Daniel 3:1–30

  • Kráľ Nabuchodonozor dáva postaviť zlatú sochu (1 – 7)

  • Traja Hebreji obvinení z neposlušnosti (8 – 18)

    • „Tvojim bohom nebudeme slúžiť“ (18)

  • Hodení do rozpálenej pece (19 – 23)

  • Zázračné vyslobodenie z ohňa (24 – 27)

  • Kráľ chváli Boha Hebrejov (28 – 30)

3  Kráľ Nabuchodonozor urobil zlatú sochu, ktorá bola 60 lakťov* vysoká a 6 lakťov* široká. Postavil ju na rovine Dúra v babylonskej provincii.*  Potom dal kráľ Nabuchodonozor zvolať satrapov, prefektov, miestodržiteľov, radcov, pokladníkov, sudcov, úradníkov a všetkých správcov provincií, aby prišli na zasvätenie sochy, ktorú postavil.  A tak sa satrapovia, prefekti, miestodržitelia, radcovia, pokladníci, sudcovia, úradníci a všetci správcovia provincií zhromaždili na zasvätenie sochy, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor. Keď sa postavili pred sochu,  hlásateľ zvolal silným hlasom: „Vám, ľudia rôznych národov a jazykov, sa prikazuje:  Keď zaznie zvuk rohu, píšťaly, citary, malej harfy, lýry, gájd a všetkých ostatných hudobných nástrojov, padnete na kolená a pokloníte sa zlatej soche, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor.  Kto nepadne a nepokloní sa, bude ihneď hodený do rozpálenej pece.“+  Preto keď ľudia všetkých národov a jazykov počuli zvuk rohu, píšťaly, citary, malej harfy, lýry a všetkých ostatných hudobných nástrojov, padli na kolená a klaňali sa zlatej soche, ktorú postavil kráľ Nabuchodonozor.  Vtom prišli ku kráľovi nejakí Chaldejci a obžalovali* Židov.  Povedali kráľovi Nabuchodonozorovi: „Kráľ, ži naveky! 10  Sám si vydal príkaz, že pri zvuku rohu, píšťaly, citary, malej harfy, lýry, gájd a všetkých ostatných hudobných nástrojov má každý človek padnúť na kolená a pokloniť sa zlatej soche, 11  a kto nepadne a nepokloní sa, má byť hodený do rozpálenej pece.+ 12  Sú tu istí Židia, ktorých si ustanovil nad správou babylonskej provincie, Šadrach, Méšach a Abednego.+ Títo muži ťa neberú vážne, kráľu. Neslúžia tvojim bohom a odmietajú sa pokloniť zlatej soche, ktorú si postavil.“ 13  Vtedy sa Nabuchodonozor rozzúril a prikázal, aby priviedli Šadracha, Méšacha a Abednega. Keď ich priviedli pred kráľa, 14  Nabuchodonozor sa ich spýtal: „Je to pravda, Šadrach, Méšach a Abednego, že neslúžite mojim bohom+ a odmietate sa pokloniť zlatej soche, ktorú som postavil? 15  Teraz zaznejú rohy, píšťaly, citary, malé harfy, lýry, gajdy a všetky ostatné hudobné nástroje. Ak ste ochotní pri ich zvuku padnúť a pokloniť sa soche, ktorú som urobil, nič sa vám nestane. Ale ak sa nepokloníte, budete ihneď hodení do rozpálenej pece. A ktorý boh by vás mohol zachrániť z mojich rúk?“+ 16  Nato Šadrach, Méšach a Abednego povedali: „Kráľ Nabuchodonozor, nie je potrebné, aby sme ti na to odpovedali. 17  Ak sa tak stane, náš Boh, ktorému slúžime, nás dokáže zachrániť z rozpálenej pece i z tvojich rúk, kráľu.+ 18  Ale aj keby to neurobil, nech kráľ vie, že tvojim bohom nebudeme slúžiť a zlatej soche, ktorú si postavil, sa nepokloníme.“+ 19  Vtedy sa Nabuchodonozor ešte viac rozzúril na Šadracha, Méšacha a Abednega. Výraz jeho tváre sa voči nim zmenil* a prikázal, aby rozpálili pec sedemkrát viac ako zvyčajne. 20  Nariadil niekoľkým silným mužom zo svojho vojska, aby Šadracha, Méšacha a Abednega zviazali a hodili do rozpálenej pece. 21  Zviazali ich teda, tak ako boli – v plášťoch, odevoch, čiapkach a ostatnom oblečení –, a hodili ich do rozpálenej pece. 22  Ale pretože bol kráľov príkaz taký prísny a pec bola mimoriadne rozpálená, mužov, ktorí viedli Šadracha, Méšacha a Abednega, zabil oheň, ktorý vyšľahol z pece. 23  Ale tí traja, Šadrach, Méšach a Abednego, padli zviazaní do rozpálenej pece. 24  Zrazu sa kráľ Nabuchodonozor vydesil, rýchlo vstal a spýtal sa svojich vysokých úradníkov: „Nehodili sme do ohňa troch zviazaných mužov?“ „Áno, kráľu,“ odpovedali. 25  „Ale ja vidím štyroch,“ zvolal, „a sú rozviazaní! Prechádzajú sa uprostred ohňa a plamene im nijako neubližujú. A ten štvrtý vyzerá ako syn bohov.“ 26  Nabuchodonozor sa priblížil k dverám rozpálenej pece a zvolal: „Šadrach, Méšach a Abednego, služobníci Najvyššieho Boha,+ vyjdite a poďte sem!“ A Šadrach, Méšach a Abednego vyšli z plameňov. 27  Satrapovia, prefekti, miestodržitelia a kráľovi vysokí úradníci, ktorí tam boli zhromaždení,+ videli, že oheň tým mužom nijako neublížil.*+ Ani vlas na hlave sa im nespálil, plášte sa im nepoškodili a dokonca ani nenapáchli dymom. 28  Potom Nabuchodonozor vyhlásil: „Nech je chválený Boh Šadrachov, Méšachov a Abednegov,+ ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov. Dôverovali mu a vzopreli sa kráľovmu príkazu. Boli ochotní radšej zomrieť* ako slúžiť a klaňať sa inému bohu okrem svojho Boha.+ 29  Preto vydávam nariadenie, že ak ľudia ktoréhokoľvek národa alebo jazyka povedia niečo proti Bohu Šadracha, Méšacha a Abednega, budú rozsekaní na kusy a z ich domov urobia verejné záchody.* Lebo žiaden iný boh nedokáže zachraňovať ako on.“+ 30  Šadrachovi, Méšachovi a Abednegovi sa vďaka kráľovi darilo v babylonskej provincii veľmi dobre.+

Poznámky pod čiarou

Asi 27 m. Pozri dodatok B14.
Asi 2,7 m. Pozri dodatok B14.
Al. „správnej oblasti“.
Al. „ohovorili“.
Al. „Jeho postoj sa voči nim úplne zmenil“.
Al. „oheň nemal nad ich telami moc“.
Al. „sa vzdať svojich tiel“.
Al. možno „smetiská; hnojiská“.