Zachariáš 9:1–17

  • Boží rozsudok nad susednými národmi (1 – 8)

  • Príchod kráľa Sionu (9, 10)

    • Je pokorný a ide na oslovi (9)

  • Jehovov ľud bude prepustený (11 – 17)

9  Vyhlásenie: „Jehovovo slovo je namierené proti krajine Chadracha jeho cieľom* je Damask,+lebo Jehovov zrak je upretý na ľudstvo+a na všetky kmene Izraela.   Je namierené i proti susednému Chamatu+a proti Týru+ a Sidónu+ napriek ich múdrosti.+   Týros si vybudoval násyp,*nakopil striebra ako prachua zlata ako blata na uliciach.+   Jehova ho pripraví o majetok,jeho vojsko zrazí do mora*+a mesto ľahne popolom.+   Aškelón to uvidí a bude sa báť,Gaza sa bude zvíjať v bolestiach. Ani Ekrón neunikne, lebo ten, v koho dúfal, bol ponížený. Gaza príde o kráľaa Aškelón zostane bez obyvateľa.+   V Ašdóde sa usadí nemanželský syn,zlomím pýchu Filištínca.+   Vytrhnem mu krvavé kusy mäsa z úst,ohavný pokrm spomedzi jeho zubov. Ten, kto z neho zostane, bude patriť nášmu Bohua bude ako judský šejk*+a obyvatelia Ekrónu budú ako Jebuzejci.+   Utáborím sa pri svojom dome ako stráž,+aby nikto neprechádzal sem a tam. Utláčateľ už tadiaľ neprejde,+lebo som to* videl na vlastné oči.   Jasaj, dcéra Sionu. Víťazoslávne volaj, dcéra Jeruzalema. Pozri, prichádza k tebe tvoj kráľ.+ Je spravodlivý a prináša záchranu.* Je pokorný+ a ide na oslovi,na osliatku, mláďati oslice.+ 10  Odstránim bojové vozy z Efraimaa kone z Jeruzalema,poberiem bojovníkom ich luky. Bude hlásať národom pokoj+a jeho vláda bude od mora k morua od Rieky* až do končín zeme.+ 11  Prostredníctvom krvi tvojej zmluvy, Sion,prepustím tvojich väzňov z jamy bez vody.+ 12  Vráťte sa do pevnosti, väzni, ktorí máte nádej.+ Sion, dnes ti hovorím: ‚Všetko ti dvojnásobne vynahradím.+ 13  Ohnem* Júdu ako svoj luka do luku založím Efraima. Sion, zburcujem tvojich synovproti synom Gréckaa urobím z teba meč bojovníka.‘ 14  Jehova sa objaví nad svojím ľudoma jeho šíp vyletí ako blesk. Zvrchovaný Pán Jehova zatrúbi na rohu+a vyrazí vo víchriciach z juhu. 15  Jehova vojsk ich bude brániťa oni premôžu nepriateľov,+ ktorí na nich budú strieľať z praku. Budú piť a pokrikovať od radosti, akoby pili víno. Naplnia sa ako obetná miska,ako rohy oltára.+ 16  Jehova, ich Boh, ich v ten deň zachráni,ako pastier zachraňuje svoje ovce.+ A budú sa trblietať nad jeho zemou ako drahokamy na korune.*+ 17  Aká veľká je jeho dobrota+a aká veľká je jeho krása! Obilie dá silu mládencoma mladé víno dá rozkvitnúť pannám.“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „miestom, kde spočinie“.
Al. „pevnosť“.
Al. možno „porazí na mori“.
Čiže kmeňový náčelník.
Zjavne išlo o utrpenie jeho ľudu.
Al. „a víťazný; a zachránený“.
Čiže od Eufratu.
Dosl. „Zošliapnem“.
Al. „v diadéme“.