Daniel 5:1–31

5  Kráľ Balsazár+ usporiadal veľkú hostinu pre 1 000 svojich šľachticov a pil pred nimi víno.+  Keď mu víno stúplo do hlavy, prikázal, aby priniesli zlaté a strieborné nádoby, ktoré vzal jeho otec Nabuchodonozor z chrámu v Jeruzaleme,+ aby z nich pil on, jeho šľachtici, jeho manželky a vedľajšie manželky.*  Priniesli teda zlaté nádoby, ktoré boli odnesené zo svätyne v Božom dome v Jeruzaleme, a kráľ, jeho šľachtici, jeho manželky a vedľajšie manželky z nich pili.  Pili víno a chválili bohov zo zlata a striebra, medi, železa, dreva a kameňa.  Zrazu sa pri svietniku objavila ľudská ruka a začala písať na omietku steny kráľovho paláca. Keď kráľ videl ruku, ako píše,  zbledol od strachu.* Jeho myšlienky ho vydesili, nohy mu zoslabli+ a kolená sa mu tak roztriasli, že klepali jedno o druhé.  Kráľ zakričal, nech privedú zaklínačov, Chaldejcov* a astrológov.+ Potom babylonským mudrcom povedal: „Kto prečíta tento nápis a povie mi, čo znamená, toho oblečú do purpuru, na krk mu dajú zlatý náhrdelník+ a bude vládnuť ako tretí v kráľovstve.“+  Prišli všetci kráľovi mudrci, ale nedokázali prečítať nápis ani povedať kráľovi, čo znamená.+  Kráľa Balsazára to vydesilo ešte viac a úplne zbledol. Medzi jeho šľachticmi zavládol zmätok.+ 10  Keď sa kráľovná* dozvedela o slovách kráľa a jeho šľachticov, vstúpila do hodovnej siene a povedala: „Kráľ, ži naveky! Nemusíš sa desiť ani blednúť. 11  V tvojom kráľovstve je muž,* v ktorom je duch svätých bohov. Za vlády tvojho otca sa prejavil ako osvietený človek, plný porozumenia a múdrosti podobnej múdrosti bohov.+ Tvoj otec, kráľ Nabuchodonozor, ho vymenoval za najvyššieho z mágov, zaklínačov, Chaldejcov a astrológov.+ Urobil to tvoj otec, kráľu, 12  lebo ten muž mal mimoriadnu múdrosť, poznanie a porozumenie, takže dokázal vykladať sny, vysvetľovať záhady a riešiť spletité problémy.*+ Volá sa Daniel a kráľ mu dal meno Baltazár.+ Nech ho teraz zavolajú a on ti povie, čo znamená tento nápis.“ 13  A tak priviedli Daniela ku kráľovi. „Ty si ten Daniel, jeden z vyhnancov, ktorých môj otec, kráľ, priviedol z Judska?“+ spýtal sa kráľ. 14  „Počul som, že je v tebe duch bohov+ a že si osvietený človek, plný porozumenia a výnimočnej múdrosti.+ 15  Priviedli predo mňa mudrcov a zaklínačov, aby prečítali tento nápis a povedali mi, čo znamená, ale nedokážu mi podať výklad tohto posolstva.+ 16  O tebe som však počul, že vieš vysvetľovať záhady+ a riešiť spletité problémy.* Ak dokážeš prečítať tento nápis a povedať mi, čo znamená, oblečú ťa do purpuru, na krk ti dajú zlatý náhrdelník a budeš vládnuť ako tretí v kráľovstve.“+ 17  „Svoje dary si nechaj a obdaruj niekoho iného,“ odpovedal Daniel kráľovi. „Ale prečítam kráľovi nápis a poviem mu, čo znamená. 18  Kráľu, Najvyšší Boh dal tvojmu otcovi Nabuchodonozorovi kráľovstvo, veľkosť, slávu a majestát.+ 19  Obdaril ho takou veľkosťou, že sa pred ním triasli ľudia všetkých národov a jazykov.+ Koho chcel, toho zabil, a koho chcel, toho nechal žiť. Koho chcel, toho povýšil, a koho chcel, toho pokoril.+ 20  Ale keď jeho srdce spyšnelo a on sa zatvrdil a konal opovážlivo,+ bol zvrhnutý zo svojho kráľovského trónu a bol zbavený dôstojnosti. 21  Vyhnali ho od ľudí, srdce sa mu zmenilo na zvieracie a žil s divými oslami. Žral trávu ako býk a jeho telo kropila nebeská rosa, kým nespoznal, že v kráľovstve ľudstva je vládcom Najvyšší Boh a že dáva vládu tomu, komu chce.+ 22  Ale ty, Balsazár, jeho syn, si svoje srdce nepokoril, hoci si to všetko vedel. 23  Vyvyšoval si sa nad Pána nebies+ a dal si si priniesť nádoby z jeho chrámu.+ Potom si z nich pil víno so svojimi šľachticmi, manželkami a vedľajšími manželkami a chválil si bohov zo striebra a zlata, z medi, železa, dreva a kameňa, bohov, ktorí nič nevidia, nič nepočujú a nič nevedia.+ Ale Boha, ktorý má v rukách celý tvoj život,+ toho si neoslávil. 24  Preto poslal ruku, ktorá napísala tento nápis.+ 25  A toto sú slová, ktoré napísala: MENE, MENE, TEKEL a PARSIN. 26  Toto je význam slov: MENE, Boh spočítal dni tvojej vlády a ukončil ju.+ 27  TEKEL, bol si zvážený na váhach a ukázalo sa, že si nedostatočný. 28  PERES, tvoje kráľovstvo bolo rozdelené a dané Médom a Peržanom.“+ 29  Vtedy Balsazár prikázal, aby Daniela obliekli do purpuru, dali mu na krk zlatý náhrdelník a všade dali vyhlásiť, že sa má stať tretím vládcom v kráľovstve.+ 30  Ešte v tú noc bol chaldejský kráľ Balsazár zabitý.+ 31  Kráľovstvo prevzal Dárius+ Médsky, ktorý mal asi 62 rokov.

Poznámky pod čiarou

Al. „konkubíny“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „jeho vzhľad sa zmenil“.
Čiže skupinu ľudí, ktorí sa vyznali vo veštení a astrológii.
Zjavne kráľovná matka.
Al. „schopný muž“.
Dosl. „rozväzovať uzly“.
Dosl. „rozväzovať uzly“.