Daniel 6:1–28

6  Dárius sa rozhodol dosadiť nad celým kráľovstvom 120 satrapov.+  Nad nimi boli traja vysokí úradníci a jedným z nich bol Daniel.+ Satrapovia+ im o všetkom podávali správu, aby kráľ neutrpel žiadnu stratu.  Daniel vynikal nad ostatnými vysokými úradníkmi a satrapmi mimoriadnou múdrosťou+ a kráľ ho chcel dosadiť nad celým kráľovstvom.  Vysokí úradníci a satrapovia sa snažili nájsť nejakú chybu na tom, ako Daniel vedie štátne záležitosti.* Chceli ho z niečoho obviniť, ale nemohli nájsť nič, žiadnu nepoctivosť ani nedbanlivosť. Bol dôveryhodný a jeho konaniu sa nedalo nič vyčítať.  „Na tom Danielovi nenájdeme vôbec nič, z čoho by sme ho mohli obviniť,“ povedali si. „Musíme proti nemu nájsť niečo, čo súvisí s uctievaním* jeho Boha.“+  Vysokí úradníci a satrapovia sa nahrnuli ku kráľovi a povedali mu: „Kráľ Dárius, ži naveky!  Všetci kráľovskí úradníci, prefekti, satrapovia, vysokí kráľovskí úradníci a miestodržitelia sa uzniesli, že by sa mal vydať kráľovský výnos a presadiť zákaz, podľa ktorého každý, kto počas 30 dní predloží prosbu nejakému bohu alebo človeku okrem teba, kráľu, bude hodený do jamy levov.+  Nech kráľ vydá ten výnos a podpíše ho,+ aby podľa nezrušiteľného zákona Médov a Peržanov nemohol byť zmenený.“+  A tak kráľ Dárius podpísal ten výnos a zákaz. 10  Keď sa Daniel dozvedel, že výnos bol podpísaný, šiel domov. Strešná miestnosť v jeho dome mala okná otvorené smerom k Jeruzalemu+ a tam trikrát denne kľakal na kolená, modlil sa k Bohu a vzdával mu chválu, ako to robieval aj predtým. 11  Tí muži vtrhli dnu práve vo chvíli, keď Daniel predkladal prosby svojmu Bohu a žiadal ho o priazeň. 12  Potom prišli ku kráľovi a pripomenuli mu ten kráľovský zákaz: „Nepodpísal si zákaz, podľa ktorého každý, kto počas 30 dní predloží prosbu nejakému bohu alebo človeku okrem teba, kráľu, bude hodený do jamy levov?“ Kráľ odpovedal: „Áno, a je platný podľa nezrušiteľného zákona Médov a Peržanov.“+ 13  Nato povedali kráľovi: „Daniel, ten judský vyhnanec,+ nedbá na teba, kráľu, ani na zákaz, ktorý si podpísal, a trikrát denne sa modlí k svojmu Bohu.“+ 14  Keď to kráľ počul, veľmi ho to znepokojilo a snažil sa nájsť spôsob, ako Daniela zachrániť. Až do západu slnka robil všetko pre to, aby ho oslobodil. 15  Nakoniec sa tí muži nahrnuli ku kráľovi a povedali mu: „Pamätaj, kráľu, že podľa zákona Médov a Peržanov sa nesmie zmeniť žiaden zákaz ani výnos vydaný kráľom.“+ 16  A tak kráľ prikázal, aby priviedli Daniela a hodili ho do jamy levov.+ Kráľ povedal Danielovi: „Tvoj Boh, ktorému tak vytrvalo slúžiš, ťa zachráni.“ 17  Potom priniesli kameň, položili ho na otvor jamy a kráľ ho zapečatil svojím pečatným prsteňom a pečatným prsteňom svojich šľachticov, aby sa nič nemohlo zmeniť na rozhodnutí v súvislosti s Danielom. 18  A kráľ šiel do svojho paláca. Nespal* celú noc, postil sa a nechcel, aby ho rozveseľovali.* 19  Ráno hneď na úsvite vstal a ponáhľal sa k jame levov. 20  Keď prišiel k jame, smutným hlasom zavolal na Daniela: „Daniel, služobník živého Boha, dokázal ťa tvoj Boh, ktorému tak vytrvalo slúžiš, zachrániť pred levmi?“ 21  „Kráľ, ži naveky!“ odpovedal mu Daniel. 22  „Môj Boh poslal svojho anjela, aby zavrel tlamy levom,+ takže mi neublížili.+ Boh videl, že som nevinný, a ani tebe, kráľu, som nič zlé neurobil.“ 23  Kráľ mal nesmiernu radosť a prikázal, aby Daniela vytiahli z jamy. Keď ho vytiahli, nemal na sebe ani jediný škrabanec, lebo dôveroval svojmu Bohu.+ 24  Potom na kráľov rozkaz priviedli mužov, ktorí obvinili* Daniela, a hodili ich do jamy levov aj s ich synmi a manželkami. Ešte ani nedopadli na dno jamy, už sa na nich levy vrhli a rozdrvili im všetky kosti.+ 25  Kráľ Dárius napísal ľuďom všetkých národov a jazykov, ktorí bývajú na celej zemi:+ „Nech je váš pokoj hojný! 26  Vydávam nariadenie, že v celom mojom kráľovstve sa majú ľudia báť Danielovho Boha,+ pretože je to živý Boh a existuje večne. Jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené a jeho vláda* potrvá navždy.+ 27  Zachraňuje,+ oslobodzuje a koná znamenia a zázraky v nebi i na zemi.+ Zachránil Daniela z moci levov.“ 28  A Danielovi sa v Dáriovom kráľovstve+ a v kráľovstve Kýra Perzského+ darilo dobre.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „kráľovstvo“.
Dosl. „so zákonom“.
Dosl. „Spánok od neho utiekol“.
Al. možno „a nepriviedli mu nijakých hudobníkov“.
Al. „ohovorili“.
Al. „zvrchovanosť“.