malo byť 70 rokov.+  Vtedy som sa v modlitbe a úpenlivých prosbách obrátil k Jehovovi, pravému Bohu. Postil som sa+ vo vrecovine a popole,  modlil som sa k Jehovovi, svojmu Bohu, a vyznával som hriechy svojho ľudu: „Ach, Jehova, ty si pravý Boh, si veľký a vzbudzuješ bázeň. Dodržuješ svoju zmluvu a prejavuješ vernú lásku+ tým, ktorí ťa milujú a poslúchajú tvoje prikázania.+  Zhrešili sme, previnili sme sa a konali sme skazene. Vzbúrili sme sa,+ odklonili sme sa od tvojich prikázaní a od tvojich zákonov.  Nepočúvali sme tvojich služobníkov prorokov,+ ktorí v tvojom mene hovorili našim kráľom, našim kniežatám, našim predkom a všetkému ľudu krajiny.  Tebe, Jehova, patrí spravodlivosť, ale nám dnes zahanbená tvár. Hanba patrí všetkým Júdejcom, Jeruzalemčanom a všetkým Izraelitom, tým blízko i tým ďaleko, vo všetkých krajinách, do ktorých si ich rozohnal za to, že ti boli neverní.+  Jehova, hanba* patrí nám, našim kráľom, našim kniežatám a našim predkom, lebo sme proti tebe zhrešili.  Jehova, náš Bože, si milosrdný a odpúšťaš,+ ale my sme sa proti tebe vzbúrili.+ 10  Neposlúchali sme ťa, Jehova, náš Bože. Nedodržiavali sme tvoje zákony, ktoré si nám odovzdal prostredníctvom svojich služobníkov prorokov.+ 11  Celý Izrael porušil tvoj Zákon, odvrátil sa od teba a neposlúchal ťa. Zhrešili sme proti tebe, a preto si na nás priviedol kliatbu, ktorá bola odprisahaná a zapísaná v Zákone Mojžiša, služobníka pravého Boha.+ 12  Vykonal si to, pred čím si varoval nás+ a našich vládcov, ktorí nad nami vládli,* a priviedol si na nás veľké nešťastie. To, čo sa stalo v Jeruzaleme, sa ešte nikde pod celým nebom nestalo.+ 13  Ani keď na nás prišlo všetko to nešťastie opísané v Mojžišovom Zákone,+ neprosili sme ťa, Jehova, náš Bože, o priazeň.* Neodvrátili sme sa od svojich hriechov,+ nepochopili sme* tvoju pravdu.* 14  Ale ty, Jehova, si bdel a priviedol si na nás nešťastie, lebo ty, Jehova, náš Bože, si spravodlivý vo všetkom, čo robíš, ale my sme ťa neposlúchali.+ 15  Jehova, náš Bože, ktorý si mocnou rukou vyviedol svoj ľud z Egypta+ a urobil si si meno, ktoré máš až dodnes,+ zhrešili sme a konali skazene. 16  Jehova, ty vždy konáš spravodlivo.+ Prosím, odvráť svoj veľký hnev od svojho mesta Jeruzalema, od svojho svätého vrchu. Veď pre naše hriechy a previnenia našich predkov sa Jeruzalemu a tvojmu ľudu vysmievajú všetci okolo nás.+ 17  Náš Bože, vypočuj modlitbu svojho služobníka a jeho úpenlivé prosby a kvôli sebe samému, Jehova, pohliadni s priazňou na svoju spustošenú svätyňu.+ 18  Nakloň svoje ucho, môj Bože, a počuj. Otvor svoje oči a viď naše spustošenie a mesto, ktoré sa nazýva tvojím menom. Prosíme ťa nie preto, že sme spravodliví, ale preto, že si veľmi milosrdný.+ 19  Ach, Jehova, vypočuj nás. Ach, Jehova, odpusť nám.+ Ach, Jehova, vypočuj nás a pomôž nám. Neváhaj sám kvôli sebe, môj Bože, veď tvoje mesto a tvoj ľud nesú tvoje meno.“+ 20  Takto som hovoril a modlil sa, vyznával som svoj hriech a hriech svojho izraelského ľudu a prosil som Jehovu, svojho Boha, aby sa zľutoval nad svojím svätým vrchom.+ 21  A kým som sa modlil, prišiel ku mne v čase večernej obete Gabriel,+ muž, ktorého som už predtým videl vo videní.+ Bol som úplne vyčerpaný. 22  A začal mi vysvetľovať: „Daniel, prišiel som, aby som ti pomohol všetko pochopiť a získať porozumenie. 23  Keď si sa začal modliť, dostal som správu a prišiel som ti ju odovzdať, lebo si Bohu veľmi drahý.*+ Preto uvažuj, aby si pochopil moje slová a porozumel videniu. 24  Tvojmu ľudu a tvojmu svätému mestu+ bolo určených 70 týždňov* na to, aby bol ukončený priestupok, aby sa skoncovalo s hriechom,+ aby bolo vykonané zmierenie za previnenie,+ bola nastolená večná spravodlivosť,+ bolo zapečatené videnie a proroctvo*+ a bola pomazaná Svätá svätých.* 25  Preto vedz a pochop, že od vydania príkazu, aby bol obnovený a znovu postavený Jeruzalem,+ po Vodcu+ Mesiáša*+ uplynie 7 týždňov a 62 týždňov.+ Jeruzalem bude obnovený a znovu postavený aj s námestím a priekopou, ale v ťažkých časoch. 26  Po tých 62 týždňoch bude Mesiáš zabitý*+ a nezostane mu nič.+ A mesto a sväté miesto zničia vojská vodcu, ktorý prichádza.+ Jeho* koniec nastane záplavou. A až do konca bude vojna. Je rozhodnuté o zničení.+ 27  Pre mnohých bude udržiavať zmluvu v platnosti jeden týždeň. A v polovici týždňa ukončí obete a obetné dary.+ A ten, po ktorom zostáva spúšť, príde na krídle ohavností.+ To, o čom je rozhodnuté, sa bude vylievať na spustošeného až do zničenia.“

Poznámky pod čiarou

Čiže z posvätných kníh.
Dosl. „hanba tváre“.
Dosl. „našich sudcov, ktorí nás súdili“.
Al. „neobmäkčovali sme tvár Jehovu, nášho Boha“.
Al. „neukázali sme, že chápeme“.
Al. „vernosť“.
Al. „si veľmi žiaduci; si veľmi vážený“.
Čiže týždňov rokov.
Dosl. „prorok“.
Al. „Najsvätejšia“.
Al. „Pomazaného“.
Dosl. „vyťatý“.
Pravdepodobne sa vzťahuje na sväté miesto.