Amos 2:1–16

2  Toto hovorí Jehova: ‚Pre tri, ba pre štyri* zločiny* Moábu+ nezmením svoje rozhodnutie,lebo spálil kosti edomského kráľa a urobil z nich vápno.   Zošlem oheň na Moába pohltí opevnené veže Kerijótu.+ Moáb zomrie vo vojnovom hluku,za bojového pokriku, za zvuku rohu.+   Odstránim vládcu* z jeho stredua všetky jeho kniežatá pobijem s ním,‘+ hovorí Jehova.   Toto hovorí Jehova: ‚Pre tri, ba pre štyri zločiny Júdu+ nezmením svoje rozhodnutie,lebo zavrhli Jehovov zákon*a nedodržiavali jeho nariadenia,+ale dali sa zviesť klamstvami, ktorým verili aj ich predkovia.+   Zošlem oheň na Júdua pohltí opevnené veže Jeruzalema.‘+   Toto hovorí Jehova: ‚Pre tri, ba pre štyri zločiny Izraela+ nezmením svoje rozhodnutie,lebo predávajú spravodlivého za striebroa chudobného za pár sandálov.+   Hlavu biednych zadupávajú do prachu,+stavajú sa do cesty utláčaným.*+ Otec a syn chodia k tomu istému dievčaťua tak znesväcujú moje sväté meno.   Na odevoch, ktorých sa zmocnili ako zálohu,+ sa váľajú pri každom oltári.+ V chráme* svojich bohov pijú víno, ktoré kúpili za peniaze vybraté na pokutách.   Ale ja som pred nimi zničil Amorejcov,+vysokých ako cédre a silných ako duby. Zničil som ich plody hore a ich korene dole.+ 10  Vyviedol som vás z egyptskej krajiny+a 40 rokov som vás vodil pustatinou,+aby ste obsadili krajinu Amorejcov. 11  Z vašich synov som vzbudil prorokov+a z vašich mladých mužov nazirejcov.*+ Nie je to tak, ľud Izraela?‘ hovorí Jehova. 12  ‚Vy ste však nazirejcom dávali piť víno+a prorokom ste prikazovali: „Neprorokujte.“+ 13  Rozdrvím vás na mieste,ako voz plný snopov drví všetko, po čom prechádza. 14  Rýchly nebude mať kam utiecť,+silný si neuchová silu,bojovník nevyviazne živý. 15  Lukostrelec neobstojí,rýchlonohý neutečie,jazdec nevyviazne živý. 16  Aj ten najodvážnejší bojovník*bude v ten deň utekať nahý,‘+ hovorí Jehova.

Poznámky pod čiarou

Slovné spojenie „pre tri, ba pre štyri“ sa môže vzťahovať na opakované zločiny.
Al. „vzbury“.
Dosl. „sudcu“.
Al. „Jehovovo vyučovanie“.
Al. „miernym“.
Dosl. „V dome“.
Al. „Aj bojovník statočný v srdci“.