Amos 9:1–15

  • Božiemu súdu sa nedá uniknúť (1 – 10)

  • Dávidov prístrešok bude znovu vybudovaný (11 – 15)

9  Videl som Jehovu+ stáť nad oltárom. Povedal: ‚Udri hlavicu stĺpa, až sa zatrasú prahy. Poodtínaj všetky hlavy* a ja pobijem mečom tých, čo zostanú. Nikomu sa nepodarí utiecť, ani jeden z nich sa nezachráni.+   Aj keby sa zakopali do hrobu,*moja ruka ich odtiaľ vytiahne,aj keby vystúpili do nebies,zvrhnem ich odtiaľ dolu.   Aj keby sa skryli na vrchole Karmelu,nájdem ich a vezmem ich odtiaľ.+ Aj keby sa pred mojím zrakom ukryli na dne mora,prikážem hadovi, aby ich tam uštipol.   Aj keby ich nepriatelia vzali do zajatia,prikážem meču, aby ich pozabíjal.+ Upriem na nich zrak a privediem na nich zlé, nie dobré.+   Zvrchovaný Pán, Jehova vojsk, sa dotýka krajiny*a tá sa roztápa,+ všetci jej obyvatelia smútia.+ Celá stúpa ako Níla klesá ako egyptský Níl.+   On v nebesiach stavia svoje schodya vytvára klenbu* nad zemou,on privoláva morské vodya vylieva ich na povrch zeme.+ Jeho meno je Jehova.+   Či nie ste pre mňa ako Kušiti, ľud Izraela?‘ hovorí Jehova. ‚Či som nevyviedol Izrael z Egypta,+tak ako Filištíncov z Kréty+ a Sýrčanov z Kiru?+   Ja, Zvrchovaný Pán Jehova, som uprel zrak na hriešne kráľovstvo,vyhladím ho z povrchu zeme.+ Ale nevyhladím Jakobových potomkov úplne,‘+ hovorí Jehova.   ‚Lebo vydám rozkaza budem triasť domom Izraela medzi všetkými národmi,+tak ako sa trasie sitom,a ani kamienok nepadne na zem. 10  Mečom zomrú všetci hriešnici z môjho ľudu,ktorí hovoria: „Nepostihne nás nešťastie, nepríde až k nám.“ 11  V ten deň znovu postavím Dávidov prístrešok,*+ ktorý padol,opravím jeho trhlinya vybudujem ho z jeho trosiek. Vybudujem ho ako za dávnych čias,+ 12  aby vzali do vlastníctva to, čo zostalo z Edomu+a zo všetkých národov, ktoré sa nazývajú mojím menom,‘ hovorí Jehova, ktorý to vykoná. 13  ‚Prichádzajú dni,‘ vyhlasuje Jehova,‚keď oráč dobehne žencaa lisovač hrozna dobehne rozsievača.+ Z vrchov bude kvapkať sladké víno,+bude stekať zo všetkých kopcov.*+ 14  Privediem svoj ľud Izrael zo zajatia.+ Znovu vybudujú opustené mestá a budú v nich bývať,+vysadia vinice a budú piť ich víno,+urobia si záhrady a budú jesť ich ovocie.+ 15  Zasadím ich do ich zemea už nikdy nebudú vytrhnutí zo zeme, ktorú som im dal,‘+ hovorí Jehova, tvoj Boh.“

Poznámky pod čiarou

Al. možno „hlavice“.
Al. „do šeolu“, čiže do obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Al. „zeme“.
Al. „stavbu“.
Al. „stan; stánok“.
Dosl. „všetky kopce sa budú roztápať“.