Daniel 10:1–21

  • Za Danielom prichádza Boží posol (1 – 21)

    • Michael pomáha anjelovi (13)

10  V treťom roku vlády perzského kráľa Kýra+ mal Daniel, ktorý dostal meno Baltazár,+ zjavenie. Posolstvo zjavenia bolo pravdivé a týkalo sa veľkého konfliktu. Daniel porozumel tomu posolstvu a dostal vysvetlenie toho, čo videl.  V tom čase som ja, Daniel, už celé tri týždne smútil.+  Nejedol som žiadne lahôdky, nevzal som do úst mäso ani víno a nenatieral som sa olejom, kým neuplynuli tri týždne.  A 24. dňa prvého mesiaca, keď som bol na brehu veľkej rieky Tigris,*+  som zdvihol zrak a uvidel muža, ktorý bol oblečený do plátenného odevu+ a opásaný opaskom z ufazského zlata.  Jeho telo bolo ako chryzolit,+ tvár mu žiarila ako blesk, oči mal ako ohnivé fakle, jeho ruky a nohy vyzerali ako vyleštená meď+ a jeho hlas znel ako burácanie davu.  To videnie som videl iba ja, Daniel. Muži, ktorí boli so mnou, ho nevideli,+ ale zmocnil sa ich taký strach, že utiekli a schovali sa.  Zostal som sám. Keď som uvidel to veľkolepé videnie, opustili ma sily, úplne som zbledol a zostal som bezvládny.+  Potom ten muž prehovoril. Keď som počul jeho hlas, padol som v mrákotách tvárou k zemi.+ 10  Vtom sa ma dotkla ruka+ a zatriasla mnou, aby som sa prebral. Zdvihol som sa na ruky a na kolená 11  a on mi povedal: „Daniel, si Bohu veľmi drahý.*+ Pozorne počúvaj, čo ti teraz poviem, a postav sa, lebo som bol k tebe poslaný.“ Keď mi to povedal, s chvením som sa postavil. 12  „Neboj sa,+ Daniel,“ povedal mi. „Od prvého dňa, čo si zameral svoje srdce, aby si spoznal budúce veci a aby si sa pokoril pred svojím Bohom, boli tvoje slová vypočuté, a preto som prišiel.+ 13  Ale 21 dní mi kládlo odpor knieža+ Perzskej ríše. Prišiel mi však na pomoc Michael,*+ jedno z najpoprednejších kniežat. Ja som v tom čase zostával u perzských kráľov. 14  Prišiel som, aby som ti pomohol pochopiť, čo sa stane s tvojím ľudom v konečnej časti dní,+ lebo to videnie sa týka budúcnosti.“+ 15  Keď mi hovoril tie slová, sklonil som tvár k zemi a onemel som. 16  Vtom sa mojich pier dotkol+ niekto podobný človeku. Otvoril som ústa a tomu, ktorý stál predo mnou, som povedal: „Môj pane, pre to videnie sa celý trasiem a opustili ma sily.+ 17  Ako môžem ja, tvoj služobník, s tebou hovoriť, môj pane,+ keď som úplne nevládny a sotva dýcham?“+ 18  Ten, ktorý vyzeral ako človek, sa ma znovu dotkol a posilnil ma.+ 19  „Neboj sa,“+ povedal mi, „si Bohu veľmi drahý,*+ všetko bude dobré.+ Buď silný, len buď silný!“ Keď so mnou hovoril, vrátili sa mi sily a povedal som: „Hovor, môj pane, posilnil si ma.“ 20  Vtedy mi povedal: „Vieš, prečo som k tebe prišiel? Teraz sa vrátim bojovať s kniežaťom Perzie.+ Keď odídem, príde knieža Grécka. 21  Ale ešte ti poviem, čo je zapísané v knihe pravdy. Nikto mi v tomto nepomáha, iba vaše knieža+ Michael.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Chiddekel“.
Al. „si veľmi žiaduci; si veľmi vážený“.
Význ. „kto je ako Boh?“
Al. „si veľmi žiaduci; si veľmi vážený“.