Zachariáš 8:1–23

 • Jehova dáva Sionu pokoj a pravdu (1 – 23)

  • Jeruzalem, „mesto pravdy“ (3)

  • „Hovorte jeden druhému pravdu“ (16)

  • Pôst bude radostným obdobím (18, 19)

  • „Poďte hľadať Jehovu“ (21)

  • Desať mužov sa chytí odevu Žida (23)

8  A Jehova vojsk prehovoril znovu:  „Toto hovorí Jehova vojsk: ‚Budem horlivo chrániť Sion+ a moja horlivosť bude veľká. Budem ho horlivo chrániť a môj hnev bude prudký.‘  Toto hovorí Jehova: ‚Vrátim sa na Sion+ a budem bývať v Jeruzaleme.+ Jeruzalem bude nazvaný mestom pravdy*+ a vrch Jehovu vojsk bude nazvaný svätým vrchom.‘+  Toto hovorí Jehova vojsk: ‚Na námestiach Jeruzalema budú znovu sedieť starci a starenky, každý s palicou v ruke, lebo sa dožijú vysokého veku.*+  A jeho námestia budú plné chlapcov a dievčat, ktorí sa tam budú hrať.‘+  Toto hovorí Jehova vojsk: ‚Aj keby sa to v tých dňoch zdalo zostávajúcim z ľudu nemožné, musí to byť nemožné aj pre mňa?‘ vyhlasuje Jehova vojsk.  Toto hovorí Jehova vojsk: ‚Vyslobodím svoj ľud z krajín na východe i z krajín na západe.+  Privediem ich do Jeruzalema a budú tam bývať.+ Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom,+ verným a spravodlivým.‘  Toto hovorí Jehova vojsk: ‚Nech sú vaše ruky silné,*+ vy, ktorí počujete tieto slová z úst prorokov!+ Rovnaké slová zazneli v deň, keď boli položené základy chrámu, domu Jehovu vojsk. 10  Predtým ľudia i zvieratá pracovali bez odmeny.+ A ten, kto cestoval, nebol v bezpečí pred nepriateľom, lebo som poštval ľudí jedného proti druhému. 11  Ale teraz už k zostávajúcim z tohto ľudu nebudem taký ako kedysi,‘+ vyhlasuje Jehova vojsk. 12  ‚Lebo sa bude siať semeno pokoja. Vinič zarodí, zem prinesie úrodu+ a nebesia zošlú rosu. To všetko dám do dedičstva zostávajúcim z tohto ľudu.+ 13  Ako ste boli prekliatím medzi národmi,+ dom Júdu a Izraela, tak sa stanete požehnaním,+ keď vás zachránim. Nebojte sa,+ nech sú vaše ruky silné!‘*+ 14  Veď toto hovorí Jehova vojsk: ‚„Tak ako som sa rozhodol priviesť na vás nešťastie, pretože ma vaši predkovia rozhnevali a nezľutoval som sa,“+ hovorí Jehova vojsk, 15  „teraz som rozhodnutý Jeruzalem a judský dom zahrnúť dobrom.+ Nebojte sa!“‘+ 16  ‚Toto robte: Hovorte jeden druhému pravdu+ a vo svojich bránach vynášajte rozsudky, ktoré sú v súlade s pravdou a prinášajú pokoj.+ 17  Nevymýšľajte jeden proti druhému nič zlé+ a prestaňte krivo prisahať.+ Lebo toto všetko nenávidím,‘+ vyhlasuje Jehova.“ 18  Potom mi Jehova vojsk povedal: 19  „Toto hovorí Jehova vojsk: ‚Pôst v štvrtom,+ piatom,+ siedmom+ a desiatom+ mesiaci bude pre judský dom obdobím radostných sviatkov, časom veselosti a jasania.+ Preto milujte pravdu a pokoj.‘ 20  Toto hovorí Jehova vojsk: ‚Ešte nastane čas, keď budú prichádzať národy a obyvatelia mnohých miest. 21  Obyvatelia jedného mesta pôjdu k obyvateľom iného mesta a povedia: „Poďte prosiť Jehovu o priazeň,* poďte hľadať Jehovu vojsk. Pôjdeme aj my.“+ 22  A mnoho ľudí a mocných národov príde do Jeruzalema hľadať Jehovu vojsk+ a prosiť Jehovu o priazeň.‘* 23  Toto hovorí Jehova vojsk: ‚V tých dňoch sa desať mužov zo všetkých jazykov národov+ pevne chytí odevu* Žida a povedia: „Chceme ísť s vami,+ lebo sme počuli, že je s vami Boh.“‘“+

Poznámky pod čiarou

Al. „vernosti“.
Dosl. „pre hojnosť dní“.
Al. „Buďte odvážni“.
Al. „buďte odvážni“.
Al. „obmäkčovať Jehovovu tvár“.
Al. „obmäkčovať Jehovovu tvár“.
Al. „okraja rúcha“.