Amos 1:1–15

1  Slová Amosa,* jedného z chovateľov oviec v Tekoe.+ Za čias judského kráľa Uzzijaha+ a izraelského kráľa Jeroboáma,+ Joášovho+ syna, dva roky pred zemetrasením,+ mu boli tieto slová oznámené vo videní o Izraeli.  Povedal: „Jehova zareve zo Sionu,zakričí z Jeruzalema. Pastviny budú smútiťa vrchol Karmelu vyschne.+   Toto hovorí Jehova: ‚Pre tri, ba pre štyri* zločiny* Damasku nezmením svoje rozhodnutie,lebo drvil Gileád železnými mlátiacimi saňami.*+   Zošlem oheň na Chazaelov dom+a pohltí Ben-Hadadove opevnené veže.+   Polámem závory Damasku,+vyhubím obyvateľov Bikat-Avenua toho, kto vládne* v Bet-Edene. A ľud Sýrie odíde do zajatia v Kire,‘+ hovorí Jehova.   Toto hovorí Jehova: ‚Pre tri, ba pre štyri zločiny Gazy+ nezmením svoje rozhodnutie,lebo všetkých ľudí odvliekli do vyhnanstva+ a vydali ich Edomu.   Zošlem oheň na hradby Gazy+a pohltí jej opevnené veže.   Vyhubím obyvateľov Ašdódu+a toho, kto vládne v Aškelóne.+ Vystriem ruku proti Ekrónu+a zvyšok Filištíncov zahynie,‘+ hovorí Zvrchovaný Pán Jehova.   Toto hovorí Jehova: ‚Pre tri, ba pre štyri zločiny Týru+ nezmením svoje rozhodnutie,lebo všetkých zajatcov vydal Edomua nepamätal na bratskú zmluvu.+ 10  Zošlem oheň na hradby Týrua pohltí jeho opevnené veže.‘+ 11  Toto hovorí Jehova: ‚Pre tri, ba pre štyri zločiny Edomu+ nezmením svoje rozhodnutie,lebo vlastného brata prenasledoval mečom+a nezľutoval sa nad ním. Vo svojom hneve ho neúnavne trháa neprestáva voči nemu zúriť.+ 12  Zošlem oheň na Téman+a pohltí opevnené veže Bocry.‘+ 13  Toto hovorí Jehova: ‚Pre tri, ba pre štyri zločiny Ammóncov+ nezmením svoje rozhodnutie,lebo rozpárali tehotné ženy z Gileádu, aby rozšírili svoje územie.+ 14  Podpálim hradby Rabby+a oheň pohltí jej opevnené vežeza bojového pokriku v deň boja,za búrky v deň víchrice. 15  Kráľ Ammóncov pôjde do vyhnanstva a s ním i jeho kniežatá,‘+ hovorí Jehova.

Poznámky pod čiarou

Význ. „ten, ktorý je nákladom“ alebo „ten, ktorý nesie náklad“.
Slovné spojenie „pre tri, ba pre štyri“ sa môže vzťahovať na opakované zločiny.
Al. „vzbury“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Dosl. „drží žezlo“.