Amos 7:1–17

7  Zvrchovaný Pán Jehova mi dal toto videnie: Keď začínali klíčiť oziminy,* priviedol roj kobyliek.* (Boli to oziminy zasiate po zozbieraní kráľovho sena.)  Keď roj zožral v krajine všetku zeleň, zvolal som: ‚Zvrchovaný Pán Jehova, odpusť svojmu ľudu, prosím.+ Ako Jakob prežije?* Veď je slabý!‘+  Jehova teda zmenil svoje rozhodnutie.*+ ‚Nestane sa to,‘ povedal Jehova.  Potom mi Zvrchovaný Pán Jehova dal toto videnie: Zvrchovaný Pán Jehova privolal trest ohňom a ten pohltil ohromnú vodnú hlbinu i kus zeme.  A povedal som: ‚Zvrchovaný Pán Jehova, zadrž, prosím.+ Ako Jakob prežije?* Veď je slabý!‘+  Jehova teda zmenil svoje rozhodnutie.*+ ‚Ani to sa nestane,‘ povedal Zvrchovaný Pán Jehova.  Potom mi dal toto videnie: Na hradbe postavenej podľa olovnice stál Jehova a v ruke mal olovnicu.  A Jehova sa ma spýtal: ‚Čo vidíš, Amos?‘ Odpovedal som: ‚Olovnicu.‘ Jehova povedal: ‚Premeriavam svoj ľud Izrael olovnicou. Už mu viac neodpustím.+  Izákove posvätné výšiny+ budú spustošené, Izraelove svätyne budú zbúrané+ a na Jeroboámov rod zaútočím mečom.‘+ 10  Vtedy Amaciah, kňaz z Bételu,+ poslal izraelskému kráľovi Jeroboámovi+ správu: ‚Amos pripravuje proti tebe sprisahanie priamo uprostred Izraela.+ Krajina už nemôže zniesť jeho reči.+ 11  Lebo Amos hovorí toto: „Jeroboám zahynie mečom a Izrael bude odvlečený do vyhnanstva, preč zo svojej krajiny.“‘+ 12  A Amaciah povedal Amosovi: ‚Prorok,* bež do judskej krajiny, tam si zarábaj na chlieb* a tam prorokuj.+ 13  Ale v Bételi už viac neprorokuj,+ lebo je to kráľova svätyňa+ a kráľovský chrám.‘ 14  Amos povedal Amaciahovi: ‚Nebol som prorok ani syn proroka. Bol som pastier+ a pestovateľ fíg.* 15  Ale Jehova ma vzal od stáda a Jehova mi povedal: „Choď a prorokuj môjmu izraelskému ľudu.“+ 16  Teraz počuj Jehovovo slovo: „Hovoríš: ‚Neprorokuj proti Izraelu+ a nehlásaj súd+ proti Izákovým potomkom.‘“ 17  Jehova však odpovedá: „Tvoja manželka bude prostitútkou v meste, tvoji synovia a dcéry padnú mečom, tvoja pôda bude rozdelená meracou šnúrou a ty sám zomrieš v cudzej krajine. A Izrael bude odvlečený do vyhnanstva, preč zo svojej krajiny.“‘+

Poznámky pod čiarou

Čiže v januári a februári.
Al. „koníkov“.
Dosl.: „Kto vstane z Jakoba?“
Al. „sa teda v tej veci zľutoval“.
Dosl.: „Kto vstane z Jakoba?“
Al. „sa teda v tej veci zľutoval“.
Al. „Vidiaci“.
Dosl. „jedz chlieb“.
Al. „narezával som plody sykomôr“. Sykomora je druh figovníka.